Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Środki o charakterze nieustawodawczym mające na celu ułatwienie ponownego wykorzystania

Komisja Europejska stara się pokonać bariery ograniczające ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego za pomocą środków nieustawodawczych.

    Tablet z cyfrowym kulą na górze otoczony ikonami

© iStock by Getty Images -1195694298 ipopba

Oprócz prawodawstwa UE Komisja:

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja zatwierdza do 1,2 mld EUR pomocy państwa udzielonej przez siedem państw członkowskich na ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania w zakresie technologii chmury obliczeniowej i przetwarzania brzegowego

Komisja zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania („projekt IPCEI”) mający na celu wspieranie badań, rozwoju i pierwszego zastosowania w przemyśle zaawansowanych technologii chmury obliczeniowej i technologii przetwarzania brzegowego u wielu dostawców w Europie.

PRESS RELEASE |
Europe's Beating Cancer Plan: First prototype of the Cancer Image Europe platform goes live

Today, the European Cancer Imaging Initiative has reached a first major milestone: as of today, the Cancer Image Europe platform links up 36 datasets of images of 9 cancer types (breast, colon, lung, prostate, rectum, liver, glioma, neuroblastoma, glioblastoma), for a total of over 200,000 image series of about 20,000 individuals.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Otwarte dane

Polityka Komisji Europejskiej koncentruje się na generowaniu wartości dla gospodarki i społeczeństwa poprzez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Zobacz też

Otwarte portale danych

Otwarte portale danych ułatwiają dostęp do informacji sektora publicznego i ich ponowne wykorzystywanie. Mogą one pomóc w zachęcaniu do transgranicznego wykorzystywania danych wielokrotnego użytku w Europie.