Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Muut kuin lainsäädäntötoimenpiteet uudelleenkäytön helpottamiseksi

Euroopan komissio pyrkii poistamaan esteet, jotka rajoittavat julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttöä muilla kuin lainsäädännöllisillä toimenpiteillä.

    Tabletti, jossa on digitaalinen maapallo ylhäällä ikonien ympäröimänä

© iStock by Getty Images -1195694298 ipopba

EU:n lainsäädännön lisäksi komissio

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Uusilla EU:n säännöillä asetetaan saataville arvokkaita data-aineistoja tekoälyn ja datavetoisen innovoinnin edistämiseksi

Eilen alettiin soveltaa uusia EU:n sääntöjä, jotka koskevat julkisten tietoaineistojen asettamista saataville uudelleenkäyttöä varten. Nämä niin kutsutut korkean lisäarvon data-aineistot sisältävät tietoa kuudesta avointa dataa koskevassa direktiivissä säädetystä aihealueesta: paikkatieto, maanhavainnointi ja ympäristö, sää, tilastot, yritykset ja liikkuvuus.

PRESS RELEASE |
Komissio kehottaa 18:aa jäsenvaltiota noudattamaan EU:n datahallintosäädöstä

Euroopan komissio päätti aloittaa rikkomusmenettelyn lähettämällä virallisen ilmoituksen 18 jäsenvaltiolle, jotka eivät ole nimenneet vastuuviranomaisia datahallintosäädöksen täytäntöönpanoa varten tai jotka eivät ole osoittaneet, että niillä on valtuudet suorittaa säädöksessä vaaditut tehtävät.

PRESS RELEASE |
Komissio mobilisoi tutkimus- ja innovointirahoitusta vihreään ja digitaaliseen siirtymään

Komissio on hyväksynyt muutoksen Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuosien 2023–24 työohjelmaan, joka on EU:n tutkimus- ja innovointiohjelma. Tarkistuksella otetaan käyttöön Horisontti Eurooppa -puiteohjelman aiemmin kohdentamaton rahoitus, jolla lisätään vuoden 2024 talousarviota lähes 1,4 miljardilla eurolla yhteensä 7,3 miljardiin euroon.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Avoin data

Vapaasti ja laajasti saatavilla oleva avoin data on arvokas voimavara taloudellisen ja yhteiskunnallisen arvon ruokkimiseksi. Avoimesta datasta ja julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytöstä annetulla direktiivillä varmistetaan julkishallinnon avoimuus ja reilu kilpailu julkisen...

Katso myös

Avoimen datan portaalit

Avoimen datan portaalit helpottavat julkisen sektorin tiedon saatavuutta ja uudelleenkäyttöä. Ne voivat edistää uudelleenkäytettävien tietojen rajatylittävää käyttöä Euroopassa.