Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Icke-lagstiftningsåtgärder för att underlätta återanvändning

Europeiska kommissionen arbetar för att övervinna de hinder som begränsar vidareutnyttjandet av information från den offentliga sektorn genom andra åtgärder än lagstiftning.

    Surfplatta med digital jordglob på toppen omgiven av ikoner

© iStock by Getty Images -1195694298 ipopba

Utöver EU-lagstiftningen ska kommissionen

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Öppna data

Europeiska kommissionens politik är inriktad på att skapa värde för ekonomin och samhället genom återanvändning av information från den offentliga sektorn.

Se också

Öppna dataportaler

Öppna dataportaler underlättar tillgång till och återanvändning av information från den offentliga sektorn. De kan bidra till att främja gränsöverskridande användning av återanvändbara data i Europa.