Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Internet stvari v evropskem zdravstvenem varstvu

Komisija je naročila številne obsežne inovacijske pilotne projekte za pomoč pri digitalizaciji industrije, vključno z zdravstvenim sektorjem.

    Roka drži telefon s simbolom zdravega srca v notranjosti

© ipopba - iStock Getty Images Plus

Številne digitalne rešitve, razvite v okviru projektov v zdravstvenem sektorju, ki jih financira EU, bodo kmalu na voljo na trgu, nekatere od njih pa so se že izkazale za učinkovite pri različnih preskušanjih v realnem življenju.

V okviru programa Obzorje 2020 je bila v okviru programa Obzorje 2020 na voljo približno milijarda evrov sredstev EU za prizadevanja na področju raziskav in inovacij v okviru prednostnega področja Evropske komisije za digitalizacijo evropske industrije (DEI), velik delež pa je bil vložen v zdravstveno varstvo. Obsežni pilotni projekti zagotavljajo odgovore na družbene izzive ter podpirajo digitalne inovacije in oblikovanje politik na različnih področjih, kot so platforme interneta stvari in izmenjava podatkov v tem sektorju. Zlasti trije ponudniki internetnih storitev ACTIVAGE, GATEKEEPER in SHAPES – so prejeli skoraj 60 milijonov EUR za raziskave in inovacije pri uvajanju digitalnih tehnologij v evropskem zdravstvenem varstvu.

Logotip ACTIVAGE – beseda ACTIVAGE z i zamenjanim stikalom za vklop/izklop

Aktiviranje pametnih bivalnih okolij InnoVative IoT za dobro staranje

ACTIVAGE je bil osredotočen na pametna bivalna okolja in gradil prvi ekosistem interneta stvari na devetih lokacijah v sedmih evropskih državah. Potekal je od januarja 2017 do septembra 2020 in prejel približno 20 milijonov EUR. ACTIVAGE je ponovno uporabil odprte platforme, tehnologije in standarde interneta stvari ter integrirane nove vmesnike, potrebne za zagotovitev interoperabilnosti med njimi. To je omogočilo uvedbo storitev za aktivno in zdravo staranje (AHA), ki se uporabljajo za podporo samostojnemu življenju starejših bolnikov v njihovih domovih in se odzivajo na potrebe negovalcev, ponudnikov storitev in javnih organov.

V okviru projekta je bil izveden projekt ACTIVAGE IoT Ecosystem Suite (AIOTES): sklop tehnik, orodij in metodologij za interoperabilnost med platformami interneta stvari, ki obravnavajo zanesljivost, varstvo podatkov, zasebnost in varnost. Rešitve AHA, ki temeljijo na povpraševanju uporabnikov, so bile na vsakem spletnem mestu uvedene na AIOTES, s čimer so se izboljšale obstoječe storitve za spodbujanje neodvisnega življenja ter ohranjanje kakovosti življenja in avtonomije.

Rešitve AHA-IoT, ki so bile uporabljene med življenjskim ciklom ACTIVAGE, se še vedno zagotavljajo končnim uporabnikom, kot velja za regionalno zdravstveno službo Galicije (Španija) in digitalna mesta osrednje Grčije, ki vzdržujejo integrirano zdravstveno varstvo za starejše. Rešitve podpirajo tudi komercialni partnerji v Valencii (Španija), ki svojim uporabnikom ACTIVAGE zagotavljajo dnevno spremljanje dejavnosti, ali po vsej Nemčiji, kjer še vedno delujejo štiri od razporejenih lokacij.

Poleg tega se nabori podatkov ACTIVAGE uporabljajo v več projektih programa Obzorje 2020, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, za osebno zgodnje odkrivanje tveganj ali integrirano oskrbo. Najboljše prakse LSP se izmenjujejo z novimi pilotnima projektoma GATEKEEPER in SHAPES ter njegovo arhitekturo, podatkovnimi modeli in AIOTES, ki so bili na voljo novim raziskovalnim pobudam.

Obiščite spletno stran projekta ACTIVAGE

Logotip vratarja – beseda GATEKEEPER z vsako črko v ločenem blokuVRATAR

Projekt GATEKEEPER se je začel oktobra 2019 s skupno podporo v višini 19,6 milijona EUR sredstev EU. Cilj vratarja je opolnomočiti starejše državljane, da ostanejo zdravi glede optimalnih funkcionalnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju, kar prispeva k cilju trajnostnega razvoja: „zagotoviti zdravo življenje in spodbujati dobro počutje za vse v vseh starostih“. Projekt gradi decentraliziran digitalni ekosistem, ki olajšuje sodelovanje in zagotavlja rezultate svojim deležnikom (ponudnikom zdravstvenega varstva, podjetjem, podjetnikom, starejšim državljanom) po vsej Evropi. Platforma bo zagotovila dokaze na pilotnih lokacijah, objavljala javne razpise in razvijala trajnostne dejavnosti za vzdrževanje projekta.

Vratar bo v devetih primerih uporabe, ki temeljijo na umetni inteligenci, e-zdravju in rešitvah pametnega doma, vključil 40 000 bolnikov.  Digitalna platforma bo tem pacientom omogočila, da svoje podatke povežejo s sistemi zdravstvenega varstva, kar bo omogočilo boljše odkrivanje tveganj, povezanih z njihovim stanjem. Prav tako bodo imeli zdravstveni delavci dostop do podatkov iz resničnega sveta, ki prihajajo od bolnikov in njihovih življenjskih okolij. Uporaba standardov EU bo omogočila tudi uvedbo platforme v realnih okoljih iz 12 zdravstvenih sistemov po vsej Evropi in Aziji.

Gatekeeper bo zgradil platformo za izkoriščanje potenciala novih tehnologij za izboljšanje zdravstvenih storitev za prevladujoče kronične patologije. Starejši bolniki s kroničnimi boleznimi so bili najbolj ranljiva skupina v zvezi s COVID-19. Gatekeeper je ustanovil delovno skupino za upravljanje odziva projekta na pandemijo, kar je privedlo do oblikovanja primera uporabe, osredotočenega izključno na pandemijo COVID-19, glede na omejitve sedanjega zdravstvenega sistema.

Obiščite spletno stran projekta GATEKEEPER

Logotip oblik

Pametno in zdravo staranje skozi ljudi, ki sodelujejo v podpornih sistemih

Oblike bodo razvile standardizirano odprto platformo, ki bo ponujala tehnološke, organizacijske, klinične, izobraževalne in družbene rešitve s skoraj 19 milijoni evrov sredstev EU. Uporabljal bo vidike dostopnosti, zasebnosti, varnosti, ranljivosti, odgovornosti in zaupanja v povezane podatkovne prostore za spodbujanje dolgoročnega zdravega in aktivnega staranja ter ohranjanje kakovosti življenja.

Uporabniki, ponudniki rešitev in deležniki na področju celostne oskrbe, pametnega, aktivnega in zdravega staranja ter samostojnih življenjskih prostorov, ki sodelujejo pri širitvi platforme SHAPES. Trije odprti razpisi bodo pozdravili tretje strani v SHAPES, hkrati pa olajšali vstop novih podjetnikov in MSP na trg, tako da bodo imeli priložnost, da dosežejo vseevropski trg.

Diagram delovanja sistema SHAPES: Gateway se pogovarja s trgom, prenaša informacije v varen oblak (uporabniški repozitorij in bazo znanja), ki prav tako sodeluje s trgom. Te informacije se posredujejo negovalcem, izvajalcem zdravstvenega varstva, raziskovalcem in oblikovalcem politik.

Oblike so bile uvedene novembra 2019, šest mesecev pred napovedjo pandemije. 36-partnerski konzorcij je hitro razvil in vključil odziv na COVID-19, ki bi ga bilo mogoče vključiti v njihovo vseevropsko pilotno kampanjo. To vključuje aplikacijo za sledenje pogodb, digitalne rešitve, ki pomagajo pri spremljanju bolnikov na daljavo in modifikacijo robotov za dezinfekcijo starejših bolnikov v karanteni.

Velik del SHAPES vključuje raziskave o navadah starejših bolnikov, kar zaradi zapore ni bilo mogoče. Za boj proti potovalnim in fizičnim omejitvam je bil razvit inovativen nabor orodij za podporo raziskovalcem po vsej Evropi, da bi še naprej zajemali podatke v realnem času na lokalni ravni, hkrati pa še naprej gradili zaupanje prek vzdolžnega odnosa.

Ker je SHAPES osredotočen na oskrbo na domu in v skupnosti, je pandemija poudarila svojo vlogo in še naprej ponazarja prihodnje možnosti za evropske raziskave za izboljšanje zdravstvenih sistemov in zaščito nekaterih najranljivejših članov družbe.

Obiščite spletno stran projekta SHAPES

Druge zdravstvene pobude

Pametna otroška debelost negovalna rešitev z uporabo potenciala interneta stvari (OCARIoT)

Cilj OCARIoT je bil spodbujati zdravo prehranjevanje in izobraževanje o telesnih motnjah ter preprečevanje debelosti pri otrocih, starih od 9 do 12 let. OCARIoT, ki je potekal od novembra 2017 do aprila 2021 in prejel 1,5 milijona evrov, je razvil osebno inštrukcijsko rešitev na osnovi interneta stvari, ki otroke usmerja k zdravemu prehranjevanju in telesno aktivnemu načinu življenja. Mreža IoT omogoča opazovanje vsakodnevnih vzorcev aktivnosti otrok, razvoja zdravja, fizioloških in vedenjskih parametrov ter okoljskih podatkov. Vse te informacije v kombinaciji z medicinskimi vzorci so OCARIoT omogočile, da zagotovijo prilagojen načrt za usmerjanje debelosti, hkrati pa otrokom omogočajo, da ostanejo aktivni in se ukvarjajo z njihovim počutjem.

Predlagana rešitev je otrokom, pa tudi njihovemu pedagoškemu osebju in družinam, omogočila, da prevzamejo nadzor nad svojim zdravjem z zbiranjem informacij o prehrani in telesni dejavnosti v realnem času ter medsebojnim povezovanjem zdravnikov in otrok, da bi prilagodili individualni načrt usmerjanja debelosti. Konzorcij OCARIoT, ki potrjuje rezultate na treh posebnih pilotnih lokacijah v Španiji, Grčiji in Braziliji, je prek odbora za etiko, ki so ga sestavljali zdravstveni delavci in predstavniki otrok iz različnih evropskih in brazilskih organizacij, zagotovil pravice otrok ter njihovo zasebnost, varnost in zaupnost.

Obiščite spletno stran projekta OCARIoT

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Naslednja generacija interneta stvari

Prihodnji internet stvari in računalništvo robov lahko korenito spremenita organizacijo in spremljanje proizvodnje in procesov v strateških vrednostnih verigah.

Glej tudi