Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lietiskais internets Eiropas veselības aprūpē

Komisija ir noslēgusi līgumus par daudziem liela mēroga inovācijas izmēģinājuma projektiem, lai palīdzētu virzīt rūpniecības digitalizāciju, tostarp veselības aprūpes nozari.

    Rokas iekšpusē ir tālrunis ar veselīgas sirds simbolu

© ipopba - iStock Getty Images Plus

Daudzi no digitālajiem risinājumiem, kas izstrādāti ES finansētos projektos veselības aprūpes nozarē, drīz būs pieejami tirgū, un daži no tiem jau ir izrādījušies efektīvi dažādos reālās dzīves izmēģinājumos.

Aptuveni 1 miljards eiro no ES finansējuma tika darīts pieejams no programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas pasākumiem Eiropas Komisijas Eiropas rūpniecības digitalizācijas (DEI) prioritārajā jomā, un liela daļa no tiem tika ieguldīti veselības aprūpē. Liela mēroga izmēģinājuma projekti (LSP) sniedz atbildes uz sabiedrības problēmām un atbalsta digitālo inovāciju un politikas veidošanu dažādās jomās, piemēram, lietiskā interneta (IoT) platformās un datu kopīgošanā šajā nozarē. Jo īpaši trīs LSP ACTIVAGE, GATEKEEPER un SHAPES — ir saņēmuši gandrīz 60 miljonus eiro pētniecībai un inovācijai digitālo tehnoloģiju ieviešanā Eiropas veselības aprūpē.

ACTIVAGE logo — vārds ACTIVAGE ar i aizstāts ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi

InnoVative IoT viedās dzīves vides aktivizēšana AGE labi

ACTIVAGE koncentrējās uz viedu dzīves vidi, veidojot pirmo IoT ekosistēmu deviņās izvēršanas vietās septiņās Eiropas valstīs. Tā ilga no 2017. gada janvāra līdz 2020. gada septembrim un saņēma aptuveni 20 miljonus EUR. ACTIVAGE atkārtoti izmantoja atvērtas platformas, lietiskā interneta tehnoloģijas un standartus, kā arī integrētas jaunas saskarnes, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu sadarbspēju starp tām. Tas ļāva izvērst aktīvas un veselīgas vecumdienas (AHA) pakalpojumus, ko izmanto, lai atbalstītu vecāka gadagājuma pacientu neatkarīgu dzīvi viņu mājās, reaģējot uz aprūpētāju, pakalpojumu sniedzēju un valsts iestāžu vajadzībām.

Projekts nodrošināja ACTIVAGE IoT ekosistēmu Suite (AIOTES): metožu, rīku un metodiku kopums IoT platformu sadarbspējai, pievēršoties uzticamībai, datu aizsardzībai, privātumam un drošībai. Katrā vietnē AIOTES tika ieviesti uz lietotāju pieprasījumu balstīti IoT iespējoti AHA risinājumi, uzlabojot esošos pakalpojumus, lai veicinātu neatkarīgu dzīvi un saglabātu dzīves kvalitāti un autonomiju.

AHA-IoT risinājumi, kas tika izmantoti ACTIVAGE dzīves ciklā, joprojām tiek nodrošināti galalietotājiem, kā tas ir Galīsijas reģionālā veselības dienesta (Spānija) un Centrālās Grieķijas digitālo pilsētu gadījumā, kas uztur integrētu veselības aprūpi veciem cilvēkiem. Risinājumus atbalsta arī tirdzniecības partneri Valensijā (Spānijā), kas nodrošina ikdienas darbības uzraudzību saviem ACTIVAGE lietotājiem, vai visā Vācijā, kur joprojām darbojas četras no izvietotajām vietām.

Turklāt ACTIVAGE datu kopas izmanto vairākos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektos, kas saistīti ar mākslīgo intelektu (MI) personalizētai agrīnai riska noteikšanai vai integrētai aprūpei. LSP paraugprakses apmaiņa notiek ar jauniem izmēģinājuma projektiem GATEKEEPER un SHAPES, kā arī ar tās arhitektūru, datu modeļiem un AIOTES, kas ir darīti pieejami jaunām pētniecības iniciatīvām.

Apmeklējiet projekta ACTIVAGE tīmekļa vietni

Vārtziņa logo — vārds GATEKEEPER ar katru burtu atsevišķā blokāVĀRTZINIS

Projekts GATEKEEPER tika uzsākts 2019. gada oktobrī ar kopējo ES finansējuma atbalstu 19,6 miljonu EUR apmērā. Vārtziņa mērķis ir dot vecāka gadagājuma iedzīvotājiem iespēju saglabāt veselību attiecībā uz optimālu funkcionālo spēju laika gaitā, veicinot ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanu: “nodrošināt veselīgu dzīvi un veicināt labklājību visiem visos vecumos”. Projekts veido decentralizētu digitālo ekosistēmu, atvieglojot sadarbību un sniedzot rezultātus ieinteresētajām personām (veselības aprūpes sniedzējiem, uzņēmumiem, uzņēmējiem, vecāka gadagājuma iedzīvotājiem) visā Eiropā. Platforma sniegs pierādījumus izmēģinājuma vietās, ģenerēs atklātus uzaicinājumus un izstrādās ilgtspējīgas darbības, lai saglabātu projektu.

Vārtzinis iesaistīs 40 000 pacientu deviņos lietošanas gadījumos, pamatojoties uz mākslīgā intelekta, e -veselības un viedo mājokļu risinājumiem.  Digitāla platforma ļaus šiem pacientiem integrēt savus datus veselības aprūpes sistēmās, ļaujot labāk atklāt riskus, kas saistīti ar viņu stāvokli. Tāpat veselības aprūpes speciālistiem būs pieejami reālās pasaules dati, kas nāk no pacientiem un viņu dzīves vides. ES standartu izmantošana arī ļaus platformu izvērst reālā vidē no 12 veselības aprūpes sistēmām visā Eiropā un Āzijā.

Vārtzinis izveidos platformu, lai izmantotu jauno tehnoloģiju potenciālu, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumus izplatītām hroniskām patoloģijām. Gados vecāki pacienti ar hroniskām slimībām bija visneaizsargātākā grupa saistībā ar Covid-19. Vārtzinis izveidoja darba grupu, lai pārvaldītu projekta reakciju uz pandēmiju, kā rezultātā tika izveidots lietošanas gadījums, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta tikai Covid-19 pandēmijai, ņemot vērā pašreizējās veselības aprūpes sistēmas ierobežojumus.

Apmeklējiet GATEKEEPER projekta tīmekļa vietni

Formas logotips

Viedas un veselīgas vecumdienas, iesaistoties atbalsta sistēmās

Formas izstrādās standartizētu atvērtu platformu, kas piedāvās tehnoloģiskus, organizatoriskus, klīniskos, izglītojošos un sociālos risinājumus ar gandrīz 19 miljonu eiro ES finansējumu. Tā izmantos tādus aspektus kā pieejamība, privātums, drošība, neaizsargātība, atbildība un uzticēšanās savienotām datu telpām, lai ilgtermiņā veicinātu veselīgas un aktīvas vecumdienas un saglabātu dzīves kvalitāti.

Lietotāji, risinājumu sniedzēji un ieinteresētās personas integrētās aprūpes, viedās, aktīvās un veselīgās vecumdienās un neatkarīgās dzīves zonās, kas sadarbojas, lai paplašinātu SHAPES platformu. Trīs atvērti uzaicinājumi uz SHAPES uzņems trešās personas, vienlaikus atvieglojot jaunu uzņēmēju un MVU ienākšanu tirgū, lai tiem būtu iespēja sasniegt Eiropas mēroga tirgu.

Diagramma, kā darbojas SHAPES: vārteja runā ar tirgu, ievada informāciju drošajā mākonī (lietotāju krātuvē un zināšanu bāzē), kas arī mijiedarbojas ar tirgu. Šī informācija tiek kopīgota ar aprūpētājiem, veselības aprūpes sniedzējiem, pētniekiem un politikas veidotājiem

Formas tika uzsāktas 2019. gada novembrī, sešus mēnešus pirms pandēmijas paziņošanas. 36 partneru konsorcijs ātri izstrādāja un integrēja reakciju uz Covid-19, ko varētu iekļaut Eiropas mēroga izmēģinājuma kampaņā. Tas ietver līgumu izsekošanas lietotni, digitālus risinājumus, kas palīdz attālināti uzraudzīt pacientus un pārveidot robotus, lai veiktu dezinficēšanu veciem pacientiem ar karantīnu.

Liela daļa SHAPES ir saistīta ar vecāka gadagājuma pacientu ieradumu izpēti, kas nebija iespējama pārvietošanās ierobežojumu dēļ. Lai cīnītos pret ceļošanas un fiziskiem ierobežojumiem, tika izstrādāts novatorisks rīkkopa, lai palīdzētu pētniekiem visā Eiropā turpināt reāllaika datu iegūšanu vietējā līmenī, vienlaikus arī turpinot veidot uzticēšanos, izmantojot gareniskas attiecības.

Tā kā SHAPES ir vērsta uz aprūpi mājās un kopienā, pandēmija uzsvēra tās nozīmi un turpina ilustrēt nākotnes iespējas Eiropas pētniecībai, lai uzlabotu veselības aprūpes sistēmas un aizsargātu dažus sabiedrības visneaizsargātākos locekļus.

Apmeklējiet SHAPES projekta tīmekļa vietni

Citas veselības aprūpes iniciatīvas

Vieds bērnu aptaukošanās risinājums, izmantojot IoT potenciālu (OCARIoT)

OCARIoT mērķis bija veicināt veselīgu uzturu un izglītošanu par fiziskiem traucējumiem, kā arī novērst aptaukošanos bērniem vecumā no 9 līdz 12 gadiem. No 2017. gada novembra līdz 2021. gada aprīlim OCARIoT, kas saņēma 1,5 miljonus eiro, izstrādāja uz IoT balstītu personalizētu koučinga risinājumu, kas palīdzēs bērniem pieņemt veselīgu uzturu un fiziski aktīvu dzīvesveidu. IoT tīkls ļauj novērot ikdienas bērnu aktivitātes modeļus, veselības attīstību, fizioloģiskos un uzvedības parametrus un vides datus. Visa šī informācija apvienojumā ar medicīniskajiem modeļiem ļāva OCARIoT nodrošināt pielāgotu aptaukošanās ārstēšanas plānu, vienlaikus ļaujot bērniem palikt aktīviem un iesaistīties viņu labklājībā.

Piedāvātais risinājums deva iespēju bērniem, kā arī viņu izglītības darbiniekiem un ģimenēm pārņemt kontroli pār savu veselību, apkopojot reāllaika informāciju par uzturu un fizisko aktivitāti, kā arī savstarpēji savienojot ārstus un bērnus, lai pielāgotu individuālo aptaukošanās ārstēšanas plānu. Validējot rezultātus trīs konkrētās izmēģinājuma vietās Spānijā, Grieķijā un Brazīlijā, OCARIoT konsorcijs nodrošināja bērnu tiesības un datu privātumu, drošību un konfidencialitāti, izmantojot ētikas padomi, kuras sastāvā ir veselības aprūpes speciālisti un bērnu pārstāvji no dažādām Eiropas un Brazīlijas organizācijām.

Apmeklējiet OCARIoT projekta tīmekļa vietni

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Nākamās paaudzes lietu internets

Nākotnes lietiskais internets un Edge Computing var radikāli mainīt veidu, kā ražošana un procesi tiek organizēti un uzraudzīti visās stratēģiskajās vērtības ķēdēs.

Skatīt arī