Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Het internet der dingen in de Europese gezondheidszorg

De Commissie heeft talrijke grootschalige innovatiepiloten aangeworven om de digitalisering van de industrie, met inbegrip van de gezondheidszorg, te helpen stimuleren.

    Hand houdt een telefoon met een symbool van een gezond hart binnenin

© ipopba - iStock Getty Images Plus

Veel van de digitale oplossingen die zijn ontwikkeld door door de EU gefinancierde projecten in de gezondheidszorg zullen binnenkort beschikbaar zijn op de markt, waarvan sommige al effectief zijn gebleken tijdens verschillende proeven in de praktijk.

Via het Horizon 2020-programma is ongeveer 1 miljard EUR aan EU-financiering beschikbaar gesteld voor inspanningen op het gebied van onderzoek en innovatie in het kader van het aandachtsgebied Digitising European Industry (DEI) van de Europese Commissie, met een groot aandeel in de gezondheidszorg. Grootschalige proefprojecten (LSP’s) bieden antwoorden op maatschappelijke uitdagingen en ondersteunen digitale innovatie en beleidsvorming op verschillende gebieden, zoals Internet of Things (IoT)-platforms en gegevensuitwisseling in deze sector. Drie LSP’s in het bijzonder ACTIVAGE, GATEKEEPER en SHAPES — hebben bijna 60 miljoen euro ontvangen voor onderzoek en innovatie bij de uitrol van digitale technologieën in de Europese gezondheidszorg.

ACTIVAGE logo — het woord ACTIVAGE met de i vervangen door een aan/uit schakelaar

InnoVative IoT slimme leefomgevingen activeren om goed ouder te worden

ACTIVAGE was gericht op slimme leefomgevingen en bouwde het eerste IoT-ecosysteem op negen implementatielocaties in zeven Europese landen. Het liep van januari 2017 tot september 2020, en ontving ongeveer EUR 20 miljoen. ACTIVAGE hergebruikt open platforms, IoT-technologieën en -standaarden en geïntegreerde nieuwe interfaces die nodig zijn om interoperabiliteit te bieden. Dit maakte de inzet mogelijk van AHA-diensten (Active & Healthy Ageing), die worden gebruikt om het zelfstandig leven van oudere patiënten in hun huis te ondersteunen en tegemoet te komen aan de behoeften van zorgverleners, dienstverleners en overheidsinstanties.

Het project leverde een ACTIVAGE IoT Ecosystem Suite (AIOTES): een reeks technieken, instrumenten en methoden voor interoperabiliteit tussen IoT-platforms, gericht op betrouwbaarheid, gegevensbescherming, privacy en beveiliging. Gebruikersvraaggestuurde IoT-enabled AHA-oplossingen werden ingezet op de AIOTES in elke site, het verbeteren van bestaande diensten, voor de bevordering van zelfstandig leven en het behoud van de kwaliteit van leven en autonomie.

AHA-IoT-oplossingen die tijdens de levenscyclus van ACTIVAGE werden ingezet, worden nog steeds geleverd aan eindgebruikers, zoals het geval is voor Galicië Regional Health Service (Spanje) en digitale steden in Centraal-Griekenland die geïntegreerde gezondheidszorg voor ouderen onderhouden. De oplossingen worden ook ondersteund door commerciële partners in Valencia (Spanje) die dagelijkse activiteitenmonitoring verzorgen aan hun ACTIVAGE-gebruikers, of in heel Duitsland, waar vier van de geïmplementeerde locaties nog steeds actief zijn.

Daarnaast worden ACTIVAGE-datasets gebruikt in verschillende Horizon 2020-projecten die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie (AI) voor gepersonaliseerde vroegtijdige risicodetectie of geïntegreerde zorg. De beste praktijken van de LSP worden gedeeld met nieuwe piloten GATEKEEPER en SHAPES, evenals de architectuur, datamodellen en AIOTES, die beschikbaar zijn gesteld voor nieuwe onderzoeksinitiatieven.

Bezoek de ACTIVAGE projectwebsite

Gatekeeper logo — het woord GATEKEEPER met elke letter in een apart blokPOORTWACHTER

Het GATEKEEPER-project is in oktober 2019 van start gegaan met een totale steun van 19,6 miljoen EUR aan EU-financiering. Gatekeeper heeft tot doel oudere burgers in staat te stellen zichzelf gezond te houden met betrekking tot een optimaal functioneel vermogen in de loop van de tijd en bij te dragen aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling: „zorg voor een gezond leven en het bevorderen van welzijn voor iedereen op alle leeftijden”. Het project bouwt aan een gedecentraliseerd digitaal ecosysteem, faciliteert samenwerking en levert resultaten aan de belanghebbenden (zorgaanbieders, bedrijven, ondernemers, ouderen) in heel Europa. Het platform zal bewijs leveren op proeflocaties, open oproepen genereren en duurzame activiteiten ontwikkelen om het project te onderhouden.

Gatekeeper zal 40 000 patiënten betrekken in negen gebruiksgevallen op basis van kunstmatige intelligentie, e-gezondheidszorg en slimme thuisoplossingen.  Een digitaal platform zal deze patiënten in staat stellen hun gegevens te integreren met gezondheidszorgsystemen, waardoor de risico’s in verband met hun aandoeningen beter kunnen worden opgespoord. Ook zullen zorgprofessionals toegang hebben tot real-world data afkomstig van patiënten en hun leefomgeving. Door het gebruik van EU-normen zal het platform ook kunnen worden ingezet in reële omgevingen van 12 gezondheidszorgstelsels in Europa en Azië.

Gatekeeper zal een platform bouwen om het potentieel van nieuwe technologieën te benutten om gezondheidszorgdiensten voor gangbare chronische pathologieën te verbeteren. Oudere patiënten met chronische aandoeningen waren de meest kwetsbare groep met betrekking tot COVID-19. Poortwachter heeft een taskforce opgericht om de respons van het project op de pandemie te beheren, wat heeft geleid tot de oprichting van een usecase die uitsluitend gericht is op de COVID-19-pandemie, gezien de grenzen van het huidige gezondheidsstelsel.

Bezoek de GATEKEEPER projectwebsite

Het embleem van vormen

Slimme en gezondheidsveroudering door mensen die zich bezighouden met ondersteunende systemen

Shapes zal een gestandaardiseerd open platform ontwikkelen dat technologische, organisatorische, klinische, educatieve en maatschappelijke oplossingen biedt, met bijna 19 miljoen euro aan EU-financiering. Het zal de aspecten toegankelijkheid, privacy, veiligheid, kwetsbaarheid, aansprakelijkheid en vertrouwen in verbonden dataruimten gebruiken om gezond en actief ouder worden op lange termijn te vergemakkelijken en de levenskwaliteit te handhaven.

Gebruikers, aanbieders van oplossingen en belanghebbenden in geïntegreerde zorg, slim, actief en gezond ouder worden en onafhankelijke leefgebieden, die samenwerken om het SHAPES-platform op te schalen. Drie open oproepen zullen derden welkom heten in SHAPES, terwijl de markttoegang van nieuwe ondernemers en kmo’s wordt vergemakkelijkt, zodat zij de mogelijkheid hebben om een pan-Europese markt te bereiken.

Diagram van hoe SHAPES werkt: Gateway praat met de markt, voedt informatie in de beveiligde cloud (user repository en knowledge base), die ook interactie heeft met de markt. Deze informatie wordt gedeeld met zorgverleners, zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers

Shapes werd gelanceerd in november 2019, zes maanden voor de aankondiging van de pandemie. Het consortium met 36 partners ontwikkelde en integreerde snel een COVID-19-respons die zou kunnen worden opgenomen in hun pan-Europese proefproject. Dit omvat een app voor contracttracing, digitale oplossingen die helpen bij het op afstand monitoren van patiënten en het aanpassen van robots om desinfecties uit te voeren bij in quarantaine geplaatste oudere patiënten.

Een groot deel van SHAPES omvat onderzoek naar de gewoonten van oudere patiënten, wat door de lockdowns niet mogelijk was. Om reis- en fysieke beperkingen te bestrijden, is een innovatieve toolkit ontwikkeld om onderzoekers in heel Europa te ondersteunen om real-time gegevens op lokaal niveau vast te leggen en tegelijkertijd vertrouwen te blijven opbouwen door middel van een longitudinale relatie.

Aangezien SHAPES zich richt op thuiszorg en gemeenschapszorg, benadrukte de pandemie haar rol en blijft zij toekomstige wegen illustreren voor Europees onderzoek om de gezondheidszorgstelsels te verbeteren en enkele van de meest kwetsbare leden van de samenleving te beschermen.

Bezoek de website van het SHAPES-project

Andere initiatieven in de gezondheidszorg

Smart Child Obesity CARing-oplossing met IoT-potentieel (OCARIoT)

Het doel van OCARIoT was om gezond eten en onderwijs over lichamelijke aandoeningen en de preventie van obesitas bij kinderen van 9-12 jaar te bevorderen. Van november 2017 tot april 2021 ontwikkelde OCARIoT een op IoT gebaseerde gepersonaliseerde coachingsoplossing die kinderen begeleidt om een gezonde en fysiek actieve levensstijl aan te nemen. Het IoT-netwerk maakt het mogelijk om dagelijkse kinderactiviteitspatronen, gezondheidsevolutie, fysiologische en gedragsparameters en omgevingsgegevens te observeren. Al deze informatie in combinatie met medische patronen stelde OCARIoT in staat om een op maat gemaakt obesitas-coachingsplan te bieden, terwijl kinderen actief konden blijven en betrokken waren bij hun welzijn.

De voorgestelde oplossing was in staat om kinderen — evenals hun onderwijspersoneel en gezinnen — in staat te stellen controle over hun gezondheid over te nemen door real-time informatie te verzamelen over voeding en lichaamsbeweging, en artsen en kinderen met elkaar te verbinden om het individuele obesitas-coachingplan aan te passen. Het OCARIoT-consortium valideerde zijn resultaten op drie specifieke pilotsites in Spanje, Griekenland en Brazilië en zorgde voor de rechten van kinderen en gegevensprivacy, veiligheid en vertrouwelijkheid door middel van een ethische raad die is samengesteld door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en vertegenwoordigers van kinderen van verschillende Europese en Braziliaanse organisaties.

Bezoek de website van het OCARIoT-project

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

De volgende generatie Internet of Things

Het toekomstige Internet of Things en Edge Computing kan een revolutie teweegbrengen in de manier waarop productie en processen worden georganiseerd en gemonitord in strategische waardeketens.

Zie ook