Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

Tehisintellekti käsitleva kooskõlastatud kava 2021. aasta läbivaatamisaruanne

2021. aasta tehisintellekti käsitlev kooskõlastatud kava on järgmine samm ELi üleilmse juhtpositsiooni loomisel usaldusväärse tehisintellekti valdkonnas.

2021. aasta aprillis avaldatud tehisintellekti käsitlev 2021. aasta kooskõlastatud kava tugineb 2018. aasta koordineeritud kava raames komisjoni ja liikmesriikide vahel loodud koostööle.

Selles esitatakse strateegia, mille eesmärk on: 

  • kiirendada investeeringuid tehisintellekti tehnoloogiatesse, et edendada vastupanuvõimelist majanduslikku ja sotsiaalset taastumist, millele aitab kaasa uute digilahenduste kasutuselevõtt;
  • tegutsema tehisintellekti strateegiate ja programmide alusel ning rakendama neid täielikult ja õigeaegselt, et tagada ELile kiire kasutuselevõtja eelistest igakülgne kasu;
  • ühtlustama tehisintellektipoliitikat, et kõrvaldada killustatus ja lahendada üleilmsed probleemid.

Selleks nähakse lepinguga ette järgmist: 

  • luua tingimused tehisintellekti arendamiseks ja kasutuselevõtuks ELis;
  • ELi muutmine kohaks, kus tipptase laborist turule jõuab;
  • selle tagamine, et tehisintellekt toimib inimeste hüvanguks ja on ühiskonna heaolu edendaja;
  • strateegilise juhtpositsiooni saavutamine suure mõjuga sektorites.

Kooskõlastatud kava käib käsikäes tehisintellekti käsitleva määruse ettepanekuga.

Allalaadimiseks

Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review (.pdf)
Laadi alla 

Related content

Communication on Fostering a European approach to Artificial Intelligence

Policy and legislation | 21 aprill 2021

Faced with the rapid technological development of AI and a global policy context where more and more countries are investing heavily in AI, the EU must act as one to harness the many opportunities and address challenges of AI in a future-proof manner. To promote the development of AI and address the potential high risks it poses to safety and fundamental rights equally, the Commission is presenting both a proposal for a regulatory framework on AI and a revised coordinated plan on AI.