Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Asukohapõhise tõkestuse määruse rakendamine Portugalis

Sellel lehel antakse ülevaade asukohapõhise tõkestuse rakendamisest Portugalis ja kohalikest kontaktpunktidest.

    Portugali lipp

Täitevasutus 

  • Autoridade de Segurança Alimentar e Económica – ASAE (toiduohutus- ja majandusamet – FSEA)/tarbijate peadirektoraat üksnes reklaamiga seotud küsimustes

Tarbijakaitseasutuste abistamine

Rikkumiste suhtes kohaldatavad meetmed

  • Decreto-Lei n° 80/2019, Diário da República n° 114/2019, Série I de 2019–06–17

Seotud sisu

Üldpilt

Asukohapõhine piiramine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad internetikaubandust ja piiriülest müüki ELis.

Vaata lisaks