Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Asukohapõhise tõkestuse määruse rakendamine Slovakkias

Sellel lehel antakse ülevaade asukohapõhise tõkestuse rakendamisest Slovakkias ja kohalikest kontaktpunktidest.

  Slovakkia lipp

Täitevasutus 

Slovenská obchodná inšpekcia(Slovaki kaubandusinspektsioon)

Postiaadress: Slovenská obchodná inšpekcia

PO Box 29
Bajkalská 21/A 827
99 Bratislava 27 Slovakkia

Telefon: + 421 2 58 27 21 60

E-post: info@soi.sk

Tarbijakaitseasutuste abistamine

Európske spotrebite-ské centrum v SR (Slovaki Vabariigis asuv Euroopa tarbijakeskus)

Postiaadress: Európske spotrebite-ské centrum v SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212

Slovakkia

Telefon: + 421 905 528 477

E-post: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Rikkumiste suhtes kohaldatavad meetmed

 • Seadus järelevalve ja abi kohta klientide põhjendamatu geograafilise diskrimineerimise korral siseturul ning seaduse nr 128/2002 Coll. (siseturu riikliku kontrolli kohta tarbijakaitse küsimustes ning teatavate õigusaktide muutmise ja täiendamise kohta) muutmise seadus
  • § 2 (jõustusorgan)
  • § 3 (karistused määruse rikkumise korral)

 • Siseturu riikliku kontrolli seadus tarbijakaitse küsimustes
  • Täitevasutuse pädevus ja menetlused ettevõtjalt tarbijale suunatud juhtumite puhul: § 6 ja § 9 (karistused rikkumiste korral)
 • Tarbijakaitseseadus
  • Kaitse ja rikkumised ainult ettevõtjalt tarbijale: § 20a, § 21 ja § 24 (sanktsioonid ja karistused rikkumise korral)
 • Siseturu teenuste seadus
  • § 10 (geodiskrimineerimise keeld B2C ja B2B juhtudel),
  • § 17 (täitevorgan ka § 10 puhul)
  • § 18 (trahvid § 10 rikkumise korral) 

Seotud sisu

Üldpilt

Asukohapõhine piiramine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad internetikaubandust ja piiriülest müüki ELis.

Vaata lisaks