Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Asukohapõhise tõkestuse määruse rakendamine Slovakkias

Sellel lehel antakse ülevaade asukohapõhise blokeerimise rakendamise hetkeseisust Slovakkias ja kohalikest kontaktpunktidest.

  Slovakkia lipp

Täitevasutus 

Slovenská obchodná inšpekcia(Slovaki kaubandusinspektsioon)

Postiaadress: Slovenská obchodná inšpekcia

PO Box 29 Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava 27 Slovakkia

Telefon: + 421 2 58 27 21 60

E-mail: info@soi.sk

Tarbijaorganisatsioonide abistamine

Európske Spotrebite’ské centrum vs. SR (Euroopa tarbijakeskus Slovaki Vabariigis)

Postiaadress: Európske Spotrebite-ské centrum v SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212

Slovakkia

Telefon: + 421 905 528 477

E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Rikkumiste suhtes kohaldatavad meetmed

 • Järelevalve ja abi kohta tarbijate põhjendamatu geograafilise diskrimineerimise korral siseturul ning seaduse nr 128/2002 Coll. (riigikontrolli kohta tarbijakaitse küsimustes) muutmise ning teatavate õigusaktide muutmise ja täiendamise kohta • § 2 (täiteasutus) • § 3 (karistused määruse rikkumise korral)

 • Tarbijakaitseküsimuste siseturu riikliku kontrolli seadus
  • Täitevasutuse pädevus ja menetlused ettevõtjalt tarbijale: § 6 ja § 9 (karistused rikkumise korral)
 • Tarbijakaitse seadus
  • Kaitse ja rikkumised ainult ettevõtjatevaheliste juhtumite puhul: § 20a, § 21 ja § 24 (sanktsioonid ja karistused rikkumise korral)
 • Siseturu teenuste seadus
  • § 10 (geograafilise diskrimineerimise keeld B2C ja B2B juhtudel),
  • § 17 (täitmisasutus ka § 10 puhul)
  • § 18 (trahvid § 10 rikkumise korral) 

Seotud sisu

Üldpilt

Geoblokeerimine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad ELis internetikaubandust ja piiriülest müüki.

Vaata lisaks