Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Asukohapõhise tõkestuse määruse rakendamine Eestis

Sellel lehel antakse ülevaade geoblokeerimise rakendamise hetkeseisust Eestis ja kohalikest kontaktpunktidest.

    Eesti lipp

Täitevasutus 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Postiaadress: Sõle 23A – 10614 Tallinn, Eesti

Telefon: + 372 6 201 707

Faks: + 372 6 201 701

E-mail:  info@ttja.ee

Tarbijaorganisatsioonide abistamine

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsev Euroopa Tarbijakeskus

 

Rikkumiste suhtes kohaldatavad meetmed

 

Määruse artiklite 3–5 rikkumise korral rakendatavad meetmed vastavalt tarbijakaitseseaduse § 701 lõigetele 1 ja 2:

Füüsilise isiku eest – karistatakse rahatrahviga kuni300 trahviühikut (1 ühik võrdub 4 euroga alates 2019. aastast[1]). Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, -karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Seotud sisu

Üldpilt

Geoblokeerimine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad ELis internetikaubandust ja piiriülest müüki.

Vaata lisaks