Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego w Portugalii

Na tej stronie przedstawiono aktualną sytuację w zakresie wdrażania blokowania geograficznego w Portugalii oraz lokalnych punktów kontaktowych.

    Flaga Portugalii

Organ egzekucyjny 

  • Autoridade de Segurança Alimentar e Económica – ASAE (Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Gospodarki – FSEA)/Dyrekcja Generalna ds. Konsumentów (CDG) w sprawach związanych wyłącznie z reklamą

Pomoc dla organów konsumenckich

Środki mające zastosowanie w przypadku naruszeń

  • Decreto-Lei nr 80/2019, Diário da República n.° 114/2019, Série I de 2019-06-17

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym zasadom blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy przez internet i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też