Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego w Portugalii

Niniejsza strona przedstawia stan realizacji geoblokowania w Portugalii oraz lokalne punkty kontaktowe.

    flaga Portugalii

Organ egzekucyjny 

  • Autoridade de Segurança Alimentar e Económica – ASAE (organ ds. bezpieczeństwa żywności i gospodarki – FSEA)/Dyrekcja Generalna ds. Konsumentów (CDG) w sprawach związanych wyłącznie z reklamą

Pomoc dla organów konsumenckich

Środki mające zastosowanie do naruszeń

  • Decreto-Lei n.° 80/2019, Diário da República n.° 114/2019, Série I de 2019-06-17

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym przepisom dotyczącym blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy online i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też