Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Asukohapõhise tõkestuse määruse rakendamine Lätis

Sellel lehel antakse ülevaade asukohapõhise tõkestuse rakendamisest Lätis ja kohalikest kontaktpunktidest.

    Läti lipp

Täitevasutus 

Patērētāju tiesību aizsardzības Centrs (tarbijaõiguste kaitse keskus)

e-post: 
ptac@ptac.lv

Tarbijakaitseasutuste abistamine

Patērētāju tiesību aizsardzības Centrs (tarbijaõiguste kaitse keskus)

e-post: 
ptac@ptac.lv

Rikkumiste suhtes kohaldatavad meetmed

Seotud sisu

Üldpilt

Asukohapõhine piiramine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad internetikaubandust ja piiriülest müüki ELis.

Vaata lisaks