Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie nariadenia o geografickom blokovaní v Portugalsku

Na tejto stránke sa uvádza aktuálny stav vykonávania geografického blokovania v Portugalsku a miestne kontaktné miesta.

    vlajka Portugalska

Orgán presadzovania práva 

  • Autoridade de Segurança Alimentar e Económica – ASAE (Food Safety and Economic Authority – FSEA)/Generálne riaditeľstvo pre spotrebiteľov (CDG) v záležitostiach, ktoré sa týkajú výlučne reklamy

Pomoc pre spotrebiteľské orgány

Opatrenia uplatniteľné na porušenia predpisov

  • Decreto-Lei n.° 80/2019, Diário da República n.° 114/2019, Série I de 2019 – 06 – 17

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geoblokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj