Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:n tuki tutkijoille ja digitaalisille innovoijille

Komissio tarjoaa laajan valikoiman tukea tutkijoille ja digitaalisille innovaattoreille Horisontti Eurooppa -puiteohjelman kaltaisista ohjelmista innovaatiorahoitukseen ja muuhun.

Euroopanunioni (EU) on maailman suurin tieteellinen voimalaitos. Se muodostaa lähes kolmanneksen koko maailman tiede- ja teknologiatuotannosta. Se pyrkii nyt varmistamaan, että tutkijoiden ja digitaalisten innovaattoreiden ideoista tulee menestyksekkäitä tuotteita ja teknologioita.

Yksi EU:n digitaalisen vuosikymmenen tavoitteista on edistää tutkimusta ja innovointia. Sen tavoitteena on kaksinkertaistaa EU:n yksisarvinen määrä – yritykset, joiden arvo on 1 miljardia dollaria ilman, että niitä noteerataan osakemarkkinoilla. Lisäksi se haluaa jatkaa innovatiivisten kasvuvauhtien kasvua koko 2020-luvun ajan.

Sen vuoksi EU tukee tutkijoita ja digitaalisia innovaattoreita muun muassa seuraavilla ohjelmilla:

 • Euroopan horisontti
 • Uusi innovaatio-ohjelma
 • Euroopan innovaationeuvosto
 • Innovaatiotutka

Jatka lukemista saadaksesi lisätietoja kustakin näistä aloitteista.

Euroopan horisontti

Horisontti Eurooppa on EU:n kaikkien aikojen suurin tutkimus- ja innovointiohjelma, jonka määrärahat vuosiksi 2021–2027 ovat 95 miljardia euroa, lukuun ottamatta julkisia ja yksityisiä investointeja, joita hankkeet houkuttelevat.

Sen rahoitus on auttanut yksilöitä ja ryhmiä saavuttamaan läpimurtoja ja löytöjä, kuten kuvia mustista aukoista avaruudessa ja maailman ensimmäisissä laboratorioissa, kuten BioNTechin rahoittamisessa covid-19-mRNA-rokotteeseen. Ja se auttaa tuomaan nämä ideat laboratoriosta markkinoille.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa keskitytään tutkimukseen ja innovointiin useilla aloilla, muun muassa seuraavilla aloilla: 

 • Tekoäly ja robotiikka
 • Seuraavan sukupolven internet
 • Suurteholaskenta
 • Iso data
 • Keskeiset digitaaliset teknologiat
 • 6G

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman rahoitusmahdollisuudet on lueteltu erillisellä rahoitus- ja tarjouskilpailusivulla. Suoraa neuvontaa on saatavilla Horisontti Eurooppa -ohjelman kansallisten yhteyspisteiden kautta. Kansalliset yhteyspisteet antavat ohjeita seuraavista asioista: 

 1. asiaankuuluvien Horisontti Eurooppa -puiteohjelman aiheiden ja toimintatyyppien valinta;
 2. hallinnolliset menettelyt ja sopimuskysymykset;
 3. koulutusta ja apua ehdotusten laatimisessa;
 4. asiakirjojen, kuten lomakkeiden, ohjeiden ja käsikirjojen, jakelu;
 5. etsimme kumppaneita.

Horizon-tulosalusta mainostaa noin 1 350 projektitulosta, mikä auttaa sovittamaan ne yhteen kumppaneiden, huipputeknologian sijoittajien ja lisenssisopimusten löytämisen kanssa.

Uusi eurooppalainen innovaatio-ohjelma

Uudella eurooppalaisella innovaatio -ohjelmalla Eurooppa on huipputeknologian innovaatioiden ja startup-yritysten eturintamassa. Sen tavoitteena on auttaa Eurooppaa kehittämään uusia teknologioita kiireellisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi. Se parantaa start-up- ja scale-up-yritysten rahoituksen saantia ja parantaa edellytyksiä, joiden avulla innovoijat voivat kokeilla.

Lisäksi Euroopan innovaatio-ohjelmalla luodaan ”alueellisia innovaatiolaaksoja” vahvistamaan ja yhdistämään innovaatiotoimijoita Euroopassa, myös kehityksessä jälkeen jääneillä alueilla. Se auttaa myös houkuttelemaan ja säilyttämään lahjakkaita koulutuksen ja tuen avulla.

Euroopan innovaationeuvosto

Euroopaninnovaationeuvosto (EIC) on kunnianhimoinen aloite tieteen muuttamiseksi liiketoiminnaksi. Se tarjoaa avustuksia ja pääomarahoitusta pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) ja startup-yrityksille. Tavoitteena on tukea läpimurtoinnovaatioita alkuvaiheen tutkimuksesta konseptin, teknologian siirron ja laajentamisen osoittamiseen.

Euroopaninnovaationeuvosto tarjoaa rahoitusta innovoijille, kuten yrittäjille, yrityksille ja tutkijoille. Ne voivat saada rahoitusta enintään 2,5 miljoonaa euroa, jotta ne voivat kehittää vaikuttavia ja skaalautuvia hankkeita. Samaan aikaan voidaan käyttää enintään 4 miljoonan euron rahoitus, jotta eri puolilta EU:ta tulevat kumppanit voivat kehittää innovatiivisia ideoita yhdessä.

Uusi EIC Equity Fund tarjoaa 0,5–15 miljoonan euron omaa pääomaa läpimurtoinnovaatioyrityksille, jotka on valittu EIC Acceleratorin sekarahoitustukeen.

Euroopan innovaationeuvoston yhteisöfoorumissa on useita muita tukivaihtoehtoja tutkijoille ja digitaalisille innovaattoreille.

Innovaatiotutka

Innovaatiotutka tunnistaa innovaatiot, joilla on EU:n rahoittamissa hankkeissa erittäin potentiaalisia ja keskeisiä innovoijia. Siinä esitellään EU:n innovaatiorahoituksen saavutuksia ja autetaan ihmisiä olemaan yhteydessä innovaattoreihin, joilla on mahdollisuus jäljitellä muiden EU:n rahoitusta saaneiden eurooppalaisten yritysten, kuten Skypen, TomTomin ja ARM Holdingsin, menestystä.

 

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalialan rahoitus vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä

EU:n pitkän aikavälin talousarvio, joka tunnetaan myös monivuotisena rahoituskehyksenä, edistää digitaaliteknologiaa ja auttaa toipumaan pandemiasta.

Katso myös

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DIGITAL) on uusi EU:n rahoitusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda digitaaliteknologiaa yritysten, kansalaisten ja julkishallinnon käyttöön.