Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:n tuki digitaaliselle julkiselle sektorille

Komissio haluaa varmistaa, että julkinen sektori pysyy uusien teknologioiden tahdissa ja hyötyy innovoinnista.

  Tietokoneen näppäimistö, jossa on sähköisen hallinnon painike

iStock by Getty Images - 459457871 - jurgenfr

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia paitsi yksityiselle sektorille myös julkisille palveluille. Monet julkiset palvelut ovat jo digitalisoineet menettelynsä ja käyttävät tekoälyä, lohkoketjua ja esineiden internetiä vuorovaikutuksessa kansalaistensa kanssa.

Euroopan komissiolla on digitaaliselle vuosikymmenelle kolme keskeistä tavoitetta parantaa julkisten palvelujen digitalisointia: 

 1. 100 prosenttia keskeisistä julkisista palveluista on saatavilla verkossa;
 2. kaikilla kansalaisilla on oikeus tutustua potilastietoihin;
 3. 80 prosenttia kansalaisista käyttää digitaalisia identiteettiratkaisuja.

Sen vuoksi käynnistämme ja tuemme useita aloitteita, joilla tuetaan julkisia palveluja, kuten GovTech-yhteistyötä, innovatiivisen julkisen palvelun seurantakeskusta, ISA2-ohjelmaa, 5G-rahoitusta älykkäissä yhteisöissä ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa.

GovTech

Hallitukset ja julkisen sektorin elimet eri puolilla Eurooppaa ovat alkaneet perustaa GovTech-ohjelmia. Näillä ohjelmilla tuetaan innovointia julkisella sektorilla ja yhdistetään se startup-yrityksiin ja yrittäjiin. Euroopan komissio perusti Digitaalinen Eurooppa -ohjelman puitteissa GovTech-foorumin ja GovTech Incubatorin.

GovTech-alustan tavoitteena on tukea julkishallintoja kustannustehokkaiden ja joustavien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa. Se noudattaa GovTechin laboratorioissa eri puolilla Eurooppaa nähtyä alustamallia, joka auttaa julkishallintoja tekemään yhteistyötä ja jakamaan ratkaisuja.

GovTech Incubator auttaa hallituksia ottamaan käyttöön uusia digitaalisia palveluja, edistämään innovatiivisia digitaalisia hallintoratkaisuja ja varmistamaan, että palvelut voivat olla vuorovaikutuksessa ja työskennellä toistensa kanssa sisäänrakennettuina. GovTech-alustan tavoin se edistää digitalisaatiovirastojen rajatylittävää yhteistyötä. 
Innovatiivinen julkisen palvelun seurantakeskus.

Euroopan komissio on käynnistämässä toteutettavuustutkimuksen julkisen palvelun innovatiivisen seurantakeskuksen perustamisesta julkisen sektorin innovaatioiden ja kokeilujen suuntauksen ymmärtämiseksi. Innovatiivisen julkisen palvelun seurantakeskuksella on neljä tavoitetta: 

 1. tuetaan innovointia julkisella sektorilla;
 2. tuetaan yritysten ekosysteemiä GovTechin alueella;
 3. innovaatiohankintojen edistäminen;
 4. varmistetaan sisäänrakennettu yhteentoimivuus.

ISA²

ISA2 -ohjelmassa keskitytään julkishallinnon, yritysten ja kansalaisten yhteentoimivuusratkaisuihin. Sen tavoitteena on varmistaa, että julkiset palvelut kaikkialla Euroopassa voivat hyötyä muiden suunnittelemista ratkaisuista ja palveluista.

5G älykkäille yhteisöille

Älykkäitä yhteisöjäkoskevan 5G:n ehdotuspyynnön tavoitteena on tuottaa innovaatioita paikallisyhteisöjen ytimeen. Ehdotuspyyntö on avoin julkisten palvelujen tarjoajille, viranomaisille ja verkkoinfrastruktuuria käyttäville yrityksille, joilla on konkreettisia esimerkkejä 5G-sovelluksista terveydenhuollossa, koulutuksessa, julkishallinnossa ja kaikilla yleisen edun mukaisilla aloilla. Ehdotuspyyntö rahoitetaan Verkkojen Eurooppa -välineen digitaalialan ohjelmasta, ja se on avoinna 21. maaliskuuta 2023 saakka.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DIGITAL) auttaa parantamaan Euroopan julkisen sektorin päätöksentekoa tukemalla

 • Hankkeet, joilla parannetaan julkisen sektorin tiedon helppoa saatavuutta, laatua ja käytettävyyttä avoimen julkisen datan uudelleenkäytön ja yhdistämisen edistämiseksi kaikkialla tietotuotteiden ja -palvelujen, myös tekoälysovellusten, kehittämiseksi.
 • Digitaalisten maakaksosten (Destination Earth)luominen, jotka ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen vaikutusten ennustamisessa ja ilmastonmuutoksen sietokyvyn parantamisessa. Aloite on alun perin suunnattu ammattimaisille julkisen sektorin käyttäjille.

Tietoa siitä, miten saada rahoitusta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalialan rahoitus vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä

EU:n pitkän aikavälin talousarvio, joka tunnetaan myös monivuotisena rahoituskehyksenä, edistää digitaaliteknologiaa ja auttaa toipumaan pandemiasta.

Katso myös

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DIGITAL) on EU:n rahoitusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda digitaaliteknologiaa yritysten, kansalaisten ja julkishallinnon käyttöön.

Lue lisää digitaalisista julkisista palveluista