Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Julkaisu

”Euroopan uutismediafoorumi: teollinen muutos” lyhyesti

Komissio järjesti 29. marraskuuta 2021 toisen eurooppalaisen uutismediafoorumin, jossa keskityttiin alan teolliseen muutokseen.

Tapahtumaan sisältyi seitsemän temaattista istuntoa, joissa käsiteltiin teollisuuden häiriönsietokyvyn ja muutoksen keskeisiä aiheita, kuten uusia liiketoiminta- ja tulomalleja, uusia tapoja saada yleisö mukaan, monimuotoisuus, tiedotusvälineiden lähentyminen, uudet muodot ja kumppanuudet. 

Joukko radio-, lehdistö-, televisio- ja multimedia-alan huipputason eurooppalaisia mediajohtajia on liittynyt mukaan eri puolilta Eurooppaa ja sen ulkopuolelta. Myössisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton,arvoista ja avoimuudesta vastaava komission varapuheenjohtaja Věra Jourová ja Euroopan parlamentin jäsen Dace Melbārde käyttivät puheenvuoron. 

Keskusteluissa korostettiin, että eurooppalaiset mediaorganisaatiot ovat kiinnostuneita innovoinnista, toimien yhdistämisestä ja kumppanuudesta yleisön ja tulojen säilyttämiseksi. Yli 500 ihmistä osallistui sekä Brysseliin että verkossa seuraamaan istuntoja, keskustelemaan puhujien kanssa ja jakamaan näkemyksiään. 

Tutustu ohjelmaan täällä, lue tyhjentävä raporttimme täällä ja lähennä keskusteluja alla olevissa videoissa.

Katso foorumi

Avausistunto

Mediaympäristö on muuttumassa 18 kuukautta pandemian puhkeamisen jälkeen. Missä seisomme uutismedian kulutuksessa? Mitkä ovat tärkeimmät suuntaukset tällä kaudella ja mitkä ovat tulevaisuuden mahdollisuudet?

Istunto 1: Tuloja tuottavat innovaatiot 

Tulojen vähentyessä uusien ja vahvojen liiketoimintamallien kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Mitkä ovat viimeisimmät innovaatiot? Mitä mainostuloista tulee?

Istunto 2: Kestävän ja riippumattoman mallin luominen 

Mediaorganisaatioiden on kehitettävä uusia strategioita taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseksi. Mikä on riippumattoman media-alan merkitys tällä hetkellä? Miten löydetään kestävä malli kriisiaikoina?

Istunto 3: Yhteisöjen osallistaminen 

Kilpailun lisääntyessä monet mediaorganisaatiot ovat mukauttamassa ja uudistamassa suhteitaan yleisöönsä säilyttääkseen heidät ja tarjotakseen heille laadukasta sisältöä, joka puhuu heille. Mitkä ovat niiden uudet lähestymistavat?

Neljäs istunto: Uutisia kaikille yleisöille 

Osallistavuuden lisääntyessä mediaorganisaatiot ovat yhä tietoisempia vastuustaan ja vaikutuksestaan. Miten niissä käsitellään monimuotoisuutta? Miten se sopii niiden liiketoimintamalleihin?

Istunto 5: Tiedotusvälineiden lähentyminen ja luottamus

Tiedotusvälineiden ja sisällön lähentyminen verkossa sekä laitteiden yhteenliittäminen ovat ehdottomasti suuntauksia. Miten mediaryhmät ja toimijat mukautuvat? Miten varmistetaan, että ihmiset voivat luottaa verkossa jaettuun sisältöön?

Istunto 6: Uusien muotojen kehittäminen 

Kansalaiset käyttävät yhä enemmän visuaalisia ja interaktiivisempia verkkomuotoja ja useimmiten uutisten kokoamisalustoja. Miten uutismediaorganisaatiot mukautuvat tähän uuteen kysyntään? 

Seitsemäs istunto: Kumppanuudet ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus 

Monenlaisilla kumppanuuksilla ja rahoitusmalleilla voidaan tarjota lähestymistapoja innovointiin ja tukea uutismediaorganisaatioiden riippumattomuutta. Mihin yrityksiin tiedotusvälineet voivat kääntyä?

Esittele hankkeita

Nämä hankkeet edustavat eurooppalaisten tiedotusvälineiden pyrkimyksiä vahvistaa alaa. Käynnissä on horisontaalinen tutkimus eurooppalaisen sisällönjakoalustan toteutettavuudesta ja konkreettinen esimerkki innovoinnista ja yhteistyöstä radioalalla.

Päätösistunto: Tulevaisuuden näkymät 

Euroopan markkinat ovat hyvin moninaiset. Tiedotusvälineiden keskittymissuuntauksen lisäksi monet alueelliset ja paikalliset toimijat tuottavat edelleen laadukkaita uutisia yhteisöillemme. Mitä tulevaisuus on? Miten voidaan sovittaa yhteen innovointi, vakiinnuttaminen ja moniarvoisuus? 

Taustatietoa

Komissio käy säännöllisesti keskusteluja uutismedia-alan kanssa Euroopan uutismediafoorumin (ENMF) kautta. Tavoitteena on luoda innovatiivinen uutismediaohjelma, joka voi auttaa alaa menestymään digitaalitaloudessa ja -yhteiskunnassa. Vuoropuhelu käynnistyi maaliskuussa 2021, ja sen yhteydessä järjestettiin ensimmäinen toimittajien turvallisuutta käsittelevä konferenssi.

Related content

Euroopan uutismediafoorumi: teollisuuden muutos – yhteenvetoraportti

Report / Study | 21 tammikuuta 2022

Toinen eurooppalainen uutismediafoorumi (ENMF) keskittyi eurooppalaisten uutismediaorganisaatioiden haasteisiin ja innovaatioihin ja tarkasteli alan keskeisiä aiheita: tulovirrat, liiketoimintamallit, yhteisöjen osallistuminen, monimuotoisuus, tiedotusvälineiden lähentyminen, uudet muodot ja kumppanuudet.