Skip to main content
Utváření digitální budoucnosti Evropy
Event report | Publikace

„Evropské fórum zpravodajských médií: průmyslová transformace“ v kostce

Dne 29. listopadu 2021 uspořádala Komise druhé ročník Evropského fóra zpravodajských médií, které se zaměřilo na průmyslovou transformaci tohoto odvětví.

Akce zahrnovala sedm tematických zasedání, která odrážela klíčová témata pro odolnost a transformaci průmyslu, jako jsou nové obchodní a příjmové modely, nové způsoby zapojení publika, rozmanitost, mediální konvergence, nové formáty a partnerství. 

Různorodá skupina předních evropských vedoucích pracovníků v oblasti sdělovacích prostředků z odvětví rozhlasu, tisku, televize a multimédií se připojila z celé Evropy i mimo ni. Slova se ujali takékomisař pro vnitřní trh Thierry Breton, místopředseda Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová a poslankyně EP Dace Melbārdeová. 

Výměny zdůraznily zájem evropských mediálních organizací o inovace, spojení úsilí a partnerství s cílem udržet si publikum a příjmy. Do Bruselu i on-line se připojilo více než 500 lidí, aby sledovali zasedání, vyměnili si s řečníky a podělili se o své názory. 

Program si můžete prohlédnout zde, přečíst si naši vyčerpávající zprávu zde a dohlížet na diskuse v níže uvedených videech.

Podívejte se na fórum

Zahájení schůze

18 měsíců po vypuknutí pandemie se mediální prostředí mění. Jak se stavíme na spotřebě zpravodajských médií? Jaké jsou hlavní určující trendy v tomto období a jaké jsou příležitosti pro budoucnost?

Zasedání 1: Inovace s cílem vytvářet příjmy 

V souvislosti s klesajícími příjmy má zásadní význam vytvoření nových, silných obchodních modelů. Jaké jsou nejnovější inovace? Co se stane s příjmy z reklamy?

Zasedání č. 2: Budování udržitelného a nezávislého modelu 

Mediální organizace musí vypracovat nové strategie pro dosažení finanční nezávislosti. Co dnes představuje nezávislé mediální odvětví? Jak nalézt udržitelný model v dobách krize?

Zasedání 3: Zapojení komunit 

V souvislosti se zvýšenou konkurencí mnohé mediální organizace přizpůsobují a mění svůj vztah se svým publikum, aby si je udržely a nabízely jim kvalitní obsah, který jim mluví. Jaké jsou jejich nové přístupy?

Sekce 4: Zprávy, které hovoří se všemi cílovými skupinami 

Vzhledem k rostoucí poptávce po větší inkluzivnosti si mediální organizace stále více uvědomují svou odpovědnost a dopad. Jak se zabývají rozmanitostí? Jak zapadá do jejich obchodních modelů?

Část 5: Konvergence a důvěra sdělovacích prostředků

Sbližování médií a obsahu on-line, jakož i propojení zařízení jsou nepochybně trendy. Jak se mediální skupiny a aktéři přizpůsobují? Jak zajistí, aby lidé mohli důvěřovat obsahu, který je sdílen on-line?

Část 6: Vývoj nových formátů 

Občané se stále častěji obracejí na vizuálnější a interaktivnější online formáty a nejčastěji prostřednictvím platforem shromažďujících zprávy. Jak se zpravodajské mediální organizace přizpůsobují této nové poptávce? 

Část 7: Partnerství a pluralita sdělovacích prostředků 

Různá partnerství a modely financování mají potenciál nabídnout přístupy k inovacím a podpořit nezávislost zpravodajských mediálních organizací. Na co se mohou sdělovací prostředky obrátit?

Zobrazit projekty

Tyto projekty představují úsilí evropských sdělovacích prostředků o posílení tohoto odvětví. Probíhá horizontální studie proveditelnosti evropské platformy pro sdílení obsahu a konkrétní příklad inovací a spolupráce v odvětví rozhlasu.

Závěrečná část: Výhled do budoucna 

Evropský trh je velmi různorodý. Vedle trendu konsolidace sdělovacích prostředků řada regionálních a místních subjektů i nadále poskytuje našim komunitám kvalitní zprávy. Co obnáší budoucnost? Jak sladit inovace, konsolidaci a pluralitu? 

Základní informace

Komise se prostřednictvím Evropského fóra zpravodajských médií (ENMF) zapojuje do pravidelných výměn s odvětvím zpravodajských médií s cílem pracovat na inovativní zpravodajské mediální agendě, která může tomuto odvětví pomoci prosperovat v digitální ekonomice a společnosti. Dialog byl zahájen v březnu 2021 prvním ročníkem o bezpečnosti novinářů.

Související obsah