Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publicatie

„Europees forum voor nieuwsmedia: industriële transformatie "in een oogopslag

Op 29 november 2021 organiseerde de Commissie de tweede editie van het European News Media Forum, met bijzondere aandacht voor de industriële transformatie van de sector.

Het evenement omvatte 7 thematische sessies over belangrijke onderwerpen voor de veerkracht en transformatie van de industrie, zoals nieuwe bedrijfs- en inkomstenmodellen, nieuwe manieren om het publiek te bereiken, diversiteit, mediaconvergentie, nieuwe formats en partnerschappen. 

Een gevarieerde groep topfuncties in de Europese media uit de radio-, pers-, tv- en multimediasector sloot zich aan in heel Europa en daarbuiten. Ookcommissaris voor Interne Markt, Thierry Breton, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Waarden en Transparantie, Věra Jourová en Dace Melbārde, voeren het woord. 

Tijdens de uitwisselingen werd gewezen op de belangstelling van Europese mediaorganisaties om te innoveren, de krachten te bundelen en partnerschappen aan te gaan om het publiek en de inkomsten te behouden. Meer dan 500 mensen namen deel aan zowel in Brussel als online om de sessies te volgen, sprekers uit te wisselen en hun standpunten te delen. 

U kunt het programma hier raadplegen, ons volledige verslag hier lezen en de discussies in de onderstaande video’s inhalen.

Bekijk het forum

Opening van de vergadering

18 maanden na de pandemie is het medialandschap aan het veranderen. Waar staan we tegenover de nieuwsmediaconsumptie? Wat zijn de belangrijkste bepalende trends in deze periode en wat zijn de kansen voor de toekomst?

Sessie 1: Innovaties om inkomsten te genereren 

In de context van dalende inkomsten is het van het grootste belang nieuwe, sterke bedrijfsmodellen op te bouwen. Wat zijn de meest recente innovaties? Wat wordt er van reclame-inkomsten?

Sessie 2: Bouwen aan een duurzaam en onafhankelijk model 

Mediaorganisaties moeten nieuwe strategieën ontwikkelen om financiële onafhankelijkheid te bereiken. Wat is vandaag de dag een onafhankelijke mediasector? Hoe kan in tijden van crisis een duurzaam model worden gevonden?

Sessie 3: Betrokkenheid van gemeenschappen 

In het kader van de toegenomen concurrentie passen veel mediaorganisaties hun relatie met hun publiek aan en geven zij deze opnieuw aan om deze te behouden en hun kwalitatief hoogwaardige inhoud aan te bieden die hen spreekt. Wat zijn hun nieuwe benaderingen?

Sessie 4: Nieuws dat met alle doelgroepen spreekt 

Door de toenemende vraag naar meer inclusiviteit worden mediaorganisaties zich bewuster van hun verantwoordelijkheid en impact. Hoe richten zij zich op diversiteit? Hoe past het in hun bedrijfsmodellen?

Sessie 5: Convergentie en vertrouwen van de media

De online convergentie van media en inhoud en de interconnectie van apparaten zijn zeker trends. Hoe passen mediagroepen en -actoren zich aan? Hoe zorgen zij ervoor dat mensen de inhoud die online wordt gedeeld, kunnen vertrouwen?

Sessie 6: Ontwikkeling van nieuwe formaten 

Burgers maken steeds meer gebruik van visuele en interactieve onlineformaten, en meestal via platforms voor het verzamelen van nieuwsberichten. Hoe passen nieuwsmediaorganisaties zich aan deze nieuwe vraag aan? 

Sessie 7: Partnerschappen en mediapluriformiteit 

Diverse partnerschappen en financieringsmodellen hebben het potentieel om benaderingen voor innovatie aan te bieden en de onafhankelijkheid van nieuwsmediaorganisaties te ondersteunen. Tot welke bedrijven kunnen mediakanalen zich wenden?

Demonstratieprojecten

Deze projecten vertegenwoordigen de inspanningen van de Europese media om de sector te versterken. Er loopt een horizontale studie over de haalbaarheid van een Europees platform voor het delen van inhoud en een concreet voorbeeld van innovatie en samenwerking in de radiosector.

Slotzitting: Vooruitblik 

De Europese markt is zeer divers. Naast een trend van mediaconsolidatie blijven verschillende regionale en lokale actoren kwalitatief hoogwaardig nieuws aan onze gemeenschappen verstrekken. Wat brengt de toekomst ons Hoe kunnen we innovatie, consolidatie en pluraliteit met elkaar verzoenen? 

Achtergrondinformatie

De Commissie voert regelmatig uitwisselingen met de nieuwsmediasector via het European News Media Forum (ENMF), met als doel toe te werken naar een innovatieve nieuwsmediaagenda die de sector kan helpen om te gedijen in de digitale economie en samenleving. De dialoog is in maart 2021 van start gegaan met een eerste editie over de veiligheid van journalisten.

Related content

Europees Forum voor nieuwsmedia: industriële transformatie — Samenvattend verslag

Report / Study | 21 Januari 2022

Het tweede European News Media Forum (ENMF) richtte zich op de uitdagingen en innovaties van Europese nieuwsmediaorganisaties, waarbij werd gekeken naar belangrijke onderwerpen voor de sector: inkomstenstromen, bedrijfsmodellen, betrokkenheid van de gemeenschap, diversiteit, mediaconvergentie, nieuwe vormen en partnerschappen.