Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Julkaisu

Eurooppalaisen 5G-seurantakeskuksen neljännesvuosittainen raportti

Eurooppalainen 5G-seurantakeskus on julkaissut viimeisimmän neljännesvuosiraportin ja 5G-tulostaulun.

logo showing a telescope and stars with text European 5G Observatory

European 5G Observatory

Raportoinnin painopiste on nyt siirtymässä 5G-valmiudesta 5G:n käyttöönoton seurantaan. Tämän seurauksena tulostaulu on suunniteltu uudelleen siten, että siinä korostetaan edistymistä 5G-verkon käyttöönotossa ja taajuuksien tosiasiallisessa saatavuudessa.

Edelliseen neljännekseen verrattuna kaikki EU-maat ovat nyt ottaneet käyttöön kaupallisia 5G-palveluja ainakin osassa maata. 5G-verkon keskimääräinen kattavuus on nyt 64 prosenttia EU:n väestöstä. Merkittävä osa tästä 5G:n kattavuudesta saavutetaan kuitenkin käyttämällä 4G-taajuuksia 5G-pioneeritaajuusalueiden sijaan. Pioneerikaistat tarjoavat suuremman suorituskykypotentiaalin, ja niistä tulee olennaisen tärkeitä kehittyneiden 5G-palvelujen tarjoamiseksi laitteiden välisessä viestinnässä ja teollisuuden digitalisaatiossa.

5G-seurantakeskus tarjoaa tietolähteen 5G:n käyttöönotosta Euroopassa ja täydentää Euroopan komission julkaisemaa digitaalitalouden yhteiskuntaindikaattoria (DESI)

Lue raportti (.pdf)

5G-seurantakeskus

Eurooppalainen 5G-seurantakeskus perustettiin vuonna 2018 seuraamaan markkinakehitystä ja alan sidosryhmien ja jäsenvaltioiden toteuttamia valmistelutoimia 5G:n käyttöönoton yhteydessä Euroopassa ja sen ulkopuolella. Sen avulla komissio voi arvioida Euroopan 5G-toimintasuunnitelman edistymistä ja toteuttaa toimia sen panemiseksi kokonaisuudessaan täytäntöön.

5G-seurantakeskuksen verkkoalusta tarjoaa tuoreimmat uutiset ja keskeiset suuntaukset 5G:n käyttöönotossa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti, ja sen neljännesvuosiraporteissa esitetään tilannekuvat, tulostaulut mukaan lukien, 5G:n edistymisestä sekä arvio 5G-toimintasuunnitelman tavoitteista.