Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Digibyte | Publikacja

Kwartalne sprawozdanie Europejskiego Obserwatorium 5G

Europejskie Obserwatorium 5G opublikowało najnowsze sprawozdanie kwartalne i tablicę wyników 5G.

logo showing a telescope and stars with text European 5G Observatory

European 5G Observatory

Obecnie sprawozdawczości przesunięto z gotowości 5G na monitorowanie wdrażania sieci 5G. W rezultacie zmieniono strukturę tablicy wyników, aby podkreślić postępy w zakresie wdrażania sieci 5G i faktycznej dostępności widma.

W porównaniu z poprzednim kwartałem wszystkie państwa UE uruchomiły obecnie komercyjne usługi 5G przynajmniej w części kraju. Średni poziom zasięgu sieci 5G sięga obecnie 64 % ludności UE. Znaczna część tego zasięgu 5G jest jednak osiągana z wykorzystaniem widma 4G zamiast pionierskich pasm 5G. Pionierskie pasma oferują większy potencjał wydajności i staną się niezbędne do świadczenia zaawansowanych usług 5G na potrzeby łączności maszyna-maszyna oraz cyfrowej transformacji przemysłu.

Obserwatorium 5G stanowi faktyczne źródło informacji na temat wdrażania sieci 5G w Europie i stanowi uzupełnienie wskaźnika społeczeństwa gospodarki cyfrowej (DESI) publikowanego przez Komisję Europejską. 

Przeczytaj sprawozdanie (.pdf)

Obserwatorium 5G

Europejskie Obserwatorium 5G zostało uruchomione w 2018 r. w celu monitorowania zmian na rynku i działań przygotowawczych podejmowanych przez zainteresowane strony z branży i państwa członkowskie w kontekście wprowadzania sieci 5G w Europie i poza nią. Dzięki temu Komisja może ocenić postępy w realizacji europejskiego planu działania dotyczącego sieci 5G i podjąć działania w celu jego pełnego wdrożenia.

Platforma internetowa Obserwatorium 5G przedstawia najnowsze wiadomości i główne tendencje w zakresie wdrażania sieci 5G w Europie i na całym świecie, a jej sprawozdania kwartalne zawierają przegląd postępów w zakresie sieci 5G, w tym tablice wyników, a także ocenę pod kątem celów planu działania dotyczącego sieci 5G.