Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikace

Čtvrtletní zpráva Evropského střediska pro sledování 5G

Evropské středisko pro sledování 5G zveřejnilo svou poslední čtvrtletní zprávu a srovnávací přehled 5G.

logo showing a telescope and stars with text European 5G Observatory

European 5G Observatory

Zaměření podávání zpráv se nyní přesouvá z připravenosti 5G na monitorování zavádění sítí 5G. V důsledku toho byla hodnotící tabulka přepracována tak, aby zdůraznila pokrok, pokud jde o zavádění sítí 5G a skutečnou dostupnost spektra.

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím zavedly všechny země EU komerční služby 5G alespoň v části země. Průměrná úroveň pokrytí 5G nyní dosahuje 64 % obyvatelstva v EU. Významného podílu tohoto pokrytí 5G je však dosaženo pomocí spektra 4G namísto průkopnických pásem 5G. Průkopnická pásma nabízejí vyšší výkonnostní potenciál a budou mít zásadní význam pro poskytování pokročilých služeb 5G pro komunikaci mezi stroji a digitální transformaci průmyslu.

Středisko pro sledování 5G poskytuje faktický zdroj informací o zavádění sítí 5G v Evropě a doplňuje ukazatel společnosti digitální ekonomiky (DESI) zveřejněný Evropskou komisí. 

Přečtěte si zprávu (.pdf)

Středisko pro sledování 5G

Evropské středisko pro sledování 5G bylo zřízeno v roce 2018 s cílem sledovat vývoj na trhu a přípravná opatření přijatá zúčastněnými stranami z odvětví a členskými státy v souvislosti se zaváděním sítí 5G v Evropě i mimo ni. Umožňuje Komisi posoudit pokrok evropského akčního plánu 5G a přijmout opatření k jeho plnému provedení.

On-line platforma Střediska pro sledování 5G poskytuje nejnovější zprávy a klíčové trendy v zavádění sítí 5G v Evropě a po celém světě a její čtvrtletní zprávy poskytují přehled pokroku v oblasti 5G, včetně srovnávacích přehledů, jakož i posouzení s ohledem na cíle akčního plánu pro 5G.