Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitaalitaitoja ja työpaikkoja käsittelevän koalition hallintoneuvosto

Digitaalitaitoja ja työpaikkoja käsittelevän koalition hallintoneuvosto tarjoaa johtajuutta ja neuvontaa koalition toiminnan ja vaikutusten parantamiseksi.

    Ryhmä istuu pöydän ympärillä puhekuplilla, jotka sisältävät digitaalisia kuvakkeita

© iStock by Getty Images - 490612079 Rawpixel

Hallintoneuvosto kannattaa koalitiokumppaneiden näkemyksiä Euroopan tasolla ja toimii linkkinä panttareiden, kansallisten koalitioiden ja työmarkkinaosapuolten välillä. Hallituksen 12 jäsentä edustavat kaikkia digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistävän koalition sidosryhmiä: ehdokkaat, kansalliset koalitiot ja työmarkkinaosapuolet. 

Anja Monrad, Keski- ja Itä-Euroopan Dellin varatoimitusjohtaja, on nimitetty digitaalitaitoja ja työpaikkoja käsittelevän koalition hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. 

Hallitus kokoontui ensimmäisen kerran syyskuussa 2017. Se tapasi komission jäsenen Mariya Gabrielin vuoden 2018 digitaalikokouksessa Sofiassa keskustellakseen toimintasuunnitelmasta digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistävän koalition edistämiseksi. Asiakirja hyväksyttiin syyskuussa 2018. 

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmassa hahmotellaan koalition painopisteet tuleville kuukausille. Suunnitelmassa esitetään seuraavaa:

  • nykyisen jäsenyyden laajentaminen kaikille talouden aloille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset)
  • miten osallistaa kaikki toimijat ja verkostot, jotka työskentelevät kentällä digitaalisia taitoja koskevilla toimilla
  • miten varmistetaan, että EU:n tulevassa talousarviossa keskitytään digitaalisen osaamisen kehittämiseen meneillään olevan digitalisaation tukemiseksi

 

Hallintoneuvosto 2017–2020

Anja Monrad, varatoimitusjohtaja, Dell Technologies, CEE Alessandro Bogliolo, tietokonejärjestelmien professori, Urbino Cecilia Bonefeld-Dahl, pääjohtaja, DIGITAL EUROPE Cheryl Miller, perustaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Digital Leadership Institute Damien O’Sullivan, toimitusjohtaja, toimitusjohtaja, ICDL Foundation Ilona Kish, johtaja, julkiset kirjastot 2020 Mara Jakobsone, varapuheenjohtaja, LIKTA Marc Durando, toiminnanjohtaja, European Schoolnet Oliver Grün, puheenjohtaja, European Digital SME Alliance Oliver Röthig, aluesihteeri. UNI Europa Piotr Pluta, johtaja Corporate Affairs – EMEA & APJC, CISCO Saskia van Uffelen, varapääjohtaja Benelux/Digital Champion Belgia, Gfi World

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Digitaaliset oikeudet ja periaatteet: digitalisaatio EU:n kansalaisille

Komissio on tyytyväinen parlamentin ja neuvoston kanssa saavutettuun yhteisymmärrykseen digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskevasta eurooppalaisesta julistuksesta. Tammikuussa ehdotetussa julistuksessa esitetään selkeä vertailukohta ihmiskeskeiselle digitaaliselle muutokselle, jota EU edistää ja puolustaa sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalisia taitoja koskevat aloitteet

Digitaalitaitoja ja työpaikkoja käsittelevä koalitio ja muut aloitteet edistävät digitaalisten taitojen huippuosaamista eri organisaatioissa, alueilla ja maissa.

Katso myös

Toimintasitoumukset

Kaikkia organisaatioita, yrityksiä ja valtion elimiä kannustetaan sitoutumaan konkreettisesti toimiin, joilla kavennetaan digitaalisten taitojen kuilua Euroopassa.