Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bord Rialaithe na Comhghuaillíochta um Scileanna Digiteacha agus Poist Dhigiteacha

Cuireann Bord Rialaithe na Comhghuaillíochta Scileanna Digiteacha agus Post ceannaireacht agus comhairle ar fáil chun feidhmiú agus tionchar na comhghuaillíochta a fheabhsú.

    Grúpa ina suí timpeall an bhoird le boilgeoga cainte ina bhfuil deilbhíní digiteacha

© iStock by Getty Images - 490612079 Rawpixel

Molann an Bord Rialaithe tuairimí na gcomhpháirtithe comhghuaillíochta ar an leibhéal Eorpach agus feidhmíonn sé mar nasc idir gealltóirí, comhghuaillíochtaí náisiúnta agus comhpháirtithe sóisialta. Déanann an 12 chomhalta den Bhord ionadaíocht ar gach grúpa páirtithe leasmhara sa Chomhghuaillíocht um Scileanna Digiteacha agus Poist: comhaltaí gealltanais, comhghuaillíochtaí náisiúnta agus comhpháirtithe sóisialta. 

CeapadhAnja Monrad, Leas-Uachtarán Sinsearach Dell do Lár agus Oirthear na hEorpa, ina Chathaoirleach ar Bhord Rialaithe na Comhghuaillíochta um Scileanna Digiteacha agus Poist 

Tháinig an Bord le chéile den chéad uair i mí Mheán Fómhair 2017. Bhuail sé leis an gCoimisinéir Mariya Gabriel le linn Chomhthionól Digiteach 2018 i Sóifia chun plé a dhéanamh ar an bplean gníomhaíochta chun borradh a chur faoin gComhghuaillíocht um Scileanna Digiteacha agus Poist. Glacadh an doiciméad i mí Mheán Fómhair 2018. 

Plean Gníomhaíochta

Leagtar amach sa phlean gníomhaíochta tosaíochtaí na Comhghuaillíochta do na míonna atá le teacht. Leagtar amach sa phlean an méid seo a leanas:

  • conas ballraíocht reatha a leathnú chuig gach earnáil den gheilleagar, go háirithe fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna)
  • conas na gníomhaithe agus na líonraí uile a oibríonn ar an láthair a chur san áireamh le gníomhaíochtaí scileanna digiteacha
  • conas is féidir a áirithiú go gcuirfear béim i mbuiséad an Aontais amach anseo ar inniúlachtaí digiteacha a fhorbairt chun tacú leis an gclaochlú digiteach atá ar siúl faoi láthair

 

An Bord Rialaithe 2017-2020

Anja Monrad, Leas-Uachtarán Sinsearach & Bainisteoir Ginearálta, Dell Technologies, CEE Alessandro Bogliolo, Ollamh le Córais Ríomhaireachta, Ollscoil Urbino Cecilia Bonefeld-Dahl, Ard-Stiúrthóir, DIGITAL EUROPE Cheryl Miller, Bunaitheoir, Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus Cathaoirleach an Bhoird, Institiúid na Ceannaireachta Digití Damien O’Sullivan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Fondúireacht ICDL Ilona Kish, Stiúrthóir, Leabharlanna Poiblí 2020 Mara Jakobsone, Leas-Uachtarán, LIKTA Marc Durando, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Schoolnet Eorpach Oliver Grün, Uachtarán, Comhghuaillíocht Eorpach na bhFiontar Beag agus Meánmhéide, Oliver Röthig, Rúnaí Réigiúnach. Uni Europa Piotr Pluta, Stiúrthóir Gnóthaí Corparáideacha — EMEA & APJC, CISCO Saskia van Uffelen, Leas-Uachtarán Corparáideach Benelux/Digital Champion Belgium, Gfi World

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
Ráiteas comhpháirteach ón Uachtarán von der Leyen agus ón Uachtarán Yoon maidir leis an gComhpháirtíocht Dhigiteach idir an tAontas agus Poblacht na Cóiré

Is díol sásaimh dúinn seoladh Comhpháirtíochta Digití nua idir an tAontas agus Poblacht na Cóiré. I ndomhan atá ag éirí níos luaineaí de réir a chéile, tá sé níos tábhachtaí ná riamh oibriú le comhpháirtithe a bhfuil luachanna daonlathacha acu chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna.

PRESS RELEASE |
Cearta agus prionsabail dhigiteacha: claochlú digiteach do shaoránaigh an Aontais

Is díol sásaimh don Choimisiún an comhaontú ar thángthas air leis an bParlaimint agus leis an gComhairle maidir leis an dearbhú Eorpach maidir le cearta agus prionsabail dhigiteacha. Leis an dearbhú, a moladh i mí Eanáir, bunaítear pointe tagartha soiléir maidir leis an gcineál claochlaithe dhigitigh duinelárnaigh a dhéanann an tAontas a chur chun cinn agus a chosaint, sa bhaile agus thar lear.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Digital skills initiatives

The Digital Skills and Jobs Coalition and other initiatives promote excellence in digital skills across different organisations, areas and countries.

Féach freisin