Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Styrelsen för koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen

Styrelsen för koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen ger ledarskap och råd för att förbättra koalitionens funktion och effekter.

    Grupp sittande runt bordet med talbubblor som innehåller digitala ikoner

© iStock by Getty Images - 490612079 Rawpixel

Styrelsen förespråkar koalitionspartnernas åsikter på europeisk nivå och fungerar som en länk mellan utgivare, nationella koalitioner och arbetsmarknadens parter. De tolv styrelseledamöterna företräder alla intressentgrupper i koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen: utfästa medlemmar, nationella koalitioner och arbetsmarknadens parter. 

Anja Monrad, Senior Vice President för Dell för Central- och Östeuropa, har utsetts till ordförande i koalitionens styrelse för digitala färdigheter och jobb 

Styrelsen sammanträdde för första gången i september 2017. EU träffade kommissionsledamot Mariya Gabriel under den digitala församlingen 2018 i Sofia för att diskutera handlingsplanen för att stärka koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen. Dokumentet antogs i september 2018. 

Handlingsplan

I handlingsplanen beskrivs koalitionens prioriteringar för de kommande månaderna. I planen anges följande:

  • hur man utökar det nuvarande medlemskapet till alla sektorer av ekonomin, särskilt små och medelstora företag
  • hur man inkluderar alla aktörer och nätverk som arbetar på fältet med digitala kompetensåtgärder
  • hur man säkerställer att EU:s framtida budget innehåller fokus på utvecklingen av digital kompetens för att stödja den pågående digitala omvandlingen

 

Styrelsen 2017–2020

Anja Monrad, Senior Vice President & General Manager, Dell Technologies, CEE
Alessandro Bogliolo, professor i datasystem, universitetet i Urbino
Cecilia Bonefeld-Dahl, generaldirektör, DIGITAL EUROPE
Cheryl Miller, grundare, verkställande direktör och styrelseordförande,
Damien O’Sullivan, verkställande direktör, ICDL Foundation
Ilona Kish, direktör för offentliga bibliotek 2020
Mara Jakobsone, vice ordförande, LIKTA
Marc Durando, verkställande direktör, Europeiska skolnätet
Oliver Grün, ordförande, Europeiska digitala SME Alliance
Oliver Röthig, regionalsekreterare. UNI Europa
Piotr Pluta, Director Corporate Affairs – EMEA & APJC, CISCO
Saskia van Uffelen, Corporate Vice President Benelux/Digital Champion Belgien, Gfi World

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen inleder ansökningsomgångar för investeringar på över 176 miljoner euro i digital kapacitet och teknik

Europeiska kommissionen inledde en ny uppsättning ansökningsomgångar inom ramen för arbetsprogrammet för ett digitalt Europa 2023–2024 för att stärka den digitala kapaciteten i hela EU. Dessa ansökningsomgångar är öppna för företag, offentliga förvaltningar och andra enheter från EU:s medlemsstater, Efta/EES-länderna och associerade länder. Budgeten för denna uppsättning ansökningsomgångar är över 176 miljoner euro.

Läs mer

Översikt

Initiativ för digital kompetens

Europeiska kommissionen stöder ett antal initiativ för att främja spetskompetens inom digital kompetens inom olika organisationer, sektorer och länder.

Se också

Utfästelser om åtgärder

Alla organisationer, företag och statliga organ uppmuntras att göra ett konkret åtagande att vidta åtgärder för att minska den digitala kompetensklyftan i Europa.