Skip to main content
Att forma EU:s digitala framtid

Styrelsen för koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen

Styrelsen för koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen ger ledarskap och råd för att förbättra koalitionens funktion och effekter.

    Grupp sittande runt bordet med talbubblor som innehåller digitala ikoner

© iStock by Getty Images - 490612079 Rawpixel

Styrelsen förespråkar koalitionspartnernas åsikter på europeisk nivå och fungerar som en länk mellan utgivare, nationella koalitioner och arbetsmarknadens parter. De tolv styrelseledamöterna företräder alla intressentgrupper i koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen: utfästa medlemmar, nationella koalitioner och arbetsmarknadens parter. 

Anja Monrad, Senior Vice President för Dell för Central- och Östeuropa, har utsetts till ordförande i koalitionens styrelse för digitala färdigheter och jobb 

Styrelsen sammanträdde för första gången i september 2017. EU träffade kommissionsledamot Mariya Gabriel under den digitala församlingen 2018 i Sofia för att diskutera handlingsplanen för att stärka koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen. Dokumentet antogs i september 2018. 

Handlingsplan

I handlingsplanen beskrivs koalitionens prioriteringar för de kommande månaderna. I planen anges följande:

  • hur man utökar det nuvarande medlemskapet till alla sektorer av ekonomin, särskilt små och medelstora företag
  • hur man inkluderar alla aktörer och nätverk som arbetar på fältet med digitala kompetensåtgärder
  • hur man säkerställer att EU:s framtida budget innehåller fokus på utvecklingen av digital kompetens för att stödja den pågående digitala omvandlingen

 

Styrelsen 2017–2020

Anja Monrad, Senior Vice President & General Manager, Dell Technologies, CEE Alessandro Bogliolo, professor i datasystem, universitetet i Urbino Cecilia Bonefeld-Dahl, generaldirektör, DIGITAL EUROPE Cheryl Miller, grundare, verkställande direktör och styrelseordförande, Damien O’Sullivan, verkställande direktör, ICDL Foundation Ilona Kish, direktör för offentliga bibliotek 2020 Mara Jakobsone, vice ordförande, LIKTA Marc Durando, verkställande direktör, Europeiska skolnätet Oliver Grün, ordförande, Europeiska digitala SME Alliance Oliver Röthig, regionalsekreterare. UNI Europa Piotr Pluta, Director Corporate Affairs – EMEA & APJC, CISCO Saskia van Uffelen, Corporate Vice President Benelux/Digital Champion Belgien, Gfi World

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Digitala rättigheter och principer: en digital omställning för EU-medborgarna

Kommissionen välkomnar den överenskommelse som nåddes i går med Europaparlamentet och rådet om den europeiska förklaringen om digitala rättigheter och principer. I förklaringen, som lades fram i januari, fastställs en tydlig referenspunkt för den typ av människocentrerad digital omvandling som EU främjar och försvarar, både hemma och utomlands.

Povezane vsebine

Širša slika

Initiativ för digital kompetens

Koalitionen för digitala färdigheter och arbetstillfällen och andra initiativ främjar spetskompetens inom digitala färdigheter i olika organisationer, områden och länder.

Glej tudi