Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digioskuste ja töökohtade koalitsiooni juhatus

Digioskuste ja töökohtade koalitsiooni juhatus juhib ja annab nõu koalitsiooni toimimise ja mõju parandamiseks.

    Grupp istub laua taga kõnemullidega, mis sisaldavad digitaalseid ikoone

© iStock by Getty Images - 490612079 Rawpixel

Juhatus toetab koalitsioonipartnerite seisukohti Euroopa tasandil ning toimib sidemena pantvangide, riiklike koalitsioonide ja sotsiaalpartnerite vahel. Nõuandekogu 12 liiget esindavad kõiki digioskuste ja töökohtade koalitsiooni sidusrühmi: toetada liikmeid, riiklikke koalitsioone ja sotsiaalpartnereid. 

Delli Kesk- ja Ida-Euroopa asepresident Anja Monrad nimetati digioskuste ja töökohtade koalitsiooni juhatuse esimeheks. 

Juhatus kohtus esimest korda 2017. aasta septembris. Ta kohtus volinik Mariya Gabrieliga 2018. aasta digiassambleel Sofias, et arutada tegevuskava digioskuste ja töökohtade koalitsiooni edendamiseks. Dokument võeti vastu 2018. aasta septembris. 

Tegevuskava

Tegevuskavas esitatakse koalitsiooni lähikuude prioriteedid. Kavas on sätestatud:

  • kuidas laiendada praegust liikmesust kõigile majandussektoritele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd)
  • kuidas kaasata kõik osalejad ja võrgustikud, kes töötavad kohapeal digioskuste meetmetega
  • kuidas tagada, et ELi tulevane eelarve hõlmaks keskendumist digipädevuse arendamisele, et toetada käimasolevat digiüleminekut

 

Juhatus 2017–2020

Anja Monrad, Dell Technologies asepresident ja peadirektor, CEE Alessandro Bogliolo, Urbino Cecilia Bonefeld-Dahli ülikooli arvutisüsteemide professor, DIGITAL EUROPE Cheryl Miller peadirektor, asutaja, tegevdirektor ja juhatuse esimees, Digital Leadership Institute Damien O’Sullivan, tegevjuht, ICDL Foundation Ilona Kish, avalike raamatukogude direktor Mara Jakobsone, asepresident, LIKTA Marc Durando, Euroopa Koolivõrgu Oliver Grüni tegevdirektor, Euroopa digitaalse VKEde liidu esimees Oliver Röthig, piirkonnasekretär. UNI Europa Piotr Pluta, EMEA ja APJC direktor, CISCO Saskia van Uffelen, asepresident Benelux/Digital Champion Belgium, Gfi World

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Digiõigused ja -põhimõtted: digiüleminek ELi kodanike jaoks

Komisjon tervitab parlamendi ja nõukoguga saavutatud kokkulepet digiõigusi ja -põhimõtteid käsitleva Euroopa deklaratsiooni suhtes. Jaanuaris esitatud deklaratsioonis esitatakse selge võrdlusalus inimkeskse digiülemineku kohta, mida EL edendab ja kaitseb nii kodus kui ka välismaal.

Seotud sisu

Üldpilt

Digitaaloskuste algatused

The Digital Skills and Jobs Coalition and other initiatives promote excellence in digital skills across different organisations, areas and countries.

Vaata lisaks

Lubadused tegutsemiseks

Kõiki organisatsioone, ettevõtjaid ja valitsusasutusi julgustatakse võtma konkreetseid kohustusi, et võtta meetmeid digioskuste nappuse vähendamiseks Euroopas.