Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digioskuste ja töökohtade koalitsiooni juhatus

Digioskuste ja töökohtade koalitsiooni juhatus juhib ja annab nõu koalitsiooni toimimise ja mõju parandamiseks.

    Grupp istub laua taga kõnemullidega, mis sisaldavad digitaalseid ikoone

© iStock by Getty Images - 490612079 Rawpixel

Juhatus toetab koalitsioonipartnerite seisukohti Euroopa tasandil ning toimib sidemena pantvangide, riiklike koalitsioonide ja sotsiaalpartnerite vahel. Nõuandekogu 12 liiget esindavad kõiki digioskuste ja töökohtade koalitsiooni sidusrühmi: toetada liikmeid, riiklikke koalitsioone ja sotsiaalpartnereid. 

Delli Kesk- ja Ida-Euroopa asepresident Anja Monrad nimetati digioskuste ja töökohtade koalitsiooni juhatuse esimeheks. 

Juhatus kohtus esimest korda 2017. aasta septembris. Ta kohtus volinik Mariya Gabrieliga 2018. aasta digiassambleel Sofias, et arutada tegevuskava digioskuste ja töökohtade koalitsiooni edendamiseks. Dokument võeti vastu 2018. aasta septembris. 

Tegevuskava

Tegevuskavas esitatakse koalitsiooni lähikuude prioriteedid. Kavas on sätestatud:

  • kuidas laiendada praegust liikmesust kõigile majandussektoritele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd)
  • kuidas kaasata kõik osalejad ja võrgustikud, kes töötavad kohapeal digioskuste meetmetega
  • kuidas tagada, et ELi tulevane eelarve hõlmaks keskendumist digipädevuse arendamisele, et toetada käimasolevat digiüleminekut

 

Juhatus 2017–2020

Anja Monrad, Dell Technologies asepresident ja peadirektor, CEE
Alessandro Bogliolo, Urbino
Cecilia Bonefeld-Dahli ülikooli arvutisüsteemide professor, DIGITAL EUROPE
Cheryl Miller peadirektor, asutaja, tegevdirektor ja juhatuse esimees, Digital Leadership Institute
Damien O’Sullivan, tegevjuht, ICDL Foundation
Ilona Kish, avalike raamatukogude direktor
Mara Jakobsone, asepresident, LIKTA
Marc Durando, Euroopa Koolivõrgu
Oliver Grüni tegevdirektor, Euroopa digitaalse VKEde liidu esimees
Oliver Röthig, piirkonnasekretär. UNI Europa
Piotr Pluta, EMEA ja APJC direktor, CISCO
Saskia van Uffelen, asepresident Benelux/Digital Champion Belgium, Gfi World

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Komisjon kuulutab välja projektikonkursi, et investeerida digivõimekusse ja -tehnoloogiasse üle 176 miljoni euro

Euroopa Komisjon kuulutas programmi „Digitaalne Euroopa“ 2023.–2024. aasta tööprogrammide raames välja uued projektikonkursid, et tugevdada digisuutlikkust kogu ELis. Need konkursikutsed on avatud ELi liikmesriikide, EFTA/EMP riikide ja assotsieerunud riikide ettevõtjatele, haldusasutustele ja muudele üksustele. Nende projektikonkursside eelarve on üle 176 miljoni euro.

Seotud sisu

Üldpilt

Digioskuste algatused

Euroopa Komisjon toetab mitmeid algatusi digioskuste tipptaseme edendamiseks eri organisatsioonides, sektorites ja riikides.

Vaata lisaks

Lubadused meetmete võtmiseks

Kõiki organisatsioone, ettevõtjaid ja valitsusasutusi julgustatakse võtma konkreetseid kohustusi, et võtta meetmeid digioskuste nappuse vähendamiseks Euroopas.