Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bestyrelsen for koalitionen for digitale færdigheder og job

Bestyrelsen for koalitionen for digitale færdigheder og job yder lederskab og rådgivning med henblik på at forbedre koalitionens funktion og virkning.

    Gruppe sidder rundt om bordet med talebobler, der indeholder digitale ikoner

© iStock by Getty Images - 490612079 Rawpixel

Bestyrelsen går ind for koalitionspartnernes synspunkter på europæisk plan og fungerer som en forbindelse mellem løftere, nationale koalitioner og arbejdsmarkedets parter. De 12 bestyrelsesmedlemmer repræsenterer alle interessentgrupper i koalitionen for digitale færdigheder og job: tilsagnsgivende medlemmer, nationale koalitioner og arbejdsmarkedets parter. 

Anja Monrad, Senior Vice President for Dell for Central- og Østeuropa, er blevet udnævnt til formand for koalitionen for digitale færdigheder og job 

Bestyrelsen mødtes for første gang i september 2017. Det mødtes med kommissær Mariya Gabriel under den digitale forsamling 2018 i Sofia for at drøfte handlingsplanen for at styrke koalitionen for digitale færdigheder og job. Dokumentet blev vedtaget i september 2018. 

Handlingsplan

Handlingsplanen skitserer koalitionens prioriteter for de kommende måneder. Planen indeholder:

  • sådan udvides det nuværende medlemskab til alle sektorer i økonomien, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
  • hvordan inddrager alle aktører og netværk, der arbejder lokalt med tiltag vedrørende digitale færdigheder
  • hvordan man sikrer, at EU's fremtidige budget omfatter fokus på udvikling af digitale kompetencer til støtte for den igangværende digitale omstilling

 

Bestyrelsen 2017-2020

Anja Monrad, Senior Vice President & General Manager, Dell Technologies, CEE Alessandro Bogliolo, professor i computersystemer, University of Urbino Cecilia Bonefeld-Dahl, generaldirektør, DIGITAL EUROPE Cheryl Miller, grundlægger, administrerende direktør og bestyrelsesformand, Digital Leadership Institute Damien O'Sullivan, administrerende direktør, ICDL Foundation Ilona Kish, direktør, offentlige biblioteker 2020 Mara Jakobsone, næstformand, LIKTA Marc Durando, administrerende direktør, European Schoolnet Oliver Grün, formand for den europæiske digitale SMV-alliance Oliver Röthig, regionalsekretær. UNI Europa Piotr Pluta, direktør for virksomhedsanliggender — EMEA & APJC, CISCO Saskia van Uffelen, Corporate Vice-President Benelux/Digital Champion Belgium, Gfi World

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Det digitale årti 2030: Kommissionen vedtager indikatorer til overvågning af Europas digitale omstilling og udsteder retningslinjer til medlemsstaterne

Kommissionen vedtog i dag de centrale resultatindikatorer (KPI'er) for at gøre det muligt at måle de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå målene for det digitale årti 2030, og udsendte retningslinjer for, hvordan medlemsstaterne bør strukturere deres nationale køreplaner for at nå de digitale mål.

Se også

Det store billede

Initiativer vedrørende digitale færdigheder

Koalitionen for digitale færdigheder og job og andre initiativer fremmer ekspertise inden for digitale færdigheder på tværs af forskellige organisationer, områder og lande.

Se også

Tilsagn om handling

Alle organisationer, virksomheder og offentlige organer opfordres til at forpligte sig konkret til at gennemføre foranstaltninger til at mindske kløften mellem digitale færdigheder i Europa.