Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bestyrelsen for koalitionen for digitale færdigheder og job

Bestyrelsen for koalitionen for digitale færdigheder og job yder lederskab og rådgivning med henblik på at forbedre koalitionens funktion og virkning.

    Gruppe sidder rundt om bordet med talebobler, der indeholder digitale ikoner

© iStock by Getty Images - 490612079 Rawpixel

Bestyrelsen går ind for koalitionspartnernes synspunkter på europæisk plan og fungerer som en forbindelse mellem løftere, nationale koalitioner og arbejdsmarkedets parter. De 12 bestyrelsesmedlemmer repræsenterer alle interessentgrupper i koalitionen for digitale færdigheder og job: tilsagnsgivende medlemmer, nationale koalitioner og arbejdsmarkedets parter. 

Anja Monrad, Senior Vice President for Dell for Central- og Østeuropa, er blevet udnævnt til formand for koalitionen for digitale færdigheder og job 

Bestyrelsen mødtes for første gang i september 2017. Det mødtes med kommissær Mariya Gabriel under den digitale forsamling 2018 i Sofia for at drøfte handlingsplanen for at styrke koalitionen for digitale færdigheder og job. Dokumentet blev vedtaget i september 2018. 

Handlingsplan

Handlingsplanen skitserer koalitionens prioriteter for de kommende måneder. Planen indeholder:

  • sådan udvides det nuværende medlemskab til alle sektorer i økonomien, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
  • hvordan inddrager alle aktører og netværk, der arbejder lokalt med tiltag vedrørende digitale færdigheder
  • hvordan man sikrer, at EU's fremtidige budget omfatter fokus på udvikling af digitale kompetencer til støtte for den igangværende digitale omstilling

 

Bestyrelsen 2017-2020

Anja Monrad, Senior Vice President & General Manager, Dell Technologies, CEE
Alessandro Bogliolo, professor i computersystemer, University of Urbino
Cecilia Bonefeld-Dahl, generaldirektør, DIGITAL EUROPE
Cheryl Miller, grundlægger, administrerende direktør og bestyrelsesformand, Digital Leadership Institute
Damien O'Sullivan, administrerende direktør, ICDL Foundation
Ilona Kish, direktør, offentlige biblioteker 2020
Mara Jakobsone, næstformand, LIKTA
Marc Durando, administrerende direktør, European Schoolnet
Oliver Grün, formand for den europæiske digitale SMV-alliance
Oliver Röthig, regionalsekretær. UNI Europa
Piotr Pluta, direktør for virksomhedsanliggender — EMEA & APJC, CISCO
Saskia van Uffelen, Corporate Vice-President Benelux/Digital Champion Belgium, Gfi World

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Kommissionen indleder indkaldelser af forslag med henblik på at investere over 176 mio. EUR i digital kapacitet og teknologi

Europa-Kommissionen indledte en ny række indkaldelser af forslag under arbejdsprogrammerne for 2023-2024 under programmet for et digitalt Europa for at styrke den digitale kapacitet i hele EU. Disse indkaldelser er åbne for virksomheder, offentlige forvaltninger og andre enheder fra EU-medlemsstaterne, EFTA/EØS-landene og associerede lande. Budgettet for disse indkaldelser er på over 176 mio. EUR.

Se også

Det store billede

Initiativer vedrørende digitale færdigheder

Europa-Kommissionen støtter en række initiativer til fremme af ekspertise inden for digitale færdigheder på tværs af forskellige organisationer, sektorer og lande.

Se også

Tilsagn om handling

Alle organisationer, virksomheder og offentlige organer opfordres til at give et konkret tilsagn om at gennemføre foranstaltninger til at mindske manglen på digitale færdigheder i Europa.