Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Управителният съвет на Коалицията за цифрови умения и работни места

Управителният съвет на Коалицията за цифрови умения и работни места предоставя лидерство и съвети за подобряване на функционирането и въздействието на коалицията.

    Група, седяща около маса с говорни мехурчета, съдържащи цифрови икони

© iStock by Getty Images - 490612079 Rawpixel

Управителният съвет се застъпва за възгледите на коалиционните партньори на европейско равнище и действа като връзка между обещаващите, националните коалиции и социалните партньори. 12-те членове на Комитета представляват всички заинтересовани групи в Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии: обещаващи членове, национални коалиции и социални партньори. 

Аня Монрад, старши вицепрезидент на Dell за Централна и Източна Европа, е назначена за председател на управителния съвет на Коалицията за цифрови умения и работни места 

Съветът заседава за първи път през септември 2017 г. Тя се срещна с комисар Мария Габриел по време на Цифровото събрание през 2018 г. в София, за да обсъди плана за действие за стимулиране на Коалицията за цифрови умения и работни места. Документът беше приет през септември 2018 г. 

План за действие

Планът за действие очертава приоритетите на коалицията за следващите месеци. Планът предвижда:

  • как да се разшири настоящото членство във всички сектори на икономиката, особено малките и средните предприятия (МСП)
  • как да се включат всички участници и мрежи, които работят на място, с действия за цифрови умения
  • как да се гарантира, че бъдещият бюджет на ЕС включва акцент върху развитието на цифровите компетентности в подкрепа на текущата цифрова трансформация

 

Управителен съвет за периода 2017—2020 г.

Аня Монрад, старши вицепрезидент и генерален мениджър, Dell Technologies, ЦИЕ Алесандро Болиоло, професор по компютърни системи, Университет на Урбино Сесилия Бонефелд-Дал, генерален директор, DIGITAL EUROPE Cheryl Miller, основател, изпълнителен директор и председател на борда, Digital Leadership Institute Damien O’Sullivan, главен изпълнителен директор, ICDL Foundation Ilona Kish, директор, „Обществени библиотеки 2020 г.“, Mara Jakobsone, заместник-председател, LIKTA Marc Durando, изпълнителен директор, European Schoolnet Oliver Grün, председател на Европейския алианс за цифрови МСП Оливър Рьотиг, регионален секретар. UNI Europa Piotr Pluta, Директор Корпоративни въпроси — EMEA & APJC, CISCO Saskia van Uffelen, корпоративен вицепрезидент Бенелюкс/цифрови шампион Белгия, Gfi World

Последни новини

PRESS RELEASE |
ЕС-Индия: нов Съвет по търговия и технологии, който ще играе водеща роля в областта на цифровата трансформация, екологичните технологии и търговията

Европейският съюз и Индия засилиха отношенията си като стратегически партньори чрез създаването на нов Съвет по търговия и технологии (СТТ).

PRESS RELEASE |
Съвместно изявление на председателя Фон дер Лайен и президента Йун относно цифровото партньорство между ЕС и Република Корея

Приветстваме стартирането на ново партньорство в областта на цифровите технологии между ЕС и Република Корея. В един все по-нестабилен свят необходимостта да се работи с партньори, които споделят демократични ценности, е по-важна от всякога за справяне с общите предизвикателства.

PRESS RELEASE |
Цифрови права и принципи: цифрова трансформация за гражданите на ЕС

Комисията приветства споразумението, постигнато с Парламента и Съвета по европейската декларация относно цифровите права и принципи. В декларацията, предложена през януари, се установява ясна отправна точка за ориентираната към човека цифрова трансформация, която ЕС насърчава и защитава както у дома, така и в чужбина.

Съдържание по темата

Обща картина

Инициативи за цифрови умения

Коалицията за цифрови умения и работни места и други инициативи насърчават високите постижения в областта на цифровите умения в различни организации, области и държави.

Вижте също

Обещания за действие

Всички организации, предприятия и държавни органи се насърчават да поемат конкретен ангажимент за предприемане на действия за намаляване на недостига на цифрови умения в Европа.