Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Správna rada Koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta

Správna rada koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta poskytuje vedenie a poradenstvo s cieľom zlepšiť fungovanie a vplyv koalície.

    Skupinové sedenie za stolom s rečovými bublinami obsahujúcimi digitálne ikony

© iStock by Getty Images - 490612079 Rawpixel

Správna rada obhajuje názory koaličných partnerov na európskej úrovni a pôsobí ako prepojenie medzi prisľúbenými, národnými koalíciami a sociálnymi partnermi. 12 členov rady zastupuje všetky skupiny zainteresovaných strán v koalícii pre digitálne zručnosti a pracovné miesta: prisľúbení členovia, národné koalície a sociálni partneri. 

Anja Monrad, hlavná podpredsedníčka spoločnosti Dell pre strednú a východnú Európu, bola vymenovaná za predsedníčku správnej rady Koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta 

Rada sa prvýkrát stretla v septembri 2017. Počas digitálneho zhromaždenia 2018 v Sofii sa stretla s komisárkou Mariya Gabrielovou, aby prediskutovala akčný plán na posilnenie koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta. Dokument bol prijatý v septembri 2018. 

Akčný plán

V akčnom pláne sa uvádzajú priority koalície na nadchádzajúce mesiace. V pláne sa stanovujú:

  • ako rozšíriť súčasné členstvo do všetkých odvetví hospodárstva, najmä malých a stredných podnikov (MSP)
  • ako zapojiť všetkých aktérov a siete, ktoré pracujú v teréne, s akciami v oblasti digitálnych zručností
  • ako zabezpečiť, aby budúci rozpočet EÚ zahŕňal zameranie na rozvoj digitálnych kompetencií na podporu prebiehajúcej digitálnej transformácie

 

Riadiaca rada 2017 – 2020

Anja Monrad, senior viceprezident a generálny riaditeľ, Dell Technologies, CEE
Alessandro Bogliolo, profesor počítačových systémov, Univerzita Urbino
Cecilia Bonefeld-Dahl, generálny riaditeľ, DIGITAL EUROPE
Cheryl Miller, zakladateľ, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva, Inštitút digitálneho vedenia
Damien O’Sullivan, generálny riaditeľ, ICDL Foundation
Ilona Kish, riaditeľka Verejné knižnice 2020
Mara Jakobsone, podpredsedníčka, LIKTA
Marc Durando, výkonná riaditeľka, European Schoolnet
Oliver Grün, predseda Európskej aliancie digitálnych MSP
Oliver Röthig, regionálny tajomník. UNI Europa
Piotr Pluta, riaditeľka pre korporátne záležitosti – EMEA a APJC, CISCO
Saskia van Uffelen, korporátny viceprezident Benelux/Digital Champion Belgium, Gfi World

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Komisia otvára výzvy na investovanie viac ako 176 miliónov EUR do digitálnych kapacít a technológií

Európska komisia otvorila nový súbor výziev na predkladanie návrhov v rámci pracovných programov programu Digitálna Európa na roky 2023 – 2024 s cieľom posilniť digitálne kapacity v celej EÚ. Tieto výzvy sú otvorené pre podniky, orgány verejnej správy a iné subjekty z členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP a pridružených krajín. Rozpočet na tento súbor výziev je viac ako 176 miliónov EUR.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Iniciatívy v oblasti digitálnych zručností

Európska komisia podporuje niekoľko iniciatív na podporu excelentnosti v oblasti digitálnych zručností v rôznych organizáciách, odvetviach a krajinách.

Pozri aj

Prísľuby konať

Všetky organizácie, podniky a vládne orgány sa vyzývajú, aby prijali konkrétny záväzok vykonávať opatrenia na zníženie nedostatku digitálnych zručností v Európe.