Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skaitmeninių įgūdžių ir darbo vietų koalicijos valdyba

Skaitmeninių įgūdžių ir darbo vietų koalicijos valdyba vadovauja ir pataria, kaip pagerinti koalicijos veikimą ir poveikį.

Valdyba pritaria koalicijos partnerių nuomonei Europos lygmeniu ir veikia kaip ryšys tarp pažadų davėjų, nacionalinių koalicijų ir socialinių partnerių. 12 Valdybos narių atstovauja visoms suinteresuotųjų subjektų grupėms Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicija: narių, nacionalinių koalicijų ir socialinių partnerių įsipareigojimai. 

Anja Monrad, Vidurio ir Rytų Europos „Dell“ pirmininko pavaduotoja, paskirta Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicijos valdybos pirmininke. 

Valdyba pirmą kartą susitiko 2017 m. rugsėjo mėn. 2018 m. skaitmeninėje asamblėjoje Sofijoje ji susitiko su Komisijos nare Mariya Gabriel, kad aptartų Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicijos skatinimo veiksmų planą. Dokumentas buvo priimtas 2018 m. rugsėjo mėn. 

Veiksmų planas

Veiksmų plane išdėstyti ateinančių mėnesių koalicijos prioritetai. Plane nustatyta:

  • kaip išplėsti narystę visuose ekonomikos sektoriuose, ypač mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ)
  • kaip įtraukti visus subjektus ir tinklus, kurie vietoje dirba su skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiksmais
  • kaip užtikrinti, kad būsimame ES biudžete daugiausia dėmesio būtų skiriama skaitmeninių gebėjimų ugdymui siekiant remti vykdomą skaitmeninę transformaciją

 

2017–2020 m. valdyba

Anja Monrad, „Dell Technologies“ vyresnioji viceprezidentė ir generalinė direktorė, CEE
Alessandro Bogliolo, Urbino
Cecilia Bonefeld-Dahl universiteto kompiuterių sistemų profesorė, generalinė direktorė, DIGITAL EUROPE
Cheryl Miller, Skaitmeninės lyderystės instituto „Digital Leadership Institute
Damien O’Sullivan“ steigėjas, vykdomasis direktorius ir valdybos pirmininkas, ICDL fondo
Ilona Kish generalinis direktorius, 2020 m. viešųjų bibliotekų direktorė
Mara Jakobsone, pirmininko pavaduotoja, LIKTA
Marc Durando, Europos mokyklų tinklo
Oliver Grün vykdomasis direktorius, Europos skaitmeninės MVĮ aljanso pirmininkas
Oliver Röthig, regiono sekretorius. UNI Europa
Piotr Pluta, Europos mokslinių tyrimų agentūros (EMEA) ir APJC direktorius, CISCO
Saskia van Uffelen, bendrovės pirmininko pavaduotojas Beniliuksas/„Digital Champion Belgium“, „Gfi World“

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
Komisija skelbia kvietimus investuoti daugiau kaip 176 mln. EUR į skaitmeninius pajėgumus ir technologijas

Europos Komisija paskelbė naują kvietimų teikti pasiūlymus rinkinį pagal Skaitmeninės Europos programos 2023–2024 m. darbo programas, kuriomis siekiama stiprinti skaitmeninius pajėgumus visoje ES. Šiuose kvietimuose gali dalyvauti ES valstybių narių, ELPA/EEE šalių ir asocijuotųjų šalių įmonės, viešojo administravimo institucijos ir kiti subjektai. Šiam kvietimų teikti paraiškas rinkiniui skirtas biudžetas viršija 176 mln. EUR.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Skaitmeninių įgūdžių iniciatyvos

Europos Komisija remia įvairias iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti kompetenciją skaitmeninių įgūdžių srityje įvairiose organizacijose, sektoriuose ir šalyse.

Taip pat žr.

Įsipareigojimai imtis veiksmų

Visos organizacijos, įmonės ir valdžios institucijos raginamos konkrečiai įsipareigoti imtis veiksmų skaitmeninių įgūdžių atotrūkiui Europoje mažinti.