Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitālo prasmju un darbvietu koalīcijas valde

Digitālo prasmju un darbvietu koalīcijas valde nodrošina vadību un konsultācijas, lai uzlabotu koalīcijas darbību un ietekmi.

    Grupa sēž ap galdu ar runas burbuļiem, kas satur digitālās ikonas

© iStock by Getty Images - 490612079 Rawpixel

Valde atbalsta koalīcijas partneru viedokli Eiropas līmenī un darbojas kā saikne starp solītājiem, nacionālajām koalīcijām un sociālajiem partneriem. Valdes 12 locekļi pārstāv visas Digitālo prasmju un darbvietu koalīcijas ieinteresēto personu grupas: līdzekļu devējus, valstu koalīcijas un sociālos partnerus. 

Anja Monrad, Dell vecākā viceprezidente Centrāleiropā un Austrumeiropā, ir iecelta par Digitālo prasmju un darbvietu koalīcijas valdes priekšsēdētāju 

Valde pirmo reizi tikās 2017. gada septembrī. Tā tikās ar komisāri Mariya Gabriel 2018. gada Digitālajā asamblejā Sofijā, lai apspriestu rīcības plānu digitālo prasmju un darbvietu koalīcijas veicināšanai. Dokuments tika pieņemts 2018. gada septembrī. 

Rīcības plāns

Rīcības plānā ir izklāstītas koalīcijas prioritātes nākamajiem mēnešiem. Plānā ir noteikts:

  • kā paplašināt pašreizējo dalību visās ekonomikas nozarēs, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumos (MVU)
  • kā ar digitālo prasmju darbībām iesaistīt visus uz vietas strādājošos dalībniekus un tīklus
  • kā nodrošināt, ka ES nākamajā budžetā galvenā uzmanība tiek pievērsta digitālo prasmju attīstīšanai, lai atbalstītu notiekošo digitālo pārveidi

 

2017.–2020. gada valde

Anja Monrad, Dell Technologies vecākā viceprezidente un ģenerāldirektore, CEE Alessandro Bogliolo, Datorsistēmu profesore, Urbino Cecilia Bonefeld-Dahl universitāte, ģenerāldirektors, DIGITAL EUROPE Cheryl Miller dibinātājs, izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs, Digital Leadership Institute Damien O’Sullivan izpilddirektors, ICDL fonds Ilona Kish, Publisko bibliotēku 2020 direktore Mara Jakobsone, priekšsēdētāja vietniece, LIKTA Marc Durando, European Schoolnet Oliver Grün izpilddirektors, Eiropas digitālās MVU alianses priekšsēdētājs Oliver Röthig, reģionālais sekretārs Oliver Röthig. UNI Europa Piotr Pluta, EMEA & APJC korporatīvo lietu direktors, CISCO Saskia van Uffelen, korporatīvais viceprezidents Benilukss/digitālais čempions Beļģijā, Gfi pasaule

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Digitālās tiesības un principi: digitālā pārveide ES iedzīvotājiem

Komisija atzinīgi vērtē ar Parlamentu un Padomi panākto vienošanos par Eiropas deklarāciju par digitālajām tiesībām un principiem. Janvārī ierosinātā deklarācija nosaka skaidru atsauces punktu par to, kāda veida uz cilvēku vērstu digitālo pārveidi ES veicina un aizstāv gan savā valstī, gan ārvalstīs.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālo prasmju iniciatīvas

Digitālo prasmju un darbvietu koalīcija un citas iniciatīvas veicina digitālo prasmju izcilību dažādās organizācijās, jomās un valstīs.

Skatīt arī

Solījumi rīcībai

Visas organizācijas, uzņēmumi un valdības struktūras tiek mudinātas uzņemties konkrētas saistības veikt darbības, lai samazinātu digitālo prasmju trūkumu Eiropā.