Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Upravni odbor koalicije za digitalna znanja in spretnosti ter delovna mesta

Upravni odbor koalicije za digitalne spretnosti in delovna mesta zagotavlja vodenje in svetovanje za izboljšanje delovanja in vpliva koalicije.

    Skupinsko sedenje za mizo z govornimi mehurčki, ki vsebujejo digitalne ikone

© iStock by Getty Images - 490612079 Rawpixel

Upravni odbor zagovarja stališča koalicijskih partnerjev na evropski ravni in deluje kot povezava med zaveznicami, nacionalnimi koalicijami in socialnimi partnerji. 12 članov odbora zastopa vse skupine deležnikov v koaliciji za digitalna znanja in spretnosti ter delovna mesta: donatorjev, nacionalnih koalicij in socialnih partnerjev. 

Anja Monrad, višja podpredsednica Dell za Srednjo in Vzhodno Evropo, je bila imenovana za predsednico upravnega odbora koalicije za digitalne spretnosti in delovna mesta 

Odbor se je prvič sestal septembra 2017. Med digitalno skupščino 2018 v Sofiji se je sestala s komisarko Marijo Gabriel, da bi razpravljala o akcijskem načrtu za okrepitev koalicije za digitalna znanja in spretnosti ter delovna mesta. Dokument je bil sprejet septembra 2018. 

Akcijski načrt

Akcijski načrt določa prednostne naloge koalicije v prihodnjih mesecih. Načrt določa:

  • kako razširiti sedanje članstvo na vse gospodarske sektorje, zlasti na mala in srednja podjetja (MSP)
  • kako vključiti vse akterje in mreže, ki delujejo na terenu, z ukrepi na področju digitalnih znanj in spretnosti
  • kako zagotoviti, da bo prihodnji proračun EU vključeval poudarek na razvoju digitalnih kompetenc v podporo tekoči digitalni preobrazbi

 

Upravni odbor 2017–2020

Anja Monrad, višja podpredsednica in generalna direktorica, Dell Technologies, CEE Alessandro Bogliolo, profesorica računalniških sistemov, Univerza v Urbinu Cecilia Bonefeld-Dahl, generalna direktorica, DIGITAL EUROPE Cheryl Miller, ustanovitelj, izvršni direktor in predsednik upravnega odbora, Digital Leadership Institute Damien O’Sullivan, glavni izvršni direktor, Ilona Kish, direktorica za javne knjižnice 2020 Mara Jakobsone, podpredsednica, LIKTA Marc Durando, izvršni direktor, European Schoolnet Oliver Grün, predsednik Evropske zveze digitalnih MSP Oliver Röthig, regionalni sekretar. UNI Europa Piotr Pluta, direktor za korporativne zadeve – EMEA & APJC, CISCO Saskia van Uffelen, podpredsednica podjetij Benelux/Digital Champion Belgium, Gfi World

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Digitalne pravice in načela: digitalna preobrazba za državljane EU

Komisija pozdravlja dogovor, dosežen s Parlamentom in Svetom o evropski izjavi o digitalnih pravicah in načelih. Izjava, predlagana januarja, določa jasno referenčno točko o vrsti digitalne preobrazbe, osredotočene na človeka, ki jo EU spodbuja in ščiti doma in v tujini.

Povezane vsebine

Širša slika

Pobude za digitalna znanja in spretnosti

Koalicija za digitalne spretnosti in delovna mesta ter druge pobude spodbujajo odličnost digitalnih znanj in spretnosti v različnih organizacijah, področjih in državah.

Glej tudi

Zaveze za ukrepanje

Vse organizacije, podjetja in vladne organe se spodbuja, naj se konkretno zavežejo k izvajanju ukrepov za zmanjšanje vrzeli v digitalnih znanjih in spretnostih v Evropi.