Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikacija

Europa povećava ulaganja u istraživanja 6G i odabire 35 novih projekata u vrijednosti od 250 milijuna EUR

Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge (SNS JU) odabralo je svoj prvi portfelj od 35 istraživačkih, inovacijskih i pokusnih projekata kako bi se omogućio razvoj 5G ekosustava i promicalo istraživanje u području 6G tehnologije u Europi. Uz kombinirano financiranje tog novog portfelja u iznosu od oko 250 milijuna EUR u okviru programa Obzor Europa, cilj je izgraditi prvi europski opskrbni lanac za napredne 5G sustave i izgraditi europske 6G tehnološke kapacitete.

Two dice faces showing 5G evolving into 6G

Panuwat Dangsungnoen

Nakon evaluacije prijedloga podnesenih u okviru prvog poziva Zajedničkog poduzeća EU-a za pametne mreže i usluge (SNS JU) odabrano je ukupno 35 projekata u području istraživanja i inovacija. Pokretanje je uslijedilo nakon formalne odluke Upravnog odbora SNS-a u srpnju i današnjeg predstavljanja portfelja u skupini predstavnika država SNS-a (SRG).

Cilj je Zajedničkog poduzeća za pametne mreže i usluge ojačati vodeći položaj Europe u razvoju i uvođenju mrežnih tehnologija sljedeće generacije, kao i povezanih uređaja i usluga ambicioznim planom za istraživanje i inovacije te čvrstim planom uvođenja. Osim toga, njime se pridonosi UN- ovim ciljevima održivog razvoja usmjerenima na održivu, otpornu i klimatski neutralnu mrežnu infrastrukturu i usluge.

U okviru projekata istraživanja i inovacija razvit će se pametne komunikacijske komponente, sustavi i mreže za 6G, slijedeći evolucijski put daljnjim poboljšanjima napredne tehnologije 5G, kao i revolucionarniji put istraživanjem koristi obećavajućih tehnoloških pospješitelja. Inicijativama za validaciju tehnologije razvit će se eksperimentalna infrastruktura SNS-a i provesti opsežna ispitivanja i pilot-projekti SNS-a u nekoliko poslovnih i industrijskih sektora kao što su mediji, industrijski internet stvari, energetika, građevinarstvo, automobilska industrija, e-zdravstvo, kultura, poljoprivreda i obrazovanje.

Pregled portfelja projekata

Tematsko područje A – komponente, sustavi i mreže pametne komunikacije za 5G srednjoročne razvojne sustave.

Sedam (7) projekata u okviru ovog tematskog područja (BeGreen, 5G-STARDUST, SEASON, 6Green, verge, NANCY, ACROSS) slijedi evolucijski put prema razvoju mreža 6G. Odabrani projekti imaju komplementarnost i odabrani su na način kojim se stvara cjelovit prikaz sustava. Obuhvaćene teme istraživanja uključuju energetski učinkovite radijske mreže, prilagodljive otvorene RAN-a, integrirane 5G nezemaljske mreže (NTN), rubne platforme koje se temelje na umjetnoj inteligenciji i inteligentno upravljanje resursima kojim se osiguravaju sigurnost, privatnost i pouzdanost.

Tematsko područje B – Istraživanje za revolucionarni tehnološki napredak prema 6G.

Naglasak je na novim tehnologijama za koje se očekuje da će biti prihvaćene u komercijalnim mrežama u srednjoročnom i/ili dugoročnom razdoblju. Istraživačke teme razmatrane u 19 odabranih projekata (EINSTEIN6G, ADROIT6G, DESIRE6G, PREDICT-6G, TERA6G, TERRAMETA, 6GTandem, CENTRIC, TIMES, FLEX-SCALE, ETHER, 6G-NTN, SUPERIOT, CONFIDENTIAL6G, stroga, HORSE, privatni subjekt, Hexa-X-II, 6G-SHINE) uključuje, među ostalim, nove arhitekture 6G sustava, napredne bežične i optičke komunikacijske tehnologije, napredak u nezemaljskim mrežama, siguran razvoj ultrapouzdanih aplikacija i aplikacija niske latencije (URLLC).

Tok C – eksperimentalne infrastrukture SNS.

Cilj je triju (3) projekata u tematskom području C (6G-sandbox, 6G-BRICKS, 6G-XR) razviti platforme za eksperimentiranje na razini EU-a koje mogu uključivati obećavajuće tehničke pospješitelje 6G tehnologije za njihovu daljnju validaciju. Ključni su aspekti projekata ponovna uporaba i sposobnost razvoja eksperimentalnih platformi tijekom trajanja programa SNS. Dostupnost i otvorenost s dobro definiranim i jasno dokumentiranim tehnološkim i poslovnim sučeljima također se smatraju ključnim sredstvima infrastruktura koje treba razviti.

Tok D – opsežna ispitivanja i piloti u području SNS-a.

Četiri (4) projekta (TARGET-X, TrialsNet, FIDAL, IMAGINE-B5G) provode opsežna ispitivanja SNS-a i pilot-projekte s posebnom vertikalnošću od velike gospodarske i društvene važnosti. Cilj je istražiti i predstaviti tehnologije 5G/6G, napredne primjene i usluge u vertikalnim sektorima kao što su energetika, građevinarstvo, automobilska industrija, proizvodnja, e-zdravstvo, kultura i mediji. Osim toga, cilj je tih opsežnih ispitivanja postati katalizator za stvaranje održivih poslovnih ekosustava. Projekti D uključuju tehnologije koje su trenutačno ključni pokretači 6G mreža, kao što su umjetna inteligencija/ML, kibersigurnost, računalstvo u oblaku/edge, napredna rješenja u području interneta stvari itd.

Portfelj projekata uključuje dvije (2) aktivnosti koordinacije i potpore (SNS OPS i SNS ICE) usmjerene na unutarnje operativne aspekte partnerstva za pametne mreže i usluge, kao i na uspostavu dijaloga s inicijativama EU-a (npr. povezana partnerstva, nacionalne inicijative itd.) i promicanje rezultata i postignuća SNS-a na globalnoj razini, istodobno radeći na oblikovanju globalnih standarda.

Okolnosti spora

U studenome 2021. Uredbom Vijeća 2021/2085 osnovano je Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge kao pravni i financijski subjekt, jedno od europskih partnerstava za jačanje zelene i digitalne tranzicije. Taj partner zajednički vode Europska komisija i Udruženje industrije pametnih mreža i usluga 6G (6G-IA). 6G-IA glas je europske industrije i istraživanja za mreže i usluge sljedeće generacije. 6G-IA okuplja globalnu industrijsku zajednicu telekomunikacijskih i digitalnih aktera, kao što su operateri, proizvođači, istraživački instituti, sveučilišta, vertikala, MSP-ovi i udruženja IKT-a.

Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge omogućuje udruživanje resursa EU-a i industrije u pametne mreže i usluge. Njime se potiče i usklađivanje s državama članicama u području istraživanja i inovacija u području 6G tehnologije te uvođenje naprednih 5G mreža. Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge utvrdilo je ambicioznu misiju s proračunom EU-a od 900 milijuna EUR za razdoblje 2021. 2027. Privatni sektor pridonijet će aktivnostima Zajedničkog poduzeća za pametne mreže i usluge s barem jednakim resursima (tj. 900 milijuna EUR).

Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge ima dvije glavne misije:

  • Poticanje tehnološke suverenosti Europe u 6G mrežama provedbom povezanog programa za istraživanje i inovacije koji će dovesti do osmišljavanja i standardizacije oko 2025.
  • Poticanje uvođenja 5G mreža u Europiradi razvoja vodećih digitalnih tržišta i omogućivanja digitalne i zelene tranzicije gospodarstva i društva. U tu svrhu Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge koordinira strateške smjernice za relevantne programe u okviru Instrumenta za povezivanje Europe, a posebno za 5G koridore.

Skupina predstavnika država (SRG) ključan je dio upravljanja Zajedničkim poduzećem za pametne mreže i usluge. SRG pruža smjernice o svim strateškim pitanjima, kao i o svim relevantnim aktivnostima partnerstva. Konkretno, pružaju se smjernice o istraživanju i inovacijama u okviru programa Obzor Europa te o aktivnostima uvođenja u okviru programa CEF2 u digitalnom sektoru ili drugih programa EU-a. Sastoji se od predstavnika država članica i pridruženih zemalja.

Prvi poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa SNS u okviru programa Obzor Europa objavljen je 18. siječnja 2022. i zaključen 26. travnja 2022. Otvaranje drugog poziva na podnošenje prijedloga za SNS predviđeno je za siječanj 2023.