Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Objava

Evropa povečala naložbe v raziskave 6G in izbrala 35 novih projektov v vrednosti 250 milijonov evrov

Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve je izbralo svoj prvi portfelj 35 raziskovalnih, inovacijskih in poskusnih projektov, da bi omogočilo razvoj ekosistemov 5G in spodbudilo raziskave 6G v Evropi. S skupnim financiranjem tega novega portfelja v višini približno 250 milijonov EUR v okviru programa Obzorje Evropa je cilj vzpostaviti prvorazredno evropsko dobavno verigo za napredne sisteme 5G in vzpostaviti tehnološke zmogljivosti Evrope 6G.

Two dice faces showing 5G evolving into 6G

Panuwat Dangsungnoen

Po oceni predlogov, predloženih v okviru prvega razpisa Skupnega podjetja EU za pametna omrežja in storitve (SNS JU), je bilo izbranih skupno 35 raziskovalnih in inovacijskih projektov. Začetek je sledil uradnemu sklepu, ki ga je julija sprejel upravni odbor SNS, in današnji predstavitvi portfelja v skupini predstavnikov držav SNS (SRG).

Cilj Skupnega podjetja za mala in srednja podjetja je okrepiti vodilno vlogo Evrope pri razvoju in uvajanju omrežnih tehnologij naslednje generacije ter povezanih naprav in storitev z ambicioznim načrtom za raziskave in inovacije ter trdnim načrtom za uvajanje. Poleg tega prispeva k ciljem trajnostnega razvoja OZN za trajnostno, odporno in podnebno nevtralno omrežno infrastrukturo in storitve.

Projekti raziskav in inovacij bodo razvili pametne komunikacijske komponente, sisteme in omrežja za 6G, in sicer na podlagi razvojne poti z nadaljnjimi izboljšavami napredne tehnologije 5G ter bolj revolucionarne poti s preučitvijo koristi obetavnih tehnoloških dejavnikov. Pobude za potrjevanje tehnologije bodo razvile eksperimentalno infrastrukturo za družabne stike ter izvajale obsežne preskuse in pilotne projekte za SNS v več poslovnih in industrijskih sektorjih, kot so mediji, industrijski internet stvari, energija, gradbeništvo, avtomobilska industrija, e-zdravje, kultura, kmetijstvo in izobraževanje.

Pregled projektnega portfelja

Tok A – Komponente, sistemi in omrežja pametne komunikacije za sisteme 5G za srednjeročni razvoj.

Sedem (7) projektov v okviru tega področja (BeGreen, 5G-STARDUST, SEASON, 6Green, verge, NANCY, ACROSS) sledi razvoju omrežij 6G. Izbrani projekti se dopolnjujejo in so bili izbrani tako, da se ustvari popoln prikaz sistema. Obravnavane raziskovalne teme vključujejo energetsko učinkovita radijska omrežja, prilagodljivo odprto radijsko omrežje, integrirana omrežja 5G – neprizemna omrežja (NTN), robne platforme, ki temeljijo na umetni inteligenci, in inteligentno upravljanje virov, ki zagotavlja varnost, zasebnost in zanesljivost.

Tematsko področje B – Raziskave za revolucionarni tehnološki napredek proti 6G.

Poudarek je na novih tehnologijah, ki naj bi bile sprejete v komercialnih omrežjih v srednje- in/ali dolgoročnem obdobju. Raziskovalne teme, obravnavane v devetnajstih (19) projektih (EINSTEIN6G, ADROIT6G, DESIRE6G, PREDICT-6G, TERA6G, TERRAMETA, 6GTandem, CENTRIC, TIMES, FLEX-SCALE, ETHER, 6G-NTN, SUPERIOT, CONFIDENTIAL6G, stroga, HORSE, zasebnik, Hexa-X-II, 6G-SHINE) med drugim vključujejo nove arhitekture sistemov 6G, napredne brezžične in optične komunikacijske tehnologije, napredek v neprizemnih omrežjih, varen razvoj ultrazanesljivih in nizkolančnih komunikacijskih aplikacij (URLLC).

Tok C – eksperimentalna infrastruktura SNS.

Trije (3) projekti v toku C (6G-sandbox, 6G-BRICKS, 6G-XR) so namenjeni razvoju platform za preskušanje po vsej EU, ki lahko vključujejo obetavne tehnične omogočitvene dejavnike 6G za njihovo nadaljnje potrjevanje. Ključna vidika projektov sta ponovna uporabnost in zmožnost razvoja eksperimentalnih platform v času trajanja programa SNS. Dostopnost in odprtost z dobro opredeljenimi in jasno dokumentiranimi tehnološkimi in poslovnimi vmesniki se prav tako štejeta za ključna sredstva infrastrukture, ki jo je treba razviti.

Tematsko področje D – obsežni preskusi in pilotni projekti za SNS.

Štirje (4) projekti (TARGET-X, TrialsNet, FIDAL, IMAGINE-B5G) izvajajo obsežne poskuse in pilotne projekte SNS s posebnimi vertikalnimi elementi velikega gospodarskega in družbenega pomena. Cilj je raziskati in prikazati tehnologije 5G/6G, napredne aplikacije in storitve v vertikalnih sektorjih, kot so energetika, gradbeništvo, avtomobilska industrija, proizvodnja, e-zdravje, kultura in mediji. Poleg tega je cilj teh obsežnih poskusov postati katalizator za ustvarjanje vzdržnih poslovnih ekosistemov. Projekti toka D vključujejo tehnologije, ki so trenutno ključni dejavniki za omrežja 6G, kot so umetna inteligenca/ML, kibernetska varnost, računalništvo v oblaku in napredne rešitve interneta stvari itd.

Portfelj projektov vključuje dva (2) usklajevalne in podporne ukrepe (SNS OPS & SNS ICE), ki so osredotočeni na notranje operativne vidike partnerstva SNS ter vzpostavljanje dialogov s pobudami EU (npr. povezana partnerstva, nacionalne pobude itd.) ter spodbujanje rezultatov in dosežkov SNS na svetovni ravni ob prizadevanju za oblikovanje svetovnih standardov.

Ozadje

Z Uredbo Sveta 2021/2085 je bilo novembra 2021 ustanovljeno Skupno podjetje za mala in srednja podjetja kot pravni subjekt in subjekt financiranja, ki je eno od evropskih partnerstev za pospešitev zelenega in digitalnega prehoda. Tega partnerja skupaj vodita Evropska komisija in združenje industrije pametnih omrežij in storitev 6G (6G-IA). 6G-IA je glas evropske industrije in raziskav za omrežja in storitve naslednje generacije. 6G-IA združuje svetovno industrijsko skupnost telekomunikacijskih in digitalnih akterjev, kot so operaterji, proizvajalci, raziskovalni inštituti, univerze, vertikalne družbe, mala in srednja podjetja ter združenja IKT.

Skupno podjetje za mala in srednja podjetja omogoča združevanje virov EU in industrije v pametna omrežja in storitve. Spodbuja tudi usklajevanje z državami članicami na področju raziskav in inovacij 6G ter uvajanje naprednih omrežij 5G. Skupno podjetje SNS je določilo ambiciozno nalogo s proračunom EU v višini 900 milijonov EUR za obdobje 2021–2027. Zasebni sektor bo za dejavnosti Skupnega podjetja za mala in srednja podjetja prispeval vsaj enaka sredstva (tj. 900 milijonov EUR).

Skupno podjetje ima dve glavni nalogi:

  • Spodbujanje tehnološke suverenosti Evrope na področju 6G z izvajanjem s tem povezanega programa za raziskave in inovacije, ki bo privedel do zasnove in standardizacije okrog leta 2025.
  • Spodbujanje uvajanja 5G v Evropiza razvoj vodilnih digitalnih trgov ter omogočanje digitalnega in zelenega prehoda gospodarstva in družbe. V ta namen Skupno podjetje za mala in srednja podjetja usklajuje strateške smernice za ustrezne programe v okviru instrumenta za povezovanje Evrope in zlasti za koridorje 5G.

Skupina predstavnikov držav (SRG) je bistveni del upravljanja Skupnega podjetja za mala in srednja podjetja. SRG zagotavlja smernice o vseh strateških zadevah in vseh ustreznih dejavnostih partnerstva. Zlasti zagotavlja smernice za raziskave in inovacije v okviru programa Obzorje Evropa ter za dejavnosti uvajanja v okviru IPE 2 Digitalno ali drugih programov EU. Sestavljajo ga predstavniki držav članic in pridruženih držav.

Prvi razpis za zbiranje predlogov za SNS v okviru programa Obzorje Evropa je bil objavljen 18. januarja 2022 in zaključen 26. aprila 2022. Drugi razpis za zbiranje predlogov za SNS je načrtovan za januar 2023.