Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publicatie

Europa verhoogt de investeringen in 6G-onderzoek en selecteert 35 nieuwe projecten ter waarde van 250 miljoen EUR

De Gemeenschappelijke Onderneming „Slimme netwerken en diensten” heeft haar eerste portefeuille van 35 onderzoeks-, innovatie- en proefprojecten geselecteerd om de ontwikkeling van 5G-ecosystemen mogelijk te maken en 6G-onderzoek in Europa te bevorderen. Met een gecombineerde financiering van ongeveer 250 miljoen EUR voor deze nieuwe portefeuille in het kader van Horizon Europa is het doel een Europese toeleveringsketen van eerste klasse voor geavanceerde 5G-systemen op te bouwen en de Europese 6G-technologiecapaciteiten op te bouwen.

Two dice faces showing 5G evolving into 6G

In totaal zijn 35 projecten voor onderzoek en innovatie geselecteerd na de evaluatie van de voorstellen die zijn ingediend in het kader van de eerste oproep van de Gemeenschappelijke Onderneming „Slimme netwerken en diensten” van de EU. De start volgde op het formele besluit van de raad van bestuur van het SNS in juli en de presentatie van de portefeuille vandaag in de groep van vertegenwoordigers van de sociale partners (SRG).

De Gemeenschappelijke Onderneming sociale netwerken heeft tot doel het Europese leiderschap bij de ontwikkeling en uitrol van netwerktechnologieën van de volgende generatie, alsook van verbonden apparaten en diensten, te versterken door middel van een ambitieuze routekaart voor onderzoek en innovatie en een solide implementatieagenda. Daarnaast draagt het bij tot de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN voor duurzame, veerkrachtige en klimaatneutrale netwerkinfrastructuren en -diensten.

De O & O-I-projecten zullen slimme communicatiecomponenten, -systemen en -netwerken voor 6G ontwikkelen, een evolutief traject door verdere verbeteringen van geavanceerde 5G-technologie en een meer revolutionair traject door de voordelen van veelbelovende technologische hulpmiddelen te onderzoeken. Initiatieven voor technologievalidering zullen experimentele infrastructuur voor sociale netwerkdiensten ontwikkelen en grootschalige SNS-proeven en proefprojecten uitvoeren in verschillende bedrijfs- en industriële sectoren zoals media, industriële IoT, energie, bouw, automobielindustrie, e-gezondheid, cultuur, landbouw en onderwijs.

Overzicht van de projectportefeuille

Werkgebied A — Slimme communicatiecomponenten, -systemen en -netwerken voor 5G-ontwikkelingssystemen op middellange termijn.

De zeven (7) projecten in het kader van deze stroom (BeGreen, 5G-STARDUST, SEASON, 6Green, verge, NANCY, ACROSS) volgen een evolutief traject naar de ontwikkeling van 6G-netwerken. De geselecteerde projecten zijn complementair en zijn zodanig geselecteerd dat er een volledig systeembeeld ontstaat. Onderzoeksthema’s zijn onder meer energie-efficiënte radionetwerken, adaptieve Open RAN, geïntegreerde 5G-non-Terestrial Netwerken (NTN), op AI gebaseerde edgeplatforms en intelligent beheer van hulpbronnen, waarbij veiligheid, privacy en betrouwbaarheid worden gewaarborgd.

Werkgebied B — Onderzoek voor revolutionaire technologische vooruitgang in de richting van 6G.

De nadruk ligt op nieuwe technologieën die naar verwachting op middellange en/of lange termijn in commerciële netwerken zullen worden toegepast. Onderzoeksthema’s in de negentien (19) geselecteerde projecten (EINSTEIN6G, ADROIT6G, DESIRE6G, PREDICT-6G, TERA6G, TERRAMETA, 6GTandem, CENTRIC, TIMES, FLEX-SCALE, ETHER, 6G-NTN, SUPERIOT, CONFIDENTIAL6G, rigoureus, HORSE, privateer, Hexa-X-II, 6G-SHINE) omvatten onder meer nieuwe 6G-systeemarchitecturen, geavanceerde draadloze en optische communicatietechnologieën, vooruitgang in Non Terrestrial Networks, veilige ontwikkeling van ultrabetrouwbare toepassingen en toepassingen met een lage latentie (URLLC).

Werkgebied C — experimentele infrastructuur voor sociale netwerkdiensten.

De drie (3) projecten in werkgebied C (6G-SANDBOX, 6G-BRICKS, 6G-XR) zijn gericht op de ontwikkeling van EU-brede experimenteerplatforms met veelbelovende technische 6G-facilitatoren voor de verdere validering ervan. De belangrijkste aspecten van de projecten zijn de herbruikbaarheid en het vermogen om de experimentele platforms tijdens de looptijd van het SNS-programma te ontwikkelen. Toegankelijkheid en openheid met duidelijk omschreven en duidelijk gedocumenteerde technologische en zakelijke interfaces worden ook beschouwd als belangrijke troeven van de te ontwikkelen infrastructuur.

Werkgebied D — Large-Scale SNS Trials and Pilots.

Vier (4) projecten (TARGET-X, TrialsNet, FIDAL, IMAGINE-B5G) voeren grootschalige SNS-proeven en proefprojecten uit met specifieke verticale aspecten van groot economisch en maatschappelijk belang. Doel is 5G/6G, geavanceerde toepassingen en diensten in verticale sectoren zoals energie, bouw, automobielindustrie, industrie, e-gezondheid, cultuur en media te verkennen en te demonstreren. Daarnaast zijn deze grootschalige proeven bedoeld om de katalysator te worden voor het creëren van levensvatbare bedrijfsecosystemen. Stroomgebied D-projecten omvatten technologieën die momenteel van cruciaal belang zijn voor 6G-netwerken, zoals AI/ML, cyberbeveiliging, cloud/edge en geavanceerde IoT-oplossingen.

De projectportefeuille omvat twee (2) coördinatie- en ondersteuningsacties die gericht waren op interne operationele aspecten van het SNS-partnerschap en op het aangaan van dialogen met EU-initiatieven (bv. gerelateerde partnerschappen, nationale initiatieven enz.) en op het bevorderen van resultaten en prestaties van sociale netwerkdiensten op mondiaal niveau, terwijl wordt gewerkt aan de opstelling van mondiale normen.

Achtergrond

In november 2021 werd bij Verordening (EG) nr. 2021/2085 van de Raad de Gemeenschappelijke Onderneming sociale netwerkdiensten opgericht als juridische en financieringsentiteit, een van de Europese partnerschappen om de groene en digitale transitie te bevorderen. Dit partnerschap wordt gezamenlijk geleid door de Europese Commissie en de 6G Smart Networks and Services Industry Association (6G-IA). 6G-IA is de stem van het Europese bedrijfsleven en onderzoek voor netwerken en diensten van de volgende generatie. De 6G-IA verenigt een wereldwijde industriële gemeenschap van telecom- en digitale actoren, zoals exploitanten, fabrikanten, onderzoeksinstellingen, universiteiten, verticale ondernemingen, kmo’s en ICT-verenigingen.

De gemeenschappelijke onderneming SNS maakt het mogelijk middelen van de EU en het bedrijfsleven te bundelen in slimme netwerken en diensten. Het bevordert ook de afstemming met de lidstaten op het gebied van 6G-onderzoek en -innovatie en de uitrol van geavanceerde 5G-netwerken. De gemeenschappelijke onderneming SNS zet een ambitieuze missie uiteen met een EU-begroting van 900 miljoen EUR voor de periode 2021-2027. De particuliere sector zal met ten minste gelijke middelen (d.w.z. 900 miljoen EUR) bijdragen aan de activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming SNS.

De gemeenschappelijke onderneming SNS heeft twee hoofdtaken:

  • Bevordering van de technologische soevereiniteit van Europa op het gebied van 6G door de uitvoering van het daarmee verband houdende programma voor onderzoek en innovatie, dat rond 2025 tot conceptie en standaardisatie leidt.
  • Deuitrol van 5G in Europa stimulerenmet het oog op de ontwikkeling van digitale leidende markten en de digitale en groene transitie van de economie en de samenleving mogelijk maken. Daartoe coördineert de GO SNS strategische richtsnoeren voor de relevante programma’s in het kader van de Connecting Europe Facility en met name voor 5G-corridors.

De groep vertegenwoordigers van de staten (SRG) is een essentieel onderdeel van het bestuur van de gemeenschappelijke onderneming SNS. De SRG verstrekt richtsnoeren over alle strategische aangelegenheden en alle relevante activiteiten van het partnerschap. Het biedt met name richtsnoeren over O & I in het kader van Horizon Europa en over uitrolactiviteiten in het kader van CEF2 Digital of andere EU-programma’s. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en geassocieerde landen.

De eerste oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van Horizon Europa werd gepubliceerd op 18 januari 2022 en afgesloten op 26 april 2022. De tweede oproep tot het indienen van voorstellen van SNS is gepland voor januari 2023.