Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Direktiva o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti diljem Unije (Direktiva NIS2)

Direktiva NIS2 zakonodavstvo je o kibersigurnosti na razini EU-a. Njime se osiguravaju pravne mjere za povećanje ukupne razine kibersigurnosti u EU-u.

    Digitalne ikone brave, interneta, oblaka i štita

© iStock by Getty Images -1169999045 aismagilov

Pravila EU-a o kibersigurnosti uvedena 2016. ažurirana su Direktivom NIS2 koja je stupila na snagu 2023. Modernizirao je postojeći pravni okvir kako bi održao korak s povećanom digitalizacijom i promjenjivim okruženjem prijetnji kibersigurnosti. Proširenjem područja primjene pravila o kibersigurnosti na nove sektore i subjekte dodatno se poboljšava otpornost i kapaciteti za odgovor na incidente javnih i privatnih subjekata, nadležnih tijela i EU-a u cjelini.

Direktivom o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti diljem Unije (Direktiva NIS2) predviđene su pravne mjere za povećanje ukupne razine kibersigurnosti u EU-u osiguravanjem:

  • Pripravnost država članica zahtijevajući od njih da budu odgovarajuće opremljene. Na primjer, s timom za odgovor na računalne sigurnosne incidente (CSIRT) i nadležnim nacionalnim tijelom za mrežne i informacijske sustave (NIS),
  • suradnja među svim državama članicama osnivanjem skupine za suradnju radi potpore i olakšavanja strateške suradnje i razmjene informacija među državama članicama.
  • kultura sigurnosti u svim sektorima koji su ključni za naše gospodarstvo i društvo i koji se u velikoj mjeri oslanjaju na informacijske i komunikacijske tehnologije, kao što su energetika, promet, voda, bankarstvo, infrastruktura financijskog tržišta, zdravstvena skrb i digitalna infrastruktura.

Poduzeća koja su države članice utvrdile kao operatore ključnih usluga u navedenim sektorima morat će poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere i obavijestiti relevantna nacionalna tijela o ozbiljnim incidentima. Pružatelji ključnih digitalnih usluga, kao što su tražilice, usluge računalstva u oblaku i internetska tržišta, morat će ispunjavati zahtjeve u pogledu sigurnosti i obavješćivanja iz Direktive.

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
EU and the United States hold Cyber Dialogue in Brussels

The 9th EU-U.S. Cyber Dialogue took place in Brussels over the past two days. The EU and the U.S. discussed their shared commitment to a resilient cybersecurity partnership; an open, interoperable, secure, and reliable Internet; and stability in cyberspace.

PRESS RELEASE |
EU i Sjedinjene Američke Države održavaju kiberdijalog u Bruxellesu

Deveti kiberdijalog između EU-a i SAD-a održan je u Bruxellesu tijekom posljednja dva dana. EU i SAD raspravljali su o zajedničkoj predanosti otpornom partnerstvu u području kibersigurnosti; otvoren, interoperabilan, siguran i pouzdan internet; i stabilnosti u kiberprostoru.

PRESS RELEASE |
Komisija odobrila državne potpore sedam država članica u iznosu do 1,2 milijarde eura za važan projekt od zajedničkog europskog interesa za tehnologije računalstva u oblaku i računalstva na rubu mreže

Komisija je u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama odobrila važan projekt od zajedničkog europskog interesa („IPCEI”) za potporu istraživanju, razvoju i prvoj industrijskoj primjeni naprednih tehnologija računalstva u oblaku i računalstva na rubu mreže u više pružatelja usluga u Europi.

Povezani sadržaj

Šira slika

Politike kibersigurnosti

Europska unija radi na različitim područjima na promicanju kiberotpornosti, zaštiti naše komunikacije i podataka te očuvanju sigurnosti internetskog društva i gospodarstva.

Dublji pogled

Skupina za suradnju u području NIS-a

Skupina za suradnju u području mrežnih i informacijskih sustava osnovana je Direktivom NIS kako bi se osigurala suradnja i razmjena informacija među državama članicama.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Akt EU-a o kibernetičkoj solidarnosti

Europska komisija predložila je 18. travnja 2023. Akt EU-a o kibernetičkoj solidarnosti kako bi se poboljšala pripravnost, otkrivanje i odgovor na kiberincidente diljem EU-a.

Akt EU-a o kibersigurnosti

Aktom o kibersigurnosti jača se Agencija EU-a za kibersigurnost (ENISA) i uspostavlja okvir za kibersigurnosnu certifikaciju proizvoda i usluga.