Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Odredište Zemlja

Odredišna Zemlja (DestinE) i njezin razvoj digitalnih zemaljskih blizanaca ključni su za predviđanje učinaka i izgradnju otpornosti na klimatske promjene.

  Slika Zemlje iz svemira koja predstavlja Odredište Zemlja

OdredišteZemlja (DestinE) vodeća je inicijativa Europske komisije za razvoj vrlo točnog digitalnog modela Zemlje na globalnoj razini. Ovaj model prati, simulira i predviđa interakciju između prirodnih pojava i ljudskih aktivnosti. Pridonijet će postizanju ciljeva dvostruke tranzicije, zelene i digitalne u okviru zelenog plana i digitalne strategije Europske komisije.

fix-empty

Detine će osloboditi potencijal digitalnog modeliranja zemaljskih sustava na razini koja predstavlja pravi proboj u smislu točnosti, lokalnih detalja, brzine pristupa informacijama i interaktivnosti. Prvo će se usredotočiti na učinke klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih prilika, njihov društveno-gospodarski učinak i moguće strategije prilagodbe i ublažavanja.

 

 

U Destini će se koristiti dosad nezabilježene sposobnosti promatranja i simulacije DestinE-a, potaknute europskim HPC računalima i kapacitetima umjetne inteligencije. Zahvaljujući tome bit ćemo spremniji odgovoriti na velike prirodne katastrofe, prilagoditi se klimatskim promjenama i predvidjeti socioekonomske posljedice. Inicijativa je također ključna sastavnica europske strategije za podatke jer konsolidira pristup vrijednim izvorima podataka diljem Europe.

Korisnici DestinE-a, uključujući neznanstvene stručnjake, moći će pristupiti golemim količinama zemaljskog sustava i socioekonomskih podataka i komunicirati s njima kako bi:

 • Izvođenje vrlo točnih, interaktivnih i dinamičkih simulacija zemaljskog sustava, temeljenih na bogatim opservacijskim skupovima podataka: Na primjer, usmjeravanje na tematska područja od društvenog značaja kao što su regionalni učinci klimatskih promjena, prirodne opasnosti, morski ekosustavi ili urbani prostori.
 • Poboljšati sposobnost predviđanja kako bi se maksimizirao utjecaj. Primjerice za zaštitu biološke raznolikosti, upravljanje vodom, obnovljivom energijom i prehrambenim resursima te ublažavanje rizika od katastrofa u svijetu koji se mijenja.
 • Potpora oblikovanju i provedbi politika EU-a. Na primjer, kako bi se procijenio učinak postojećih politika i zakonodavnih mjera u području okoliša te poduprlo buduće donošenje politika utemeljenih na dokazima.
 • Iskoristiti potencijal distribuiranog računalstva visokih performansi (HPC) i obrade podataka u ekstremnim razmjerima. Na primjer, putem interaktivne platforme koja će ugostiti složene digitalne blizance i sveobuhvatne alate za razvoj i upravljanje modelima koji se temelje na analitici, s potpunim pristupom velikim količinama različitih podataka.

Nadalje, europske industrijske i tehnološke sposobnosti ojačat će se simulacijom i promatranjem cijelog zemaljskog sustava te upotrebom umjetne inteligencije (UI) za analitiku podataka i prediktivno modeliranje, među ostalim sredstvima.

 

Ključne komponente odredišnog zemaljskog sustava

Destina će korisnicima omogućiti pristup tematskim informacijama, uslugama, modelima, scenarijima, simulacijama, prognozama i vizualizacijama. Osnovni modeli i podaci kontinuirano će se procjenjivati kako bi se pružila pouzdana i provediva predviđanja scenarija. Destina će u početku služiti javnim tijelima i postupno će se otvarati većem broju znanstvenih i industrijskih korisnika i šire javnosti za poticanje inovacija i razvoj novih aplikacija i usluga.

Glavne komponente sustava DestinE su:

Osnovna servisna platforma

Osnovna servisna platforma pruža korisnicima prilagođenu ulaznu točku za korisnike DestinE-a. Platforma će pružati alate, aplikacije i usluge za donošenje odluka utemeljene na dokazima na temelju otvorenog, fleksibilnog i sigurnog računalnog sustava u oblaku. Koordinirat će podatkovnu infrastrukturu, infrastrukturu računalstva u oblaku i HPC-a te omogućiti pristup sve većem broju digitalnih blizanaca koji postupno postaju dostupni putem povezanih napora Europske komisije i/ili nacionalnih napora.

Platforma će staviti na raspolaganje relevantne alate umjetne inteligencije, analitiku podataka ekstremnih razmjera i sposobnosti praćenja, simulacije i predviđanja zemaljskog sustava. Istodobno će osigurati namjenske resurse korisnicima DestinE-a, omogućujući im da prilagode platformu, integriraju vlastite podatke i razviju vlastite aplikacije.

Za nabavu platforme i povezanih operacija DestinE-a odgovorna je Europska svemirska agencija (ESA).

Podatkovno jezero

Podatkovno jezero objedinjuje postojeće europske baze podataka iz programa Copernicus, podatke triju provedbenih subjekata Destination Earth (ESA, EUMETSAT i ECMWF) i drugih izvora, kao što su internet stvari (IoT) i socioekonomske podatke. Također integrira nove podatke koji će potjecati iz Digital Twinsa, stvarajući koherentan i samostalan podatkovni prostor DestinE. Omogućit će pristup podacima potrebnima za poslovanje digitalnih blizanaca i platforme za osnovne usluge. Također će ugostiti korisničke podatke koji se dijele sa zajednicom korisnika DestinE-a, a istovremeno će podržavati obradu podataka u blizini kako bi se povećala učinkovitost i skalabilnost usluga.

Podatkovnim jezerom upravlja Europska organizacija za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT).

Digitalni blizanci

Digitalni blizanci su digitalne replike vrlo složenih zemaljskih sustava koje je razvio Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF).

Temelje se na besprijekornom spajanju promatranja u stvarnom vremenu i prediktivnom modeliranju visoke rezolucije u tematskim područjima, počevši od ekstremnih događaja i prilagodbe klimatskim promjenama.

Dugoročni je cilj integrirati dodatne digitalne blizanke, kao što su oceani ili bioraznolikost, stvarajući sveobuhvatan digitalni blizanac Zemlje. Digitalni blizanci DestinE-a pružit će korisnicima prilagođeni pristup visokokvalitetnom znanju za razvoj scenarija specifičnog za korisnika koje može poduprijeti donošenje odluka na temelju dokaza.

 

Platforma za osnovne usluge, podatkovno jezero i prvi digitalni blizanci postat će operativni potporom iz programa Digitalna Europa Komisije. 

Programom Obzor Europa osigurat će se mogućnosti istraživanja i inovacija kojima će se poduprijeti daljnji razvoj DestinE-a. Postoje sinergije s drugim relevantnim programima EU-a, kao što su Zajedničko poduzeće EuroHPCi svemirski program, te s njima povezanim nacionalnim inicijativama. Europska komisija koordinira inicijativu DestinE u bliskoj suradnji s državama članicama, pridruženim zemljama, znanstvenim zajednicama i tehnološkim stručnjacima.

Inicijativa koju su provela tri ovlaštena tijela:

 1. ECMWF
 2. ESA
 3. EUMETSAT

Europska komisija i tri provedbena subjekta potpisali su 15. prosinca 2021. sporazume o doprinosu kako bi prvu fazu provedbe započeli do sredine 2024. Nastavit će surađivati na provedbi DestinE-a u sljedećih sedam godina.

 

Aktivno sudjelovanje dionika ključno je za uspjeh DestinE-a. Samo kroz dionike koji vode svoj razvoj DestinE može živjeti u skladu s našom vizijom i izgraditi rješenje za potrebe zajednice korisnika. U tu je svrhu usvojen pristup zajedničkog osmišljavanja kojim se politika ukrcaja, znanost i digitalne zajednice uvode kroz sljedeća dva stupa sudjelovanja dionika. 

Otvoreni dijalog s dionicima

Tijekom prve faze (2022. – 2024.) aktivnosti uspostavit će se otvoreni dijalog s dionicima. Širok raspon sudionika imat će priliku voditi razvoj sustava DestinE pružanjem povratnih informacija o njihovim potrebama i zahtjevima te dijeljenjem svojeg iskustva u radu i interakciji s rezultatima DestinE-a.

Ti dionici uključuju:

 • Države članice
 • Korisnici javnog sektora
 • Partner za istraživanje i razvoj
 • Subjekti koji upravljaju operativnim aplikacijama

Namjenski forum za razmjenu, DestinE User eXchange, olakšat će detaljne rasprave korisnika politika na razini EU-a i na nacionalnoj razini. Rasprave bi trebale biti usmjerene na potencijal primjene, zahtjeve i nedostatke usluga DestinE-a.

Sustav DestinE User eXchange redovito će se sastajati, a prvi sastanak održat će se 15. veljače 2023. Daljnje mogućnosti za angažman i zajednički razvoj razvijat će se tijekom vremena, u skladu sa zrelošću sustava.

Destinacijski dionici također nam mogu pomoći u utvrđivanju relevantnih sinergija s nacionalnim i europskim inicijativama i uslugama.

Ciljana korisnička partnerstva

Još jedan stup angažmana dionika DestinE-a su ciljana korisnička partnerstva. Cilj je tih partnerstava osmisliti i provesti održive usluge tijekom cijelog životnog vijeka DestinE-a.  

Ključni tehnološki partneri i komercijalni akteri mogu donijeti svoj kapacitet i znanje za osmišljavanje i provedbu novih sposobnosti DestinE-a na način koji odgovara posebnim potrebama korisnika. Slično tome, možemo izgraditi snažna tehnološka partnerstva za definiranje i osmišljavanje usluga DestinE putem suradnje s drugim digitalnim dvostrukim inicijativama koje se financiraju u okviru programa Obzor Europa.

Trenutačni primjeri tih istraživačkih i razvojnih projekata su:

Dodatni tematski digitalni blizanci dodijelit će se u sljedećem programu rada Obzora Europa (2023. – 2024.) kako bi se obogatio ekosustav DestinE.

 

Destinacija će se razvijati postupno kroz sljedeće ključne ključne etape:

 • Do sredine 2024.: Razvoj platforme osnovnih usluga, podatkovnog jezera i prva dva digitalna blizanca o ekstremnim prirodnim događajima i prilagodbi klimatskim promjenama.
 • Do 2027.: Daljnje poboljšanje sustava DestinE i integracija dodatnih digitalnih blizanaca i povezanih usluga.
 • Do 2030. godine: „Potpuna” digitalna replika Zemlje.

Najnovije vijesti

EVENT |
Destination Earth: First User eXchange

The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), the European Space Agency (ESA) and the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT) are hosting this first Destination Earth (DestinE) User eXchange.

EVENT |
Odredišno događanje za lansiranje Zemlje

Europska komisija organizira javno internetsko događanje za pokretanje inicijative Odredište Zemlja zajedno s provedbenim subjektima, Europskim centrom za srednjoročne prognoze (ECMWF), Europskom svemirskom agencijom (ESA) i Europskom organizacijom za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT).

Povezani sadržaj

Šira slika

Napredno računalstvo

Ulaganja EU-a u računalstvo visokih performansi i računalne tehnologije omogućit će Europi da u digitalnom desetljeću bude predvodnica u superračunalstvu.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Računalstvo visokih performansi

Računalstvo visokih performansi odnosi se na računalne sustave s iznimno visokom računalnom snagom koji su u stanju riješiti iznimno složene i zahtjevne probleme.