Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Konvergencija medija

Transformacija audiovizualnog medijskog okruženja nudi potencijal za nova iskustva i prilike. Također nam postavlja mnoga pitanja.

    ŠTO SE DOGAĐA?

Konvergencija se može shvatiti kao postupno spajanje tradicionalnog emitiranja i internetskog sadržaja.

Kada ljudi govore o konvergenciji i povezanoj televiziji, često se odnose na televizore koji su povezani s internetom. Međutim, u raspravama o politikama taj se pojam upotrebljava u širem smislu kako bi se odrazila progresivna konvergencija u audiovizualnom sektoru.

Mogućnosti gledanja danas se protežu od televizora s dodanom internetskom vezom do set-top kutija za isporuku video sadržaja, do audiovizualnih medijskih usluga koje se pružaju putem računala, tableta i drugih mobilnih uređaja. 

Pažnja više nije usmjerena samo na jedan zaslon. Usporedno s gledanjem televizije, gledatelji mogu koristiti tablete ili pametne telefone za pregledavanje interneta za više informacija ili za razgovor s prijateljima o emisiji.

Aplikacije „drugog zaslona” na tim uređajima nude mogućnost „socijalne televizije” koja pruža interaktivnije iskustvo za potrošače. Također nude nove izvore prihoda za davatelja sadržaja. I, mnogi od današnjih uređaja ne samo da olakšavaju potrošnju, već daju potrošačima jednostavnu opciju za stvaranje vlastitog sadržaja.

Sva ta kretanja čine konvergenciju sve vidljivijom u našem svakodnevnom životu. Komisija je stoga donijela Zelenu knjigu koja se priprema za potpuno usklađen audiovizualni svijet: Rast, stvaranje i vrijednosti.

U Zelenoj knjizi dionici su pozvani da iznesu svoja stajališta o promjenama u medijskom okruženju i internetu bez granica. Dionici su posebno pozvani da iznesu svoja stajališta o tržišnim uvjetima, interoperabilnosti, infrastrukturi i implikacijama za pravila EU-a. Europska komisija objavila je u rujnu 2014. dokument s povratnim informacijama i sažetak odgovora.

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama: Komisija upućuje pet država članica Sudu Europske unije

Europska komisija odlučila je Sudu Europske unije uputiti predmet protiv Češke, Irske, Rumunjske, Slovačke i Španjolske zbog neprenošenja revidirane Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama („Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama”, Direktiva (EU) 2018/1808), uz zahtjev za izricanje financijskih sankcija u skladu s člankom 260. stavkom 3. UFEU-a.

PRESS RELEASE |
Audiovizualni mediji: Komisija poziva države članice da u potpunosti prenesu propise EU-a o audiovizualnom sadržaju

Europska komisija ovog je tjedna poslala obrazloženo mišljenje Češkoj, Estoniji, Irskoj, Španjolskoj, Hrvatskoj, Italiji, Cipru, Sloveniji i Slovačkoj jer nisu dostavile informacije o provedbi Direktive EU-a o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD) u svojim nacionalnim zakonodavstvima. Nova pravila primjenjuju se na sve audiovizualne medije: tradicionalne televizijske sadržaje i usluge na zahtjev te platforme za razmjenu videosadržaja. Cilj je stvoriti regulatorni okvir koji je prilagođen digitalnom dobu i koji će dovesti do sigurnijeg, pravednijeg i raznolikijeg audiovizualnog okruženja.

Povezani sadržaj

Šira slika

Audiovisual and Media Services

These days we can watch our favourite programmes not just on TV, but also online. These shows are subject to the rules of the single market.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Program Kreativna Europa MEDIA

Potprogram MEDIA programa Kreativna Europa osmišljen je za potporu europskoj filmskoj i drugim audiovizualnim industrijama.

Europski filmski forum

Europski filmski forum platforma je za strukturirani dijalog između tvoraca politika i dionika u audiovizualnom sektoru.