Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Konvergenca medijev

Preoblikovanje avdiovizualnega medijskega okolja ponuja potencial za nove izkušnje in priložnosti. Postavlja nam tudi številna vprašanja.

    KAJ JE TO?

Zbliževanje se lahko razume kot postopno združevanje tradicionalnih radiodifuzijskih in internetnih vsebin.

Ko ljudje govorijo o konvergenci in povezani televiziji, se pogosto sklicujejo na televizorje, ki so povezani z internetom. Vendar se v političnih razpravah izraz uporablja v širšem smislu, da se odraža postopno zbliževanje v avdiovizualnem sektorju.

Možnosti gledanja danes segajo od televizijskih sprejemnikov z dodano internetno povezljivostjo do TV-komunikatorjev, ki zagotavljajo video vsebine, do avdiovizualnih medijskih storitev, ki se zagotavljajo prek računalnikov, tabličnih računalnikov in drugih mobilnih naprav. 

Pozornost ni več osredotočena samo na en zaslon. Vzporedno z gledanjem televizije lahko gledalci uporabljajo tablične računalnike ali pametne telefone za brskanje po internetu za več informacij ali za klepet s prijatelji o oddaji.

Aplikacije „drugi zaslon“ na teh napravah ponujajo možnost „družbene televizije“, ki zagotavlja bolj interaktivno izkušnjo za potrošnika. Ponujajo tudi nove tokove prihodkov za ponudnika vsebin. In številne današnje naprave ne le olajšajo porabo, temveč potrošnikom omogočajo enostavno ustvarjanje lastne vsebine.

Zaradi vseh teh dogodkov je konvergenca vedno bolj vidna v našem vsakdanjem življenju. Komisija je zato sprejela zeleno knjigo o pripravah na popolnoma zlit avdiovizualni svet: Rast, ustvarjanje in vrednote.

V zeleni knjigi so bile zainteresirane strani pozvane, naj delijo svoja stališča o spreminjajočem se medijskem okolju in brezmejnem internetu. Zainteresirane strani so bile zlasti pozvane, naj izmenjajo svoja stališča o tržnih pogojih, interoperabilnosti, infrastrukturi in posledicah za pravila EU. Evropska komisija je septembra 2014 objavila dokument s povratnimi informacijami in povzetek odgovorov.

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Avdiovizualni mediji: Komisija poziva države članice k popolnemu prenosu pravil EU o avdiovizualnih vsebinah

Evropska komisija je ta teden poslala obrazloženo mnenje Češki, Estoniji, Irski, Španiji, Hrvaški, Italiji, Cipru, Sloveniji in Slovaški, ker niso zagotovile informacij o prenosu direktive EU o avdiovizualnih medijskih storitvah v nacionalno zakonodajo. Nova pravila se uporabljajo za vse avdiovizualne medije, tako tradicionalno televizijsko oddajanje in storitve na zahtevo kot platforme za izmenjavo videov. Njihov namen je oblikovati regulativni okvir, primeren za digitalno dobo, ki omogoča varnejše, pravičnejše in bolj raznoliko avdiovizualno okolje.

Povezane vsebine

Širša slika

Avdiovizualne in medijske storitve

Danes lahko naše najljubše oddaje gledamo ne samo na televiziji, ampak tudi na spletu. Za te predstave veljajo pravila enotnega trga.

Glej tudi

Evropski filmski forum

Evropski filmski forum je platforma za strukturiran dialog med oblikovalci politik in zainteresiranimi stranmi v avdiovizualnem sektorju.