Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Mediální konvergence

Transformace audiovizuálního mediálního prostředí nabízí potenciál pro nové zkušenosti a příležitosti. Klade nám také mnoho otázek.

    ’’’

Konvergenci lze chápat jako postupné slučování tradičního vysílacího a internetového obsahu.

Když lidé mluví o konvergenci a Connected TV, často odkazují na televizory, které jsou připojeny k internetu. V politických diskusích se však tento pojem používá v širším smyslu, aby odrážel postupnou konvergenci v audiovizuálním odvětví.

Možnosti prohlížení dnes sahají od televizorů s připojením k internetu až po set-top boxy poskytující video obsah až po audiovizuální mediální služby poskytované prostřednictvím počítačů, tabletů a dalších mobilních zařízení. 

Pozornost se již nezaměřuje pouze na jednu obrazovku. Souběžně se sledováním televize mohou diváci používat tablety nebo chytré telefony k prohlížení internetu pro více informací nebo k chatování s přáteli o show.

Aplikace „druhé obrazovky“ na těchto zařízeních nabízejí perspektivu „sociální televize“, která přináší více interaktivní zážitek pro spotřebitele. Nabízejí také nové toky příjmů pro poskytovatele obsahu. A mnoho dnešních zařízení nejen usnadňuje spotřebu, ale dává spotřebitelům snadnou možnost vytvořit si vlastní obsah.

Všechny tyto změny zviditelňují konvergenci v našem každodenním životě. Komise proto přijala zelenou knihu o přípravě plně konvergovaného audiovizuálního světa: Růst, tvorba a hodnoty.

Zelená kniha vyzvala zúčastněné strany, aby se podělily o své názory na měnící se mediální prostředí a internet bez hranic. Zúčastněné strany byly zejména vyzvány, aby se podělily o své názory na tržní podmínky, interoperabilitu, infrastrukturu a důsledky pro pravidla EU. V září 2014 zveřejnila Evropská komise dokument o zpětné vazbě a shrnutí odpovědí.

Nejnovější zprávy

PRESS RELEASE |
Audiovisual media: Commission calls on Member States to fully transpose EU rules on audiovisual content

The European Commission has sent this week a reasoned opinion to Czechia, Estonia, Ireland, Spain, Croatia, Italy, Cyprus, Slovenia and Slovakia for failing to provide information about the implementation of the EU Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) into their national laws. The new rules apply on all audiovisual media, both traditional TV broadcasts and on-demand services, as well as video-sharing platforms. They aim to create a regulatory framework fit for the digital age, leading to a safer, fairer and more diverse audiovisual landscape.

Související obsah

Souvislosti

Audiovizuální a mediální služby

V dnešní době můžeme sledovat naše oblíbené pořady nejen v televizi, ale i online. Tyto pořady podléhají pravidlům jednotného trhu.

Viz také

Program Kreativní Evropa MEDIA

Složka MEDIA programu Kreativní Evropa je navržena tak, aby podporovala evropský filmový a další audiovizuální průmysl.

Evropské filmové fórum

Evropské filmové fórum je platformou pro strukturovaný dialog mezi tvůrci politik a zúčastněnými stranami v audiovizuálním odvětví.