Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Kiadvány

A mesterséges intelligenciáról szóló összehangolt terv 2021. évi felülvizsgálata

A mesterséges intelligenciáról szóló 2021. évi összehangolt terv a következő lépés az EU megbízható mesterséges intelligenciával kapcsolatos globális vezető szerepének megteremtése felé.

A mesterséges intelligenciáról szóló, az év áprilisában közzétett 2021. évi összehangolt terv a Bizottság és a tagállamok között a 2018. évi összehangolt terv keretében kialakított együttműködésre épül.

A stratégia meghatározza a következő célokat szolgáló stratégiát: 

  • a mesterségesintelligencia-technológiákba történő beruházásokfelgyorsítása a reziliens gazdasági és társadalmi helyreállítás előmozdítása érdekében, az új digitális megoldások elterjedésével támogatva;
  • lépéseket kell tenni a mesterségesintelligencia-stratégiák és -programok teljes körű és időben történő végrehajtása terén annak érdekében, hogy az EU teljes mértékben kihasználja az elsőként alkalmazók előnyeit;
  • az MI-politikaösszehangolása a széttagoltság megszüntetése és a nemzetközi kihívások leküzdése érdekében.

Erre a következők révén kerül sor: 

  • a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez és elterjedéséhez szükséges feltételek meghatározása az EU-ban;
  • az EU-nak olyan helyté kell válnia, ahol a kiválóság virágzik a laboratóriumból a piacra;
  • annak biztosítása, hogy a mesterséges intelligencia az emberek javát szolgálja, és a társadalom javát szolgálja;
  • stratégiai vezető szerep kiépítése a nagy hatású ágazatokban.

Az összehangolt terv együtt jár a mesterséges intelligenciáról szóló rendeletjavaslattal.

Letöltések

-Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review (.pdf)
Letöltés 

Related content

Közlemény a mesterséges intelligencia európai megközelítésének előmozdításáról

Policy and legislation | 21 Április 2021

Tekintettel arra, hogy gyors ütemben zajlik az MI technológiai fejlődése, a nemzetközi politikai környezetben pedig egyre több ország hajt végre jelentős beruházásokat az MI terén, az Európai Uniónak egységes fellépésre van szüksége, hogy időtálló módon kiaknázza az MI-ben rejlő számos lehetőséget, és megoldja a vele járó kihívásokat. Az MI fejlesztésének támogatása, egyúttal a biztonság és az alapjogok szempontjából esetlegesen felmerülő jelentős kockázatainak kezelése érdekében a Bizottság az MI-szabályozási keretre irányuló javaslatot és a mesterséges intelligenciáról szóló összehangolt terv felülvizsgált változatát egyaránt előterjeszti.