Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Koordinovaný plán v oblasti umelej inteligencie – preskúmanie z roku 2021

Koordinovaný plán v oblasti umelej inteligencie z roku 2021 je ďalším krokom pri vytváraní globálneho vedúceho postavenia EÚ v oblasti dôveryhodnej umelej inteligencie.

Koordinovaný plán v oblasti umelej inteligencie na rok 2021, ktorý bol uverejnený v apríli toho istého roku, nadväzuje na spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi počas koordinovaného plánu z roku 2018.

Stanovuje sa v ňom stratégia: 

  • urýchliť investície do technológií umelej inteligencie s cieľom stimulovať odolné hospodárske a sociálne oživenie s pomocou zavádzania nových digitálnych riešení;
  • v plnom rozsahu a včas vykonať stratégie a programy týkajúce sa umelej inteligencie s cieľom zabezpečiť, aby EÚ v plnej miere využívala výhody prvého osvojiteľa,
  • zabezpečovať súlad politiky v oblasti umelej inteligencie s cieľom odstrániť roztrieštenosť a riešiť globálne výzvy.

Dosiahne sa to prostredníctvom: 

  • stanovenie podmienok umožňujúcich vývoj a zavádzanie umelej inteligencie v EÚ;
  • zabezpečenie toho, aby sa EÚ stala miestom, kde sa excelentnosť darí od laboratória až po trh;
  • zabezpečenie toho, aby umelá inteligencia fungovala v prospech ľudí a bola hnacou silou v prospech spoločnosti;
  • budovanie strategického vedenia v odvetviach s veľkým vplyvom.

Koordinovaný plán ide ruka v ruke s návrhom nariadenia o umelej inteligencii.

Stiahnuté

-Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review (.pdf)
Stiahnuť 

Related content

Oznámenie o podpore európskej koncepcie umelej inteligencie

Policy and legislation | 21 Apríl 2021

Vzhľadom na rýchly technologický rozvoj umelej inteligencie a globálny politický kontext, v ktorom čoraz viac krajín výrazne investuje do umelej inteligencie, musí EÚ konať ako jeden celok, aby využila mnohé príležitosti a riešila výzvy spojené s umelou inteligenciou nadčasovým spôsobom. Komisia predkladá návrh regulačného rámca pre umelú inteligenciu, ako aj revidovaný koordinovaný plán v oblasti umelej inteligencie, aby podporila jej rozvoj a riešila potenciálne vysoké riziká, ktoré umelá inteligencia predstavuje pre bezpečnosť a základné práva.