Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicație

Revizuirea din 2021 a Planului coordonat privind inteligența artificială

Planul coordonat privind inteligența artificială din 2021 este următorul pas în crearea poziției de lider mondial a UE în domeniul inteligenței artificiale de încredere.

Planul coordonat privind inteligența artificială din 2021, publicat în luna aprilie a anului respectiv, se bazează pe colaborarea stabilită între Comisie și statele membre în cursul planului coordonat din 2018.

Aceasta stabilește strategia pentru: 

  • accelerarea investițiilor în tehnologiile IA pentru a stimula o redresare economică și socială rezilientă, sprijinită de adoptarea de noi soluții digitale;
  • pună în aplicare integral și în timp util strategiile și programele din domeniul IA, în vederea asigurării faptului că UE beneficiază pe deplin de avantajele primului venit,
  • să alinieze politica în domeniul IA, pentru a elimina fragmentarea și a răspunde provocărilor mondiale.

UE va realiza acest lucru prin: 

  • stabilirea unor condiții favorabile pentru dezvoltarea și adoptarea IA în UE;
  • transformarea UE într-un loc în care excelența să prospere de la laborator la piață;
  • asigurarea faptului că IA funcționează pentru oameni și este o forță pentru binele societății;
  • consolidarea poziției de lider strategic în sectoarele cu impact ridicat.

Planul coordonat merge mână în mână cu propunerea de regulament privind inteligența artificială.

Descărcări

Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review (.pdf)
Descărcați 

Related content

Comunicarea privind promovarea unei abordări europene în domeniul inteligenței artificiale

Policy and legislation | 21 Aprilie 2021

Având în vedere dezvoltarea tehnologică rapidă a IA și contextul politic global în care tot mai multe țări investesc masiv în aceasta, UE trebuie să acționeze unitar pentru a valorifica numeroasele oportunități și a aborda provocările IA într-un mod adaptat exigențelor viitorului. Pentru a promova dezvoltarea IA și a aborda riscurile potențiale ridicate pe care aceasta le prezintă pentru siguranță și drepturile fundamentale în egală măsură, Comisia prezintă atât o propunere de cadru de reglementare privind IA, cât și un plan coordonat revizuit privind IA.