Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicație

Revizuirea din 2021 a Planului coordonat privind inteligența artificială

Planul coordonat privind inteligența artificială din 2021 este următorul pas în crearea poziției de lider mondial a UE în domeniul inteligenței artificiale de încredere.

Planul coordonat privind inteligența artificială din 2021, publicat în luna aprilie a anului respectiv, se bazează pe colaborarea stabilită între Comisie și statele membre în cursul planului coordonat din 2018.

Aceasta stabilește strategia pentru: 

  • accelerarea investițiilor în tehnologiile IA pentru a stimula o redresare economică și socială rezilientă, sprijinită de adoptarea de noi soluții digitale;
  • pună în aplicare integral și în timp util strategiile și programele din domeniul IA, în vederea asigurării faptului că UE beneficiază pe deplin de avantajele primului venit,
  • să alinieze politica în domeniul IA, pentru a elimina fragmentarea și a răspunde provocărilor mondiale.

UE va realiza acest lucru prin: 

  • stabilirea unor condiții favorabile pentru dezvoltarea și adoptarea IA în UE;
  • transformarea UE într-un loc în care excelența să prospere de la laborator la piață;
  • asigurarea faptului că IA funcționează pentru oameni și este o forță pentru binele societății;
  • consolidarea poziției de lider strategic în sectoarele cu impact ridicat.

Planul coordonat merge mână în mână cu propunerea de regulament privind inteligența artificială.

Descărcări

-Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review (.pdf)
Descărcați 

Related content

Comunicarea privind promovarea unei abordări europene în domeniul inteligenței artificiale

Policy and legislation | 21 Aprilie 2021

Având în vedere dezvoltarea tehnologică rapidă a IA și contextul politic global în care tot mai multe țări investesc masiv în aceasta, UE trebuie să acționeze unitar pentru a valorifica numeroasele oportunități și a aborda provocările IA într-un mod adaptat exigențelor viitorului. Pentru a promova dezvoltarea IA și a aborda riscurile potențiale ridicate pe care aceasta le prezintă pentru siguranță și drepturile fundamentale în egală măsură, Comisia prezintă atât o propunere de cadru de reglementare privind IA, cât și un plan coordonat revizuit privind IA.