Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Leidinys

Suderinto dirbtinio intelekto plano 2021 m. peržiūra

2021 m. suderintas dirbtinio intelekto planas yra kitas žingsnis siekiant užtikrinti ES pasaulinę lyderystę patikimo dirbtinio intelekto srityje.

Tų metų balandžio mėn. paskelbtas 2021 m. Suderintas dirbtinio intelekto planas grindžiamas Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimu, užmegztu įgyvendinant 2018 m. suderintą planą.

Jame išdėstyta strategija, kuria siekiama: 

  • spartinti investicijas į DI technologijas, siekiant skatinti atsparų ekonominį ir socialinį atsigavimą, padedantį diegti naujus skaitmeninius sprendimus;
  • visiškai ir laiku įgyvendintiDI strategijas ir programas, kad ES pasinaudotų visais pradininkės pranašumais;
  • derinti DI politiką, kad ji nebūtų fragmentiška ir kad būtų sprendžiami visuotiniai uždaviniai.

Šių tikslų bus siekiama: 

  • sudaryti palankias sąlygas dirbtinio intelekto plėtojimui ir diegimui ES;
  • užtikrinti, kad ES taptų vieta, kurioje nuo laboratorijos iki rinkos klestėja kompetencija;
  • užtikrinti, kad dirbtinis intelektas tarnautų žmonėms ir tarnautų visuomenėje;
  • strateginės lyderystės stiprinimas didelį poveikį darančiuose sektoriuose.

Suderintas planas glaudžiai susijęs su pasiūlymu dėl reglamento dėl dirbtinio intelekto.

Atsisiunčiamos rinkmenos

-Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review (.pdf)
Atsisiųsti 

Related content

Komunikatas „Europos požiūrio į dirbtinį intelektą puoselėjimas“

Policy and legislation | 21 Balandis 2021

Atsižvelgdama į sparčią DI technologijų plėtrą ir į pasaulinį politinį kontekstą, būtent į tai, kad vis daugiau šalių gausiai investuoja į DI, ES turi veikti išvien, kad perspektyviai išnaudotų daugybę DI teikiamų galimybių ir išspręstų jo keliamus uždavinius. Siekdama tiek skatinti plėtoti DI, tiek šalinti didelę riziką, kurią jis gali kelti saugai ir pagrindinėms teisėms, Komisija pateikė DI reglamentavimo sistemos pasiūlymą ir peržiūrėtą Suderintą DI planą.