Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

2021 års översyn av den samordnade planen om artificiell intelligens

Den samordnade planen för artificiell intelligens från 2021 är nästa steg för att skapa ett globalt EU-ledarskap inom tillförlitlig AI.

2021 års samordnade plan om artificiell intelligens, som offentliggjordes i april samma år, bygger på det samarbete som upprättades mellan kommissionen och medlemsstaterna under 2018 års samordnade plan.

Den innehåller en strategi för att 

  • påskynda investeringarna i AI-teknik för att driva på en motståndskraftig ekonomisk och social återhämtning som stöds av införandet av nya digitala lösningar.
  • agera för att helt och fullt – och snabbt – genomföra AI-strategier och AI-program för att säkerställa att EU kan dra full nytta av pionjärfördelar.
  • anpassa AI-politiken för att avhjälpa fragmenteringen och ta itu med globala utmaningar.

EU kommer att göra detta genom att 

  • fastställande av nödvändiga villkor för utveckling och användning av AI i EU.
  • göra EU till den plats där spetskompetensen blomstrar från laboratoriet till marknaden.
  • säkerställa att AI fungerar för människor och är en kraft för gott i samhället.
  • bygga upp ett strategiskt ledarskap inom sektorer med stor genomslagskraft.

Den samordnade planen går hand i hand med förslaget till förordning om artificiell intelligens.

Dokument

-Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review (.pdf)
Hämta 

Related content

Meddelande om en europeisk strategi för artificiell intelligens

Policy and legislation | 21 april 2021

Inför den snabba tekniska utvecklingen av AI och ett globalt politiskt sammanhang där allt fler länder investerar kraftigt i AI, måste EU agera samfällt för att utnyttja de många möjligheterna och hantera utmaningarna med AI på ett framtidssäkert sätt. För att främja utvecklingen av AI, och ta itu med de potentiella stora risker som AI innebär för såväl säkerhet som för grundläggande rättigheter, lägger kommissionen fram både ett förslag till regelverk för AI och en reviderad samordnad plan för AI.