Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Objava

Pregled usklajenega načrta za umetno inteligenco za leto 2021

Usklajeni načrt za umetno inteligenco iz leta 2021 je naslednji korak pri oblikovanju vodilne vloge EU na področju zaupanja vredne umetne inteligence v svetu.

Usklajeni načrt za umetno inteligenco za leto 2021, objavljen aprila istega leta, temelji na sodelovanju, vzpostavljenem med Komisijo in državami članicami med usklajenim načrtom iz leta 2018.

Določa strategijo za: 

  • pospešiti naložbe v tehnologije umetne inteligence za spodbujanje odpornega gospodarskega in socialnega okrevanja, ki ga podpira uvajanje novih digitalnih rešitev;
  • ukrepati v zvezi s strategijami in programi na področju umetne inteligence, tako da jih v celoti in pravočasno izvajajo, da bi zagotovili, da bo EU v celoti izkoristila prednosti pionirskega uvajanja
  • uskladiti politike na področju umetne inteligence, da se odpravi razdrobljenost in obravnavajo svetovni izzivi.

To bo storila tako, da bo: 

  • določitev omogočitvenih pogojev za razvoj in uvajanje umetne inteligence v EU;
  • oblikovanje EU kot kraja, kjer odličnost uspeva od laboratorija do trga;
  • zagotavljanje, da umetna inteligenca deluje za ljudi in je sila dobrega v družbi;
  • krepitev strateškega vodilnega položaja v sektorjih z velikim učinkom.

Usklajeni načrt je tesno povezan s predlogom uredbe o umetni inteligenci.

Datoteke za prenos

-Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review (.pdf)
Prenesi 

Related content

Sporočilo o spodbujanju evropskega pristopa k umetni inteligenci

Policy and legislation | 21 april 2021

Zaradi hitrega tehnološkega razvoja umetne inteligence in globalnega političnega okvira, v katerem vse več držav veliko vlaga v umetno inteligenco, mora EU delovati kot enotna, da bi izkoristila številne priložnosti in izzive umetne inteligence obravnavala na način, ki bo kos izzivom prihodnosti. Za spodbujanje razvoja umetne inteligence in obravnavanje morebitnih velikih tveganj, ki jih predstavlja za varnost in temeljne pravice, Komisija predstavlja tako predlog regulativnega okvira za umetno inteligenco kot tudi revidiran usklajen načrt za umetno inteligenco.