Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Pubblikazzjoni

Pjan Ikkoordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali — Rieżami tal-2021

Il-pjan Ikkoordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali tal-2021 huwa l-pass li jmiss fil-ħolqien ta’ tmexxija globali tal-UE f’IA affidabbli.

Il-pjan Ikkoordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali tal-2021, ippubblikat f’April ta’ dik is-sena, jibni fuq il-kollaborazzjoni stabbilita bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-Pjan Ikkoordinat tal-2018.

Din tistabbilixxi l-istrateġija biex: 

  • jaċċelleraw l-investimenti fit-teknoloġiji tal-IA biex jixprunaw l-irkupru ekonomiku u soċjali reżiljenti megħjun mill-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet diġitali ġodda;
  • jaġixxu fuq l-istrateġiji u l-programmi tal-AI billi jimplimentawhom għalkollox u fil-ħin ħalli jkun żgurat li l-UE tibbenefika bis-sħiħ mill-vantaġġi ta’ min jadotta l-ewwel;
  • jallinjaw il-politika tal-AI biex ineħħu l-frammentazzjoni u jindirizzaw l-isfidi dinjin.

Se tagħmel dan: 

  • l-istabbiliment ta’ kundizzjonijiet abilitanti għall-iżvilupp u l-adozzjoni tal-IA fl-UE;
  • l-UE ssir il-post fejn l-eċċellenza tirnexxi mil-laboratorju għas-suq;
  • l-iżgurar li l-IA taħdem għan-nies u tkun forza għall-ġid fis-soċjetà;
  • il-bini ta’ tmexxija strateġika f’setturi b’impatt għoli.

Il-pjan Ikkoordinat jimxi id f’id mal-Proposta għal Regolament dwar l-Intelliġenza Artifiċjali.

Downloads

-Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review (.pdf)
Iddawnlowdja 

Related content

Komunikazzjoni dwar it-trawwim ta’ approċċ Ewropew għall-Intelliġenza Artifiċjali

Policy and legislation | 21 April 2021

Affaċċjata bl-iżvilupp teknoloġiku malajr tal-AI u kuntest ta’ politika dinjija fejn aktar u aktar pajjiżi qed jinvestu bil-qawwa fl-AI, l-UE trid tiġbed ħabel wieħed biex tisfrutta l-bosta opportunitajiet u tindirizza l-isfidi tal-AI b’mod li jkun validu għall-futur. Biex tippromwovi l-iżvilupp tal-AI u tindirizza b’mod ugwali r-riskji kbar potenzjali li jistgħu jinħolqu għas-sikurezza u għad-drittijiet fundamentali, il-Kummissjoni qed tippreżenta proposta għal qafas regolatorju dwar l-AI, u pjan ikkoordinat rivedut dwar l-AI.