Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikācija

Koordinētā Mākslīgā intelekta plāna 2021. gada pārskatīšana

2021. gada koordinētais mākslīgā intelekta plāns ir nākamais solis, lai izveidotu ES globālo līderību uzticama mākslīgā intelekta jomā.

Minētā gada aprīlī publicētā 2021. gada koordinētā mākslīgā intelekta plāna pamatā ir sadarbība, kas 2018. gada koordinētajā plānā izveidota starp Komisiju un dalībvalstīm.

Tajā izklāstīta stratēģija, kuras mērķis ir: 

  • paātrināt investīcijas MI tehnoloģijās, lai veicinātu noturīgu ekonomisko un sociālo atveseļošanu, ko sekmē jaunu digitālo risinājumu ieviešana;
  • rīkoties attiecībā uz mākslīgā intelekta stratēģijām un programmām, tās pilnībā un savlaicīgi īstenojot, lai nodrošinātu, ka ES pilnībā izmanto pirmā pieņēmēja priekšrocības;
  • saskaņot MI politiku, lai novērstu sadrumstalotību un risinātu globālas problēmas.

To darīs šādi: 

  • radīt labvēlīgus apstākļus mākslīgā intelekta izstrādei un ieviešanai ES;
  • padarīt ES par vietu, kur izcilība attīstās no laboratorijas līdz tirgum;
  • nodrošināt, ka mākslīgais intelekts darbojas cilvēku labā un ir sabiedrības labā veicinošs spēks;
  • stratēģiskas līderības veidošana nozarēs ar lielu ietekmi.

Koordinētais plāns ir cieši saistīts ar priekšlikumu regulai par mākslīgo intelektu.

Lejupielādēšanai

-Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review (.pdf)
Lejupielādēt 

Related content

Paziņojums “Veicināt Eiropas pieeju mākslīgajam intelektam”

Policy and legislation | 21 -APR- 2021

Saskaroties ar MI straujo tehnoloģisko attīstību un globālo politikas kontekstu, kurā arvien vairāk valstu veic lielus ieguldījumus mākslīgajā intelektā, ES ir jārīkojas vienoti, lai izmantotu daudzās iespējas un risinātu MI radītās problēmas nākotnes prasībām atbilstošā veidā. Lai veicinātu MI izstrādi un vienādi novērstu iespējamos augstos riskus, ko tas rada drošībai un pamattiesībām, Komisija iesniedz gan priekšlikumu MI tiesiskajam regulējumam, gan pārskatītu koordinētu plānu mākslīgā intelekta jomā.