Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Koordinovaný plán pro umělou inteligenci 2021 – přezkum

Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence z roku 2021 je dalším krokem k vytvoření globálního vedoucího postavení EU v oblasti důvěryhodné umělé inteligence.

Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence na rok 2021, který byl zveřejněn v dubnu téhož roku, vychází ze spolupráce mezi Komisí a členskými státy během koordinovaného plánu z roku 2018.

Stanoví strategii pro: 

  • urychlit investice do technologií umělé inteligence s cílem podnítit odolné hospodářské a sociální oživení podporované zaváděním nových digitálních řešení;
  • v plném rozsahu a rychle provést strategie a programy v oblasti umělé inteligence s cílem zajistit, aby EU plně využívala výhod prvního osvojitele,
  • sladit politiku v oblasti UI s cílem odstranit roztříštěnost a řešit globální výzvy.

Učiní tak tím, že: 

  • stanovení základních podmínek pro rozvoj a zavádění umělé inteligence v EU,
  • učinit z EU místo, kde špičková úroveň vzkvétá od laboratoře až po trh;
  • zajištění toho, aby umělá inteligence fungovala ve prospěch lidí a byla silou pro dobré životní podmínky ve společnosti;
  • budování strategického vedení v odvětvích s velkým dopadem.

Koordinovaný plán jde ruku v ruce s návrhem nařízení o umělé inteligenci.

Ke stažení

-Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review (.pdf)
Stáhnout 

Related content

Sdělení o podpoře evropského přístupu k umělé inteligenci

Policy and legislation | 21 Duben 2021

Vzhledem k rychlému technologickému rozvoji v oblasti UI a globálním politickým souvislostem, kdy stále více a více zemí masivně investuje do UI, musí EU postupovat jednotně, aby mohla využívat mnohých příležitostí a řešit výzvy spojené s UI způsobem, který obstojí v budoucnu. S cílem podpořit rozvoj UI a řešit potenciální vysoká rizika, jež UI představuje pro bezpečnost i pro základní práva, předkládá Komise návrh regulačního rámce pro UI a rovněž revidovaný koordinovaný plán v oblasti UI.