Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

Az EU kohéziós politikája: Több mint másfél millió, az Unió által támogatott projekt adatai váltak elérhetővé egy új nyilvános platformon

A Bizottság ezen a héten elindította a „Kohesio” elnevezésű nyilvános online platformot, amely összegyűjti az összes információt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA), a Kohéziós Alapból és az Európai Szociális Alapból (ESZA) 2014 óta finanszírozott több mint 1,5 millió projektről mind a 27 tagállamban.

graphic showing a person with a Virtual Reality set and a laptop with data displayed and in the background a village in the mountains

European Commission

A Bizottság most először hozott létre és tesz elérhetővé egy hasonlóan átfogó, a jövőben valamennyi uniós nyelven hozzáférhető projektadat-platformot. Ennek létrejöttéhez szoros együttműködésre volt szükség a különböző tagállamok vagy régiók irányító hatóságaival, mivel a kohéziós projektek a nemzeti és regionális hatóságok irányítása alá tartoznak.

Teljes sajtóközlemény

Kohesio platform

A 8. kohéziós fórum