Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Cohesiebeleid van de EU: Meer dan 1.5 miljoen door de EU gefinancierde projecten zijn toegankelijk op een nieuw openbaar platform

De Commissie heeft deze week „Kohesio” gelanceerd, een openbaar onlineplatform dat alle informatie verzamelt over meer dan 1.5 miljoen projecten in alle 27 lidstaten die sinds 2014 worden gefinancierd uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds (ESF).

graphic showing a person with a Virtual Reality set and a laptop with data displayed and in the background a village in the mountains

European Commission

Het is de eerste keer dat een dergelijk omvangrijk en voor iedereen toegankelijk platform van projectgegevens in alle officiële talen van de EU is opgezet. Daarbij is nauw samengewerkt met de managementautoriteiten in de verschillende lidstaten of regio’s, aangezien cohesieprojecten door de nationale en regionale autoriteiten worden beheerd.

Volledig persbericht

Platform van Kohesio

8e Cohesieforum